Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2011. december 23., péntek

Isteni ajándék

Hála legyen az Istennek azért az ajándékáért, mely csodálatosabb annál, hogy szavakba lehetne önteni! 2Kor. 9:15 NCV

Miért tette? Ha egy kalyiba is megteszi, miért ajánl kúriát? Miért kellett a madárnak szárnyakon és színes tollakon kívül még dalt is adnia? Tényleg szükséges volt havas csúcsot álmodnia a hegytetőre? Muszáj volt csíkokat festenie a zebrára, és púpot tervezni a tevére? Miért mindez a tékozló pompa? Miért ez a rengeteg munka, tervezés és odafigyelés? Miért ez a tengernyi ajándék?

Miért? Te miért teszed? Te is éppen ezt teszed, nemde? Hosszasan kutatsz ajándék után. Járod a plázákat és az üzleteket, a sétálóutcákat és boltokat. Nem a kötelező ajándékok után koslatsz ennyit. Azt a bizonyos különleges, rendkívüli ajándékot keresed annak a bizonyos különleges, rendkívüli személynek. Miért teszed? 

Nem átlagos többé

"Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában." Lk. 2:11

Átlagos éjjel volt, átlagos birkákkal és átlagos pásztorokkal.

©2010-2011 ~mightyflup
Aztán a sötét ég felrobbant. Az imént még szürkeségben úszó fák ragyogó világosságban fürödtek. A halkan szuszogó nyáj egyszerre a kíváncsiság kórusává avanzsált. A pásztor, aki egy pillanattal előbb még békésen hortyogott, szorgosan dörzsölte a szemét, mert egy alien bámult az arcába.

Az éjszaka minden volt, csak nem átlagos többé. A legemlékezetesebb pillanat volt, amikor mindez történt. Olyan pillanat, melyhez nincsen fogható. Az Teremtő ember lett. Isten maga érkezett meg. Megnyílt a Menny, és legnagyobb kincsét helyezte el egy emberi méhben. Isten közel jött!

A rejtélyes karácsonyban fenséges titokra bukkanhatunk. Hogyan lett testté az Ige? Miért jött egyáltalán közénk? Mennyire szereti Ő az embert?

Írta: Max Lucado, ©UpWords, The Teaching Ministry of Max Lucado
Forrás: Ordinary No More

2011. december 21., szerda

Ne félj!

Isten nem a félénkség [gyávaság] lelkét adta nekünk, hanem az erő, szeretet, higgadt és józan gondolkodás, fegyelmezettség és önuralom lelkét. 2Tim. 1:7 (Amplified fordítás)

A 2Tim. 1:7 azt mondja, hogy a félénkség, ami tulajdonképpen félelem, nem Istentől van. Isten erőt, szeretetet, higgadt, józan gondolkodást, fegyelmezettséget és önuralmat ad.

2011. december 15., csütörtök

Menj tovább

"Elég már e hegyet kerülgetnetek, forduljatok észak felé." 2Móz. 2:3

(cc) by HikingArtist.com
Ha úgy döntünk, hogy Istent szolgájuk, és szerinte éljük életünket, hosszú vívódásokat kerülhetünk el. A bölcsesség azt diktálja, hogy engedjük meg Istennek, hogy azt tegye velünk amit akar, és akkor, amikor akarja. Így nem kell majd időt pazarolnunk arra, hogy körbe-körbe járjunk, mint az Izraeliták (5Móz. 2:3).

2011. december 6., kedd

Reggeli a babaházban

2011. november 26-án reggel különleges pillanatokat élhetett át, aki bennünket választott a Kereszt utca 28-ban. A ház egészen megtelt adventi hangulattal és vidám hölgyekkel, akik azért érkeztek, hogy egy hangulatos reggeli mellett kapcsolódjanak ki a Nagy Téli Invázió előtt. Egy délelőtt erejéig hagytuk, hogy elvarázsoljon bennünket az ünnepkör szépsége és a közös beszélgetés.

A rendkívüli napnak helyszíni tudósítónk naplórészletei állítanak emléket.

Tanácsadók - biztonság


"Ahol nincs bölcs vezetés, a nép elbukik, de a tanácsadók sokaságában biztonság van." Péld. 11:14

Péld. 11:14 arra tanít minket, hogy a tanácsadók sokaságában biztonság van. Vannak az életedben olyan bölcs, istenfélő emberek, akik helyes tanáccsal tudnak ellátni? Ha igen, gyakran beszélgess velük!
Soha ne kerüljenek Isten elé, és ne hozzák meg helyetted a végső döntést! Azt neked kell meghozni; az közted és Isten közt zajlik. De a bölcs tanácsadók nagyon értékesek. Ha nincsenek az életedben ilyen személyek, kérj Istentől!

Joyce Meyer2011. november 29., kedd

Beérnéd kevesebbel?

"Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében." (Jn. 15:10)

©2010-2011 *Inebriantia
Isten megjutalmazza azokat, akik keresik Őt. Nem azokat, akik doktrínákat, vallást, hitrendszert vagy hitvallást keresnek. Sokan beérik ezekkel a sekélyes passziókkal, de a jutalom azoknak jár, akik Őt magát keresik; akik nem érik be Jézus személyénél kevesebbel. 

Mi a jutalom? Mi vár azokra, akik Jézust keresik? Nem kevesebb, mint Jézus jelleme, személyisége. Miközben az Úr Szelleme munkálkodik bennünk, egyre hasonlóbbá válunk Hozzá. (2Kor. 3:18 TLB)

2011. november 24., csütörtök

Ne csak kenyéren élj!

