Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2014. október 28., kedd

Gondolkodj az örökkévalóságban

"Ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk." Róm 8:17-18
Egy híres Harvard-tanulmány egyszer kimutatta, hogy közvetlen kapcsolat van a hosszú távú gondolkodás és a siker között. Minél inkább a rövidtávú nyereségre fókuszál valaki, annál valószínűbb a kudarc. Akik arra fókuszálnak, hogy mi az, ami a jelen pillanatban "jólesik", azok sikertelenségre vannak ítélve.

A keresztyéneknek ezt könnyű megérteni, legalábbis annak kellene, hogy legyen. Amikor mi hosszú távú gondolkodásról beszélünk, azt örökkévalóságnak hívjuk. Mi nem 40-50 évben gondolkodunk, hanem több milliárd évben előre.

Ha az örökkévalóságban gondolkodsz, az a lehető legsikeresebb emberré fog tenni. Ha hosszútávon gondolkodsz, akkor kezelni tudod a jelenben felmerülő problémákat.

A Róm 8:17-18 ezt mondja: "Ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk."

Ha Krisztus követője vagy, egy nap jutalmat fogsz kapni azért, amit tettél a javaiddal. Használd tálentumaidat, idődet, kincseidet, és befolyásodat Isten céljaira, és jutalmat fogsz kapni döntéseidért. A fenti igevers azt is elmondja, hogy azért is jutalmat fogunk kapni a mennyben, amit Jézus tett: "örököstársai leszünk Krisztusnak". Sok mindenre számíthatsz a mennyben. Jelenlegi fájdalmaid és problémáid jelentéktelenek, összehasonlítva azzal, ami a mennyben vár rád.

Nem könnyű hívőnek lenni. Nem könnyű a jót tenni. Néha nem könnyű másoknak Jézusról beszélni. Nem könnyű tizedet adni. De Jézus követésének, és a szavának való engedelmességnek a jutalma messze felülmúlja a fájdalmat. Egyszerűen ostobaság csupán a rövidtávú eredményekre fókuszálni.

Írta: Rick Warren2014. október 22., szerda

70 éves a Paksi Pünkösdi Gyülekezet

2014. október 18-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében 100 meghívottal ünnepeltük Gyülekezetünk 1944-es alapítását és Isten 70 éves hűségét. A hálaadó ünnepségre korábbi lelkipásztorainkat, a paksi keresztény gyülekezetek és egyházközségek lelkészeit, képviselőit, az MPE környező gyülekezeteinek lelkészeit, körzetünk pünkösdi közösségeit és a közelben élő barátainkat hívtuk meg.


Az ünnepség egy dokumentumfilm vetítésével kezdődött, mely megkísérli átfogni és röviden feldolgozni közösségünk megszületését és 70 éves történelmét. Az itt is megtekinthető kisfilmben Korvin János, a Gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora meséli el az elmúlt idők történéseit, de megszólal benne D. Nagy Tamás, a Gyülekezet jelenlegi lelkipásztora, Szentesi Zoltán, és Durkó Albert is, aki személyesen is részt vett az ünnepségen.

Az Istentiszteleten Pataky Albert lelkész, a Magyar Pünkösd Egyház elnöke adott át aktuális és ihletett üzenetet Isten Igéjéből. Albert a Jelenések könyve 3. rész 7. verstől olvasott Igét, és ez alapján egy nyitott ajtóról beszélt: lehetőségekről, amikkel élni érdemes, feladatokról, amiket Isten tervez és szán nekünk és minden benne hívőnek. Lenkey István, a Paksi Református Egyházközség lelkésze a paksi közösségek, gyülekezetek nevében köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, humort és valódi őszinteséget nem nélkülözve, Hámori Attila, a tengelici Isten Népe Gyülekezet alapító lelkésze pedig a nem helyi közösségek részéről kívánt áldást és mondott köszöntőt. Lenkey István arról beszélt, hogy ugyanazt az élő kövekből épülő, sokszínű Egyházat, Krisztus országát építjük, ezért fontos, hogy összetartozzunk, tiszteljük és szeressük egymást, nehogy meghasonlást okozzunk. Hámori Attila a beszélgetés, a bizonyságok és tapasztalatok megosztására hívta fel a figyelmünket, hogy kiderüljön, mennyi mindent elvégzett már Isten az életünkben.

