Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2014. április 30., szerda

Ne ítélkezz

Testvéreim, ha közületek valaki vétkezik is, ti "szellemiek" (akik fogékonyak vagytok a Szent Szellem irányítására) igazítsátok helyre, felsőbbrendűség érzése nélkül, teljes szelídséggel, ügyelve magatokra, nehogy ti is kísértésbe essetek. Egymás terhét hordozzátok, és nyugtalanító erkölcsi hiányosságait viseljétek el, és így engedelmeskedjetek Krisztus törvényének. Mert ha valaki azt gondolja magáról, hogy valaki (hogy túl fontos ahhoz, hogy lehajoljon és hordozza mások terhét), miközben senki (csak a maga szemében felsőbbrendű), csak magát csapja be. (Gal. 6:1-3, AMP)
A Gal 6:1-3 röviden leírja, hogyan kell reagálnunk, amikor másokban valami gyengeséget veszünk észre. Bemutatja a megfelelő belső magatartást. Kell, hogy legyen bennünk egy "szent félelem", mely visszatart a büszkeségtől, ítélkezéstől, és kritizálástól.

Írta: Joyce Meyer


2014. április 11., péntek

Őszinte szeretet

„Mivel az igazságnak való engedelmességetekkel a Szentlélek által megtisztítottátok szíveteket testvéreitek iránti őszinte szeretetre, [ügyeljetek arra] hogy tiszta szívből egymást buzgón szeressétek” (1Péter 1:22. AMP).

1Péter 1:22 szerint a Szentlélek az, aki megtisztítja szívünket, hogy Isten őszinte szeretete rajtunk keresztül áradhasson mások felé. A Szentlélek célja, hogy eljuttasson bennünket arra a pontra, ahol Isten őszinte szeretete átáradhat rajtunk, s így „mindig telve legyünk Szentlélekkel” (Ef. 5:18). A keresztyénség végső célja, hogy Isten szeretetében járjunk, s ez kell legyen életünk fő törekvése is. Jézus iránti szeretetünket forrón kell tartanunk, és buzgó szeretettel kell lennünk egymás felé is (1Péter 4:8). Jézus maga mondja, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeret minket (János 15:12). Ez az új parancsolat, amit Ő jelentett ki. Minden más parancsolat abban a felhívásban foglalható össze, hogy szeressük Istent, és szeressük embertársainkat (János 13:34; Máté 22:37-40).

Ha arra gondolok, hogy mit tehetek magamért, vagy másoktól milyen áldást kaphatnék, akkor önmagammal leszek telve. Amikor másokra gondolok, és arra, hogy hogyan lehetnék áldás számukra, akkor azt veszem észre, hogy betölt a Szentlélek, aki a szeretet Lelke.

Joyce Meyer


2014. április 2., szerda

Minden áron kerüld a viszályt

Az Úr szolgája legyen "béketeremtő", és "békefenntartó", ne viszálykodjon. (lásd: 2Tim 2:23-24 AMP) A viszály civódást, vitatkozást, indulatos ellenkezést, és forrongó haragot jelent. A viszály veszélyes és romboló, olyan, mint egy halálos fertőző betegség. Ha nem konfrontálódnak vele, és nem állítják meg, gyorsan terjed.

A viszály házasságokat, barátságokat, vállalkozásokat, és gyülekezeteket tesz tönkre. Sátán eszköze, hogy meghiúsítsa Isten akaratát. A viszály vagy versengés, a büszkeségből fakad. (Péld 13:10) Az Úr szolgájának hajlandónak kell lennie rá, hogy megalázza magát, és megtegye a második mérföldet a békesség érdekében. Pál azt mondja a filippibelieknek, hogy teljessé tennék örömét, ha harmóniában élnének. (Fil 2:2) Pál tudta, hogy milyen nagy ereje van a hívőknek, ha egységben és egyetértésben élnek. (lásd: Mt 18:19) A békességet követni kell, vágyakozni rá, és teljes szívünkkel-lelkünkkel keresni. Ha nincs békességünk, nincs erőnk!

Ne bonyolódj bele olyan beszélgetésekbe, melyek vitatkozásba torkollnak. Kerüld a jelentéktelen dolgok feletti szócsatákat, ne keveredj bele pletykálkodásba, mások kibeszélésébe – ezek nem Isten szerinti, szükségtelen dolgok. Ne terjessz másokról rosszat, ne beszéld ki mások titkait. Mindezek rejtett dühöt szítanak és megakadályozzák, illetve csökkentik Isten erejét és áldását. Sok család nem lehet áldott és sikeres, mert mindenki veszekszik. Apa és Anya civódnak, vitatkoznak, a testvérek is vitatkoznak és haragszanak egymásra, és senki sem örül csak a Sátán.

Szeretném újra mondani, hogy a viszály nagyon veszélyes, és nekünk az Úr szolgáinak, nem szabad részévé válnunk. "Mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek." Az egység felszabadítja a kenetet (Isten jelenlétét, és erejét), és Isten áldást küld az ilyen helyre. (Zsolt 133)

Amikor elkezdtük Dave-vel a szolgálatunkat Isten arra kért, hogy maradjunk távol a viszálytól. Megmutatta, hogy nem tud megáldani és nem leszünk sikeresek, ha viszályt engedünk be a házasságunkba, otthonunkba és szolgálatunkba. Az évek során keményen dolgoztunk azon, hogy távol tartsuk magunkat tőle. Ehhez az szükséges, hogy folyamatosan kommunikáljunk, és konfrontálódjunk dolgokkal. A viszály attól nem múlik el, ha nem veszünk róla tudomást; kezelni kell. Arra bátorítalak, hogy kérd a Szentlélek segítségét, hogy olyan személlyé válhass, aki kerüli a viszályt, és békét teremt, bármerre is jár.

Írta: Joyce Meyer



Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More