©2010-2011 *DrCrawford
Ha úgy gondolod, nem vagy elég különleges ahhoz, hogy Isten használjon téged bármire is, most jól figyelj! Az utolsó idők munkáját Isten nem nagynevű evangélistákra és pásztorokra bízza, mert ők egyedül nem tudnák elvégezni azt. Az a helyzet, hogy Istennek sokkal inkább szüksége lesz minden háziasszonyra, tinédzserre, nyugdíjasra és rád is; mindenkire, aki szereti Őt, hogy rájuk bízza a munkát. Az utolsó napok serege olyan hívőkből áll, akik leszoknak a csak kenyéren élésről. Mit is jelent ez?

2011. november 22., kedd

Honnan tudhatom meg, mi Isten terve velem?

"Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősíted [felkészíted] szívüket, feléjük fordítod füledet." (Zsolt. 10:17)

©2011 romanianlove
Úgy érzed magad, mint aki kenyérszélen él? Magányos vagy netán? Bánat vagy kétség vesz körül? Szeretnél igazán élni? Szeretnéd, ha az életed számítana valamit? Szeretnéd, hogy valódi értéke legyen?

A fenti Igeversben Dávid három egyszerű lépés mutat, amin keresztül megismerheted Isten szándékát az életedre nézve.

2011. november 14., hétfő

Reggeli hölgyek számára

Közeledik az adventi időszak, és mi újra női találkozóra készülünk.
Egy hangulatos reggeli keretében találkozunk, hogy kilépve a mindennapok ritmusából, felüdüljünk testileg-lelkileg, és inspirációt kapjunk az előttünk álló időszakra. Szeretettel várunk téged is november 26-án!

©2006-2011 ~SteveRowlands

2011. november 10., csütörtök

Bocsáss meg

"Akinek pedig ti megbocsátotok valamit, annak én is megbocsátok; mert én is, amikor megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, azt értetek tettem Krisztus színe előtt, hogy be ne hálózzon minket [vagy: fölénk ne kerekedjen] a sátán, mert nem ismeretlenek előttünk az ő szándékai." 2Kor. 2:10-11

©2006-2011 ~nihilistka
2Kor. 2:10-11 arra tanít, hogy meg kell bocsátanunk ahhoz, hogy ne kerekedjen fölénk sátán. Amikor valakinek megbocsátunk, azzal nemcsak neki teszünk szívességet: magunknak még inkább. Ez azért van így, mert ha nem bocsátunk meg, akkor a sérelem bennünk marad, és keserűséghez vezet. A keserűség pedig egész életünket megmérgezni.

2011. november 3., csütörtök

Mire tekintesz?

"Sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk." (4Móz. 13:33)

Milyennek látod magadat? Hogyan tekintesz az utadba kerülő akadályokra? Ha úgy érezzük, hogy semmik vagyunk, akkor nehéz lesz bármit is elérni az életben.

©2010-2011 ~franciscoparamos

2011. október 25., kedd

A Szentlélek temploma

©2011 by loretoidas
"Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben." (1Kor. 6:19-20)

Vannak, akik azt hiszik, hogy az, hogy valaki keresztyén, a "szellemi" dolgokat érinti igazán, a "fizikai" dolgokhoz nincs köze. Pál azonban nagyon világosan mondja, hogy a tested és a szellemed drága áron lett megvásárolva: Jézus vérén (1Kor 6,20).

Miután keresztyén lettél, a testedben a Szentlélek lakik. Hogyan bánsz a testeddel? Ne feledd, hogy a jó egészség, és a szexuális tisztaság is szerves része a testünkkel való Isten-dicsőítésnek!

írta: Joyce Meyer

2011. október 13., csütörtök

Hit és szeretet

©2008-2011 `Lilyas
Hadd osszak meg néhány gyógyító gondolatot hitről és szeretetről! Hiszek abban, hogy Isten csodákkal válaszol a hittel teljes imára. És hiszek az Írás minden ígéretében is.

A következőket hosszú szenvedés és könnyek során tanultam meg Isten munkájáról. Bízom abban, hogy ezek a gondolatok segíteni fognak abban, hogy megújítsd bizalmadat Istenben, és szabaddá tesznek majd attól, hogy megpróbáld tudással felcserélni a hitet.

2011. október 11., kedd

Láss a sötétben!

Sokféle sötétség létezik.

Sötétség a szégyen, mely elfeledteti velünk, hogy Isten szeret bennünket, és arra késztet, hogy "rossz helyen keressük a szeretetet" – ahogyan Waylon Jennings fogalmaz Lookin' For Love című dalában.

Sötétség a félelem is, mely attól tart, hogy elhagyottan és magányosan végezzük, mint Shakespeare "mezetlen, szegény" nyomorfiai, "az irgalmatlan vész dühében élve" – ahogyan a Lear király című tragédia fogalmaz Vörösmarty fordításában. Az ilyen félelem végső kétségbeesésbe űz.

Sötétség az elménkbe kúszó kétség árnyéka, mely fenyegetően tátja üres torkát, hogy elnyeljen, amikor az élet összetöri a szívünket.