További képeket találsz az albumban!
Az Istentiszteleten hálát adtunk mindazokért, akik Isten elhívásában Gyülekezetünket szolgálták az elmúlt évtizedekben, és azokért is, akiket rajtuk keresztül, közöttünk érintett meg, szabadított meg, mentett meg, áldott meg a Mennyei Atya. A Gyülekezet 1944-es alapító tagjai közül még közöttünk lévő három testvérünket (Korvin Jánosné Katalin, Korvin János és özv. Weller Józsefné Mária) megajándékoztuk egy-egy különleges ajándékkal, megbecsülésünk és szeretetünk jeleként. Áldást kértünk Gyülekezetünk jövőjére, szolgálatára, a hozzá tartozókra és benne szolgálókra, barátaink segítségével énekléssel dicsőítettük Istent. A rendezvény állófogadással és jó hangulatú, kellemes beszélgetésekkel fejeződött be, ahol sok-sok kedves barátunkkal válthattunk szót.

Nagyra értékeljük és igazi kincsnek, kegyelemnek tartjuk, hogy sokan vállalták, vállalják velünk a kapcsolatot, ezen a szombaton is. Szeretetüket, tiszteletüket és nyitottságukat nem feltétlenül gondoljuk kiérdemeltnek, sokkal inkább reméljük, hogy azért ajándékoznak vele meg minket, mert meglátják bennünk azt, amit mi is látunk bennük: igyekvést arra, hogy Istent képviseljük a ránk bízottak között.


Köszönjük mindenkinek, aki elfogadta a meghívást és velünk ünnepelt ezen a hálaadó rendezvényen. Azt szeretnénk és azon munkálkodunk, hogy Gyülekezetünk és rajta keresztül az élő Isten Szentlelke megmentő, megszabadító hatással legyen még sokakra a jelenben és a jövőben, éppen úgy – sőt, ha lehet, még inkább –, mint ahogyan azt az elmúlt 70 évben tette.

Gyülekezetünk 70 évének történetéről bővebben a Történelmünkben lehet olvasni. A rendezvényen készült képeket megtekintheted az albumban is. Az ünnepségről beszámolt a Paksi Televízió és a Fortuna Rádió is.2014. október 17., péntek

A bizalom gondolkodásmódja

"Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták: Kísértet ez! És ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Péter ekkor így válaszolt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen! Ő pedig így szólt: Jöjj! És Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé." (Mt 14:25-29 RUF)
Az ellenszél kellős közepén Péter egy dologban egészen biztos volt: inkább tart Jézussal és bízik őbenne, minthogy emberi megoldásokhoz ragaszkodjon.


El tudod képzelni azt az éjjelt? A sötétséget, a hullámok zúgását, és azt a képtelenséget, hogy Jézus úgy közeledik, ahogyan az nyilvánvalóan lehetetlen? És mégis, Péter felismerte Jézus hangját, és egyetlen gondolat volt a fejében: "Oda kell mennem Jézushoz."

A Jézusba vetett bizalom felcserélte a rettegést, a Krisztusban való bizonyosság bátorságot szült. Hogyan formálja át a Jézussal való kapcsolat a te életedet és gondolkodásmódodat?

"De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" (Mt 14:27)

Ima: Jézus, te ismered a viharos körülményeimet és kapcsolataimat, amikben nem látom a megoldást. Biztonságot jelent nekem, hogy tudom, te a vihar kellős közepén megtalálsz, odajössze hozzám, és bátorságot öntesz belém. Nyújtsd felém a karod és segíts a vízen járnom veled! Szeretném, ha az életem és a hozzáállásom tükrözné a beléd vetett bizalmamat. Jézus nevében, ámen.

2014. október 13., hétfő

Mit kezdesz az ismereteiddel?


Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is cselekszitek.” (János 13:17)

Jakab azt mondja, hogy az önámítás, mikor csak hallgatjuk Isten szavát, de nem engedjük, hogy megváltoztassa az életünket. Azt gondoljuk, hogy a tudás szellemi érettséget eredményez, de az érettség tesztje nem az ismeret. Az érettség próbája a jellem. Sok embernek van komoly Bibliaismerete, de ugyanakkor szellemileg törpék.