2011. október 5., szerda

† Gerth Anna

██████████████████████████████████████████████████████ Fájdalommal, mégis a viszontlátás reményében tudatjuk, hogy 
Gerth Anna  
testvérünk 2011. október negyedikén, 71 évesen befejezte földi vándorútját, és végleges otthonába költözött. ██████████████████████████████████████████████████████ 

2011. október 3., hétfő

Csillag legyél, ne bulvárhős!

©2007-2011 ~ewiku
"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

Nem lehetsz önmagadban a világ világossága. Jézus azt mondja, hogy a világ világossága vagy a Vele való kapcsolatod miatt. "Isten ugyanis, aki ezt mondta: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán." (2Kor. 4:6)

Isten gyújtja fel Jézus fényét a szívünkben, s az a távoli univerzum csillagainak erejével ragyog fel bennünk és rajtunk keresztül. (vö. Fil. 2:15-16) Ez a fény vezeti az egész emberi fajt igazi élet felé.

2011. szeptember 26., hétfő

Bakony Konferencia

A konferencia plakátja
közzétéve a szervezők engedélyével
(az itt szerepelő cím hibás!)
2011. október 9-én négy helyi pünkösdi gyülekezet szervezésében újra konferencia lesz a Bakonyban. Gyülekezetünk régóta keresi a lehetőséget, és most úgy döntöttünk, hogy mi is részt veszünk. Vasárnap reggel autókba ülünk, hogy együtt legyünk ritkán látott testvéreinkkel. Pakson az istentisztelet elmarad, mert szeretnénk, ha minél többen eljutnánk a konferenciára.

2011. szeptember 24., szombat

Beköltözik az Erő


Mi történt Péterrel? Hét nappal ezelőtt még bujkált Jézus miatt; ma pedig ő áll elő, Jézus halálát hirdetve. A keresztre feszítés előtt megtagadta Krisztust; most pedig bemutatja őt.
Nyusziból harcos, ötven nap alatt. Mi történt?
Mi ütött Péterbe?

Isten Szelleme.

2011. szeptember 19., hétfő

Mesébe illő valóság

beszámoló Feltóti Máté Dániel gyermekbemutatásáról

Amikor még VHS kazettákon lehetett megvásárolni a Disney mesefilmeket, mindegyik úgy kezdődött, hogy megjelent a kék háttér és egy férfihang bemondta: "Most kezdődik a várva várt film". És akkor mindenki izgatottan elcsendesült és elindult a főcím. Hamupipőke, Csipkerózsika, Ariel, Hófehérke, Shrek, és még sok-sok tündérmesét néztünk végig gyermekkorunkban, és nem meglepő módon mindegyik vége "happy end", azaz boldog befejezés lett. Mindenki ismeri a "boldogan éltek, míg meg nem haltak" végszót.

A következő történet egy olyan tündérmese, melynek főszereplői a Feltóti házaspár és Isten.

2011. szeptember 16., péntek

Imádkozz minden helyzetben

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jakab 5:16)

Egy nap, vezetés közben, amint épp egy előttem álló változáson gondolkoztam, észrevettem, hogy félek. Nem jelentős dologról volt szó, de nekem sokat jelentett. Aznap Isten szólt hozzám, és egyszerűen ezt mondta, „Mindenért imádkozz. Semmitől se félj.”

2011. szeptember 13., kedd

féNYÁR fesztivál

Az elmúlt hónapok harsány lüktetését lassan felváltja az ősz langyos-simogatós napsütése. Szeretem ezt az évszakot – színeivel, illataival, hangulatával.
A nyár nem múlt el eseménytelenül Gyülekezetünk életében, habár a blog-követők szemében úgy tűnhet... igyekszünk ezen a (téves) benyomáson változtatni picit. Néhány mozgalmas napra szeretnék most visszatekinteni, nevezetesen a féNYÁR fesztiválra.

2011. szeptember 10., szombat

Élj Isten szabadságában

Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek ne okozzatok megütközést vagy elbotlást. (Róma 14,13)

Sok dolog van, amit nem tudsz megtenni, de ugyanakkor számos olyan dolog is van, amit meg tudsz tenni, és pedig jól. Nem kell magadat, képességeidet és teljesítményeidet másokéhoz hasonlítani. Szabad vagy arra, hogy Isten tervét kövesd az életedre nézve.

2011. augusztus 29., hétfő

Légy nagylelkű, amikor neked sincs sok

Én is mondom néktek, anyagi javaitokat használjátok a mások javára és szerezzetek magatoknak barátokat az örökkévalóságra. Így a nagylelkűségetekkel jutalmat gyűjtötök a mennyben… de ha hűtlenek vagytok a földi gazdagsággal, ki bízná rátok az igazi mennyei kincseket? … Nem szolgálhattok Istennek és a pénznek is. (Luk 16,9-14 NLT)

Könnyű akkor adni az idődből, energiádból vagy pénzedből, amikor van elég. De a nagylelkűség igazi próbája akkor jelentkezik, amikor neked sincs sok. Ilyenkor is adsz abból a kevésből, amid van, hogy segíts valakin? Ha igen, akkor gratulálok! Átmentél Isten „nagylelkűség tesztjén”.

2011. augusztus 18., csütörtök

A hűséges emberek megosztják a hitüket

És íme, vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: "Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid." Máté 9,2.

A hűséges emberek megosztják a hitüket. A mai ige a Máté 9-ben található történetből való, melyben egy beteg és béna ember barátairól olvasunk. Szerették volna, ha barátjuk meggyógyul, ezért Jézushoz vitték őt úgy, hogy a tetőn levő nyíláson keresztül, egy matracon leeresztették őt elébe.

2011. augusztus 8., hétfő

Indulj el hittel

Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. 1Móz 12,2


Nem volt könnyű engedelmeskednem Istennek, amikor először elhívott, hogy adjam fel az állásom adta biztonságot, és kezdjem el saját szolgálatomat. Isten a mai igeversen keresztül szólt hozzám, és bátorított. Amikor ezt a verset olvassuk, könnyen gondoljuk, hogy, „igen, áldott akarok lenni, hisz ez fantasztikus!” De nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten az engedelmesség áldozatát kérte Ábrahámtól, mielőtt ez a nagyszerű ígéret beteljesült volna.

2011. július 22., péntek

Biztonságban

„Meg vagyok győződve, hogy soha semmi sem választhat el az ő szeretetétől…” Róma 8,38-39

Mindenki, előbb vagy utóbb, átéli az elutasítás fájdalmát. Talán a szüleid utasítottak el. Talán a barátod vagy a barátnőd. Lehet, hogy az iskolában a gyerekek. De aki soha nem fog elutasítni, az Jézus.

2011. július 2., szombat

Continentals Pakson

Örömmel adjuk hírül minden érdeklődő olvasónknak, hogy idén nyáron ismét megérkezik városunkba a Magyar Continental Singers énekegyüttes. 2011-es nyári országos turnéjuk címe Fényedre várva. Az ingyenes koncert 2011. augusztus 5-én 19:00-kor kezdődik a paksi Városi Művelődési Központ (Gagarin utca 2) nagytermében. A fiatalokból álló, könnyűzenei vegyeskórus új repertoárral, dinamikus zenei programmal és látványos színpadi produkcióval készül idén is.

2011. július 1., péntek

Nincsen lehetetlen

"Mert [Ábrahám] hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén, elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt." (Róm. 4:19)

Az igaz hit lényege van ebben az egyetlen Igeversben megfogalmazva. Isten éppen az előző versekben ígérte meg Ábrahámnak, hogy fia fog születni, akiből számos nemzet származik majd. Figyeljük meg, hogy Ábrahám nem hátrál meg az ígéret hallatán, habár már bőven meghaladta a nemzőképes életkort! Nem – amikor Ábrahám meghallotta az ígéretet, nem aggódott amiatt, hogy "elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt".

2011. június 28., kedd

Vezetés II.

Kérj helyes hozzáállással!


„Ha tudni akarjátok, hogy Isten mit vár Isten tőletek, kérdezzétek meg tőle… de ha nem hittel kéritek, ne várjatok választ.” Jakab 1:5-6 (LB)

Isten szeretne vezetni téged az életben, de két feltételnek meg kell felelned. A megfelelő személyt kell kérdezned: Istent; és a megfelelő hozzáállással: hittel. Hittel kell várni a választ.

Kértél már Istentől valamit úgy, hogy nem is vártad, hogy megkapod? Ezért nem kaptad meg.

2011. június 23., csütörtök

Vezetés

Segítség a döntésekben


„Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.” (Zsolt. 25:9)

A Biblia szerint számos dolog kell ahhoz, hogy Istentől vezetést kapjunk, de a legelső teendőnk az, hogy elismerjük: szükségünk van vezetésre.

2011. június 17., péntek

Az erő forrása

"Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet" (Mt. 5:5)

Szeretnél változtatni az életeden, de úgy tűnik, képtelen vagy rá? Jó lenne látni, ahogyan megváltozik a helyzeted bizonyos dolgokban, de úgy tűnik, ez sosem fog megtörténni? Hol találhatsz valódi erőt a valódi változásokhoz?

Jézus arra tanít bennünket, hogy a valódi erő az egyik legfurcsább, legváratlanabb helyen vár bennünket. A szelídségben.

Amikor szelídségről vagy gyengédségről beszélünk, hajlamosak vagyunk édes, nyájas dolgokra asszociálni, pedig Isten szótárában a szelídség nem jelent gyengeséget. Jelent viszont "kordában tartott hatalmat".

2011. június 15., szerda

A legmagasabb pozíció


"Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik." (Máté 23:11-12)

Jézus azért tudta megmosni tanítványai lábát, mert szabad volt. Csak aki valóban szabad, és stabil, az tud elvégezni szolgai feladatokat úgy, hogy közben nem érzi magát jelentéktelennek.

2011. június 8., szerda

És megépül a hited

"Veled van Istened, az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked." (Zof. 3:17)

A lehetetlennel nézel szembe? Gyengül a hited? Neked üzenem: a hit ereje mennyei Atyánk szeretetének egyre mélyebb kijelentéséből fakad.

A fent idézett hely egy gyönyörű bizonyítéka Isten rendíthetetlen szeretetének, amit népe felé mutat. Amit ez az Igervers az eredetiben kifejez, az így foglalható össze: "Isten dalra fakadva ujjong és ünnepel az irántunk érzett változtathatatlan szeretetében".

2011. június 6., hétfő

Növeld a hited!

Javaslom, hogy szánj egy kis időt a 142. és 143. zsoltár elolvasására. Nagyon bátorító üzenetet találsz benne.