Isten szavát át kell ültetnünk a gyakorlatba. Folyamatosan alkalmaznunk kell az életünkre. Minél többet tudunk, annál nagyobb a felelősségünk. Jézus azt mondja, „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak” (Luk. 12:48/b). Mit kezdesz az ismereteiddel?

Máté 7-ben Jézus beszél a bölcs, és a bolond építőmesterről. Azt mondja, hogy a bolond a homokra épít. Olyan, mint az az ember, aki hallja Isten szavát, de nem cselekszi. A bölcs szilárd alapra épít, mert hallja Isten szavát, elmegy, és őszintén igyekszik alkalmazni is az életére. Jézus János 13:17-ben ezt mondja, „Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is cselekszitek.” Azt gondolom, az érettség legegyszerűbb definíciója ez: az Ige cselekvője. Teszed azt, amit a Biblia mond. Nemcsak olvasnunk kell az Igét, szem előtt is kell tartanunk.

Mindannyian több szellemi igazságot ismerünk, mint amennyit jelenleg alkalmazunk. Nem kell többet tudnunk, már eleget tudunk. Csak át kell ültetnünk gyakorlatba a tudásunkat. Légy cselekvője az Igének!

Írta: Rick Warren


2014. október 7., kedd

Sátán szereti elszigetelni a hívőket

A gyülekezeti család megőriz a visszaeséstől.

Egyikőnk sem immunis a kísértésekkel szemben. Ha olyan helyzetbe kerülünk, mindnyájan képesek vagyunk bűnt elkövetni. (Lásd 1Kor 10:12; Jer 17:9; 1Tim 1:19) Isten tudja ezt, ezért egyenként ránk bízta azt a felelősséget, hogy egymásnak segítsünk a helyes úton megmaradni.

A Biblia azt mondja, hogy "Buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától." (Zsid 3:13) A "Törődj a magad dolgával" nem keresztyéni szlogen. Arra vagyunk elhívva, azt a parancsot kaptuk, hogy vegyünk részt egymás életében. Ha tudod, hogy valaki pont most ingadozik lelkileg, a te felelősséged, hogy utána menj és visszahozd a közösségbe. Jakab mondja: "Ha ismertek olyan embereket, akik eltévelyedtek Isten igazságától, ne írjátok le őket. Menjetek utánuk, és hozzátok vissza őket a közösségbe!" (Jak 5:19 MSG).

A helyi gyülekezet egyik előnye, hogy az istenfélő vezetők által szellemi védelmet nyújt. Isten a lelkipásztoroknak adta azt a felelősséget, hogy őrizzék, védjék, oltalmazzák a nyájat, és gondoskodjanak a szellemi jólétükről (Apcsel 20:28-29; 1Pt 5:1-4; Zsid 13:7,17). "Ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak." (Zsid 13:17)

Sátán szereti szétszakítani a hívőket, leválasztani őket a Testtől, és elszigetelni őket Isten családjától, hogy ne legyenek elszámoltathatóak a szellemi vezetők felé, mert tudja, hogy így védtelenek és erőtlenek lesznek taktikájával szembe.

Írta: Rick Warren2014. október 1., szerda

Ne állj meg

"Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel (lobbantsd lángra és tartsd égve) az Isten kegyelmi ajándékát (a belső tüzet), amely kezeim rád tétele által van benned." (2Tim 1:6 AMP)
A szellemi életben vagy kitartóan haladsz előre, vagy visszacsúszol. Vagy növekedsz, vagy elindul a hanyatlás. Nincs olyan, hogy passzív keresztyénség. Életbevágóan fontos a folyamatos előrehaladás.

Timóteusnak biztatásra volt szüksége. Pál erőteljesen bátorítja őt, hogy álljon vissza a "vágányra", emlékezzen elhívására, és utasítsa vissza a félelmet. Emlékezzen rá, hogy "Isten nem a félelem, hanem az erő, szeretet, és a józanság lelkét adta." (2Tim 1:7) Ha úgy érzed, hogy stagnálsz, vagy kezdesz visszacsúszni a régi gondolkodás- és viselkedésmintákba, gerjeszd fel a benned levő ajándékot, és nekidőlve haladj előre!

Írta: Joyce MeyerTwitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More