Az a mondat keltette fel az érdeklődésemet először, amit Dávid a Zsolt. 142:3-ban mond: "Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat". Ugyanez ismétlődik a Zsolt. 143:4-ben: "Lelkem elcsüggedt bennem, szívem megdermedt bensőmben". Dávid így panaszkodik Istenhez: "Fuldoklom a bajban. Minden ellenségem ellenem támad. Úgy érzem, fel fogom adni." Majd így folytatja: "Hozzád kiáltok, URam, és ezt mondom: Te vagy oltalmam. ... Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam!" (Zsolt. 142:6-7)

Szeretteim, ezek a mondatok miattunk írattak le, bátorításul Isten minden, bajjal és nyomorúsággal körülvett gyermekének. Talán nehézségeid vannak a pénzzel, talán ki sem látsz az adósságból. Talán napról napra vagy kénytelen élni, és alig marad valami a csekkek kifizetése után. Talán kevés a fizetés, talán kevés a nyugdíj.

2011. május 30., hétfő

Bízz Istenben és lásd a láthatatlant!

Noé hitből épített bárkát a szárazföld kellős közepén. Nem láthatta, nem is érthette, amit Isten mondott neki, mégis megtette, amit Ő kért. Így került Noé még közelebbi kapcsolatba Istennel. (Zsid. 11:7 MSG)

"Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába." (Mt. 18:3)

Képzeld magad Noé helyzetébe! Egy nap Isten ezzel jön oda hozzád: "Csalódtam az emberekben. Az egész világon senki sem gondol velem, csak te. Amikor rád nézek, mosolygom. Tetszik az, ahogyan élsz, ezért eltörlöm a világot, és újrakezdem a te családoddal. Építs egy hatalmas hajót, mert így foglak megmenteni téged és az állatvilágot!"

2011. május 27., péntek

Tarts ki

Írta: Joyce Meyer, világszerte ismert tanító, számos könyv szerzője

Az Úristen az én erőm, bátorságom, és legyőzhetetlen hadseregem; olyanná teszi lábaimat, mint a szarvasokéi; [baj, szenvedés, és a felelősség] magaslatain enged járni engem, [de nem kell megrettennem és megállnom, mert] így fejlődök [szellemben]. (Habakuk 3:19 – Amplified Bible)

Bármilyen akadályok is vannak most az életedben, bátorítalak, hogy menj tovább és ne add fel! A Hab 3:19 is erre biztat: engedjük, hogy a nehézségek által kifejlődjenek a „szarvaslábak”.

2011. május 19., csütörtök

Öröm az Úrban

Írta: Joyce Meyer, világszerte ismert tanító, számos könyv szerzője.

„De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én szabadító Istenemben.” (Habakuk 3:18)

A próféta kijelenti, hogy örvendezni fog Istenben. A zsoltáríró hasonlót mond: „Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” (Zsolt. 118:24) Úgy gondolom, a zsoltárírónak egy döntése volt az öröm, és nem csupán maga miatt választotta ezt a magatartást, hanem mindazok miatt, akik engedelmeskedni akartak.

2011. május 10., kedd

Békesség Istenben

Írta: Joyce Meyer, világszerte ismert tanító, számos könyv szerzője.

„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn. 14:27)

"Isten nyugalma" mellett mindig ott van a támadás. Illusztrációként hadd osszak meg egy történetet, amit én is úgy hallottam. Két festőt megkértek, hogy fessen képet a békességről. Az egyik festett egy csendes tavat, hegyekkel körülvéve. A másik, egy vadul rohanó vízesés fölé hajló nyírfát, melynek ágai közt egy madárka pihent a fészekben.

2011. április 29., péntek

Hallani Isten hangját (5)

Együttműködés

Írta: Rick Warren, a Saddleback Church alapító és vezető pásztora és a Céltudatos Élet bestseller szerzője.

"Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó [engedelmes] szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal." (Lk. 8:15)

Isten azokhoz beszél, akik már akkor eldöntik, hogy engedelmesek lesznek, mielőtt meghallják az üzenetet; nem pedig azokhoz, akik így szólnak: "Istenem, mondd meg, mit tegyek, és majd én eldöntöm, hogy megteszem-e." Ha együttműködő vagy, hallani fogod az Ő vezetését. A készséges szív jelenti azt a jó talajt, amiről Jézus a fenti Igeversben beszél.

2011. április 27., szerda

Helyes gondolkodás

Írta: Joyce Meyer, világszerte ismert tanító, számos könyv szerzője.

"Változzatok meg értelmetek megújulásával." (Róm. 12:2)

Életünkben minden változáshoz szükség van gondolkodásunk megváltoztatására. Isten rendszeresen új gondolkodásmódokra tanít, mert nem tudjuk megváltoztatni cselekedeteinket, ha nem változtatjuk meg gondolkodásunkat.

2011. április 22., péntek

A százados

Ugyanolyan nyomorultul kezdődött a nap, mint bármelyik másik. Ha nem lett volna elég önmagában a tény, hogy Júdea sziklás sivatagában teljesítette szolgálatát, a rá osztott feladat ráadásul az volt, hogy forró délutánokon tolvajok és lázadók kivégzését felügyelje. Pokoli parancs. A tömeg fele gúnyolódik, a többiek sírnak. A katonák zúgolódnak, a papok kiskirálykodnak. Hálátlan feladat egy világvégi, furcsa tartományban. Bárcsak vége lenne a napnak, mielőtt egyáltalán elkezdődne!

Női alkalom – A hölgyek pillangó-kertje

Drága Gyülekezetünkben, Hédi főszervezésével, április 16-án megtartottuk idei első, tavaszi női alkalmunkat. A teadélután címe "Tavaszi átváltozás" volt. Erről következik most egy képekkel gazdagított élménybeszámoló Fruzsina billentyűzetéről. [admin]

Sosem gondoltam arra, hogy szeretnék fiú lenni. Mindig is örültem annak, hogy Isten lánynak teremtett! Emlékszem, kiskoromban is voltam néhány női alkalmon a Gyüliben, amiből kb. annyit fogtam fel, hogy kapunk sütit, meglepetéseket és csak lányok voltak ott. Most kicsit idősebb fejjel ültem a székemen, és már értettem a lényeget is. :)

2011. április 20., szerda

Hallani Isten hangját (4)

Háríts el mindent, ami elvonná a figyelmedet!

Írta: Rick Warren, a Saddleback Church alapító és vezető pásztora és a Céltudatos Élet bestseller szerzője.

"Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották." (Lk. 8:7)


Nem tudsz Istenre figyelni, ha elmédet mindenféle gondolatok, aggodalmak, félelmek, tervek népesítik be, vagy lefoglal a rádió, TV. Mintha folyamatosan beszélgetnél a telefonodon; amikor Isten hívása beérkezik, a vonal foglaltat jelez.

2011. április 18., hétfő

PTF Országjárás 2011

2011. április 17-én a Pünkösdi Teológiai Főiskola egyik országjáró szolgálócsapata volt Gyülekezetünk vendége. A tanárokból és hallgatókból vegyesen felállított csapat előbb bemutatta számunkra a Főiskola tevékenységét, majd rövid előadásokat tartott, melyek révén bepillantást nyerhettünk a PTF meghirdetett tárgyaiba és oktatási stílusába. A virágvasárnapi Igehirdetést dr. Komesz Mátyás, a csapat vezetője tartotta.

2011. április 14., csütörtök

Weller Noel bemutatása

Április 10-én egy igazán különleges alkalmunk volt. Komolyan mondom, hogy én minden vasárnap várakozással lépem át a gyülekezeti ajtó küszöbét. Mégis most a szokottnál is izgatottabb voltam. Azért, mert az unokatestvérem bemutatása volt. Őt Noelnak hívják, aki egyébként a legédesebb kisbaba, akit csak valaha láttam.

2011. április 12., kedd

Hallani Isten hangját (3)

Szánj időt rá, hogy meghalld Isten hangját!

Írta: Rick Warren, a Saddleback Church alapító és vezető pásztora és a Céltudatos Élet bestseller szerzője.

"Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet." (Lk. 8:6)

Ha nem szánsz időt Istenre, nem is fogod meghallani a hangját. Szükséges, hogy lelassíts és elcsendesedj. A rohanás közben elvétjük meghallani Őt.

2011. április 11., hétfő

Közgyűlés 2011

Közösségünk 2011. április 9-én, szombaton tartotta meg legfelső döntéshozó fórumának idei ülését Budapesten, a Dávid Sátora Gyülekezet imatermében. Az idei Közgyűlés beszámoló és választó funkciót is betöltött, hiszen az Elnökség négy éves mandátuma idén lejárt.

2011. április 7., csütörtök

Egészséges lélek

Öt módszer az egészséges lélek kifejlesztéséhez

Írta: Brian Houston, a Sydney-i Hillsong Church vezető pásztora, és számos könyv szerzője.

Személyi edzők segíthetnek fizikai állapotod karbantartásában, de a lelked állapotát hogyan tudod karbantartani? Ez elkötelezettséget és fegyelmet kíván. Itt van öt módszer, mellyel kifejleszthetsz egy egészséges bensőt.

2011. április 4., hétfő

Tavaszi átváltozás

Teadélután nőknek


Kedves Hölgyek!

Itt a tavasz! Pezsdül a természet, virágba borulnak a kertek, átalakul a táj. Kinyitjuk az ablakot, és mélyet szippantunk a beáradó friss levegőből. Jólesik kinyújtóztatni zsibbadt tagjainkat a szabadban, és megfürdetni arcunkat a tavaszi nap első sugaraiban…

Találkozzunk április 16-án, és éljük át együtt a lelki felfrissülést, megújulást is!!!

Szeretettel várunk tavaszi rendezvényünkre!

További részleteket a meghívón olvashatsz.
A rendezvényről fényképes beszámolót olvashatsz [itt].

2011. április 2., szombat

Ifjúsági klub

Nos, már ideje lenne mesélni a szerda estékről. A Gyülekezetben a Feltóti-házaspár elvállalta, hogy foglalkozik az ifjúsággal. Én, mint az ifjúság aktív tagja, bátran állítom, hogy jól csinálják. :) Hadd meséljem el, mi történik egy ilyen ifjúsági alkalmon! (Sajnos még nem találtunk ki ennek a szerda esti 'clubnak' frappáns nevet, de... talán majd meghirdetünk egy névíró pályázatot egyszer.)

2011. március 30., szerda

Céltudatosság

Ne hagyd magad eltéríteni célodtól!

Írta: Rick Warren, a Saddleback Church alapító és vezető pásztora és a Céltudatos Élet bestseller szerzője.

"Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat." (Jak. 1:22)

Hogy Isten dicsőségére tudjunk élni, változásokat kell eszközölnünk értékrendünkben, időbeosztásunkban, kapcsolatainkban, és minden másban is. Ez néha ez azt jelenti, hogy a nehezebb utat kell választanunk a könnyebb helyett.

2011. március 29., kedd

Bízol Benne?

Tudom, hogy Isten tudja, mi a legjobb.
Vele ellentétben én nem tudom.
Ő törődik velem.

Könnyen mondjuk ezt, amikor békés az életünk. De bízol-e Benne az összetörött autódat nézve? Ha észreveszel egy gyanús anyajegyet? Amikor háború tör ki, vagy tolvajok törnek be? Bízol-e Benne akkor?

Az Írás, az Ószövetségen és az Újszövetségen át, prófétáktól és zsoltárosoktól a prédikátorig és a tanítókig egyetlen kórusként visszhangozza: az ember ügyeit Isten irányítja. Még egy falevél sem hullik a földre az Ő tudta nélkül. A kisdelfin az Ő engedélyével jön a világra. Minden egyes hullám az Ő tökéletes számítása szerint ér partot. Isten még soha nem lepődött meg. Egyszer sem.

2011. március 25., péntek

Isten jó terve

De Isten terve jóra fordította azt

Írta: Jon Walker, a Daily Hope Devotionals szerkesztője és a Costly Grace szerzője

"Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa." (1Móz. 50:20)

József élete éppenséggel nem nevezhető békésnek. Irigy testvérei eladták rabszolgának, aztán hazug vádak miatt börtönbe került. Mégis szabad tudott maradni a keserűségtől és a nehezteléstől, és még a legrosszabb körülmények mögött is, Istent, mint a "Nagy Mérnököt" látta.

2011. március 21., hétfő

Hallani Isten hangját (2)

A nyitott értelem kiművelése

Írta: Rick Warren, a Saddleback Church alapító és vezető pásztora és a Céltudatos Élet bestseller szerzője.

Ha szeretnéd hallani, hogy mit mond neked Isten, akkor nyitott értelmet kell kiművelned önmagadban az Ő szava felé.

A Lukács nyolcban Jézus a magvető példázatán keresztül tanít bennünket arra, hogyan halljuk meg az Ő hangját.

2011. március 16., szerda

Hallani Isten hangját (1)

Miért annyira fontos hallani Isten hangját?

Írta: Jon Walker, a Growing with Purpose című könyv szerzője és a Daily Devotionals of Rick Warren szerkesztője.

Az én juhaim felismerik a hangomat és követnek engem. (Jn. 10:27 NLT)

Sokan gondolják úgy, hogy nincsen túl nagy jelentősége annak, hogy személyesen ők hallják meg Isten szavait. Pedig nem kellene megelégedni ezzel a hozzáállással. Neked is szükséged van arra, hogy minden nap meghallgasd, mit szeretne mondani neked Isten. Miért?

Úgy gondolom, három oka biztosan van annak, hogy miért elengedhetetlen számodra, hogy képes legyél közvetlenül Istentől kapni üzenetet.

2011. március 13., vasárnap

Válaszfalak nélkül

Kedves Olvasó!
A következő sorokban arról olvashatsz, ami az idei Kiskőrösi Ifjúsági Találkozón történt. Mirjam, Barnabás és én mentünk a Gyüliből, és azt hiszem, mindhármunk nevében köszönhetem meg Istennek ezt a különleges napot. A legfontosabbakról szeretnék most beszámolni; arról, hogy én mit fogtam fel az egészből, miről jegyzeteltem, és arról, amit – remélem – másoknak is épülés lesz olvasni.

2011. március 9., szerda

beiktatási beszámoló

Lelkipásztor-beiktatás Pakson

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2011. február 20-án sor került D. Nagy Tamás lelkipásztori beiktatására Pakson. Tamás az elmúlt két évben sok helyen megfordult, az országon belül és kívül is, többek között Pakson is végzett mentori szolgálatot, melynek kapcsán jelentős pozitív változások indultak el a gyülekezetben.

A pásztori meghívás gondolata a múlt év végére érett meg, és fogalmazódott meg a gyülekezet részéről. Az igenlő válaszban határozottan látjuk Isten gondviselését, és ima-meghallgatását. Hisszük, hogy meghatározó láncszem lesz ez Isten országának építésében, régiónk számára.

#UPDATE
Minden résztvevőnek köszönjük, hogy velünk töltöttétek ezt a szép ünnepet, megsokszorozva amúgy sem kicsi örömünket! Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és ez a délután valóban csak a kezdet lesz Isten munkájában.
Pataky Albert szolgálata letölthető az archívumból.
Az istentiszteleten készült fényképekből egy kisebb válogatás megtekinthető galériánkban.
A TelePaks által készített riport megtekinthető a YouTube csatornánkban.

2011. március 5., szombat

Kapcsolatok II.

Ha Istenben bízol, van remény a jó kapcsolatra

írta: Tom Holladay, a Saddleback gyülekezet tanítója, a „The Relationship Principles of Jesus” c. könyv szerzője

„Bízzatok Istenben mindenkor. Mondjátok el neki minden problémátokat, mert Isten a mi oltalmunk.” Zsolt 62,8 (NCV)

Mit kezdesz a kapcsolatokban jelentkező csalódás-érzésekkel? Nem nyomhatod el őket, mert valahol máshol, előbb-utóbb felbukkannak. Istenben kell bíznod és neki kell elmondanod minden problémádat, mert ő a védelmeződ.

2011. február 23., szerda

Kapcsolatok I.

Hit az igazi kapcsolatban, amikor csalódott vagy

írta: Tom Holladay, a Saddleback gyülekezet tanítója, a „The Relationship Principles of Jesus” c. könyv szerzője

"Legyetek türelmesek egymással, engedjétek el egymás hibáit szeretetből." (Ef 4,2)

Minden más magasságnál és mélységnél nagyobb a kapcsolatokban megélt magasság és mélység. Egymással kapcsolatban néha perceken belül megélhetünk „öröm-magasságokat” és „csalódás-mélypontokat”.

Amikor küszködsz a másik hiányosságai miatt, menj Istenhez csalódásaiddal.

2011. február 21., hétfő

EPK imahét

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség vezetősége idén is meghirdette immár hagyományosnak mondható imahetét. A ma kezdődő héten gyülekezeteink megerősödése, megújulása érdekében kulcsoljuk imára kezünket.

2011. február 14., hétfő

lelkipásztori beiktatás

2011. január 1-je óta újra van lelkipásztora a Paksi Pünkösdi Gyülekezetnek.
Egy szűk évtized után a fenti mondat egy álom megvalósulásaként hat. Hisszük és reméljük, hogy a szűk évtizedet bő évtizedek követik majd. Minden értelemben. Isten gondoskodik az Ő népéről.
Február 20-án D. Nagy Tamást nyilvánosan is beiktatjuk a Gyülekezet pásztorának.

#UPDATE
Minden résztvevőnek köszönjük, hogy velünk töltöttétek ezt a szép ünnepet, megsokszorozva amúgy sem kicsi örömünket! Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és ez a délután valóban csak a kezdet lesz Isten munkájában.
Pataky Albert szolgálata letölthető az archívumból.
Az istentiszteleten készült fényképekből egy kisebb válogatás megtekinthető galériánkban.
A TelePaks által készített riport megtekinthető a YouTube csatornánkban.

Sajtószemle: az eseményről beszámolt a TelePaks, a Paksi Hírnök és a PaksPress, illetve saját beszámolónk crosspostként megjelent a Közösség központi honlapján is.

2011. február 8., kedd

online

Ebben a rövid posztban szeretném megosztani az örömhírt, hogy végre hivatalosan is elindultunk! Éljen!
Lehet jegyezni a naptárban, 2011. február 8-án, kilenc után pár perccel élesedett a blog.
Persze ez valójában semmit nem jelent, hiszen már a kezdetektől online voltunk, az első pillanattól elérhető volt a lap. De mégis, valami kis ünnepélyes formája legyen a dolognak, nem igaz?

Részletek a tovább mögött, de a lényeg ez: a blog ezennel él. :)

2011. január 21., péntek

Levél Neked

Ezt a közel 10 perces képvetítést a Gyülekezet kapta ajándékba 2010 szilveszterén. Az utóbbi időben, és az elmúlt évben különösen is tapasztaljuk Isten jóságát, hűségét irántunk. Mivel tudjuk, hogy ő nem csak bennünket vesz körül különleges szeretetével, a levelet most ebben a formában, webre optimalizálva, tovább ajándékozzuk minden olvasónknak.

2011. január 13., csütörtök

Pintér Imre, 2011.01.16.

Január 16-án Pintér Imre, Közösségünk alelnöke lesz a Gyülekezet vendége. Délelőtt a Paksi Televízió készít felvételt, amit rendes istentisztelet követ majd. Az együttlét délután is folytatódik. Mindkét részben Imre fog tanítani bennünket.
Mindenkit szeretettel várunk!

#UPDATE1: A Televízió számára rögzített előadás letölthető az archívumból.

#UPDATE2:  A felvétel a TelePaks Városi Televízió műsorán, a "Segítnék kiabálni néked…" című vallási magazinban, 2011.01.26-án, 19:15-től lesz látható. A műsort a csatorna a következő időpontokban ismétli a magazin újabb kiadásának megjelenéséig: keddenként 13:00-tól és 17:30-tól, szerdánként 18:30-tól, péntekenként 13:30-tól és 18:00-tól, illetve szombatonként 18:30-tól. (A programváltoztatás joga fenntartott.)

#UPDATE3: A videofelvétel megtekinthető a Videók között.

2011. január 4., kedd

Indulás

Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntünk a blogon!
Nemrég indultunk, igazából még a tesztüzem és a bemelegítés folyik, de szeretnénk, ha ez a blog egy hatékony hírforrás lenne, amin keresztül kapcsolatba kerülhetsz velünk, egy kicsit talán meg is ismerhetsz bennünket.
A blogon a Gyülekezettel, összejöveteleinkkel, életünkkel kapcsolatos dolgokat olvashatsz majd. Itt fogjuk meghirdetni rendkívüli alkalmainkat, ezen keresztül találhatsz majd rá az ezeken készült képekre, hangfelvételekre. Sőt, nagyon örülnénk, ha elmondanád a véleményedet, szívesen válaszolunk kérdéseidre is, akár egy-egy témával, akár egy-egy összejövetellel kapcsolatban.
Nagyon reméljük, hogy mindez érdekes, építő lesz számodra, és érdemesnek fogod találni arra, hogy olvasd, nyomon kövesd, visszatérj ide időnként. Találkozzunk minél gyakrabban!
Isten áldjon! Jó olvasgatást, kommentelést, nézelődést... majd, ha tényleg beindulunk! :)

Tarts velünk!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More