Bemutatkozás

A lényeget, de röviden, ha lehet!

Hitünk tömör és nagyon leegyszerűsített összefoglalása ez: barátság az élő Istennel.

Barátságunk alapja az, hogy Isten megalkotott bennünket, Jézusban megteremtette a lehetőséget, hogy Őt választva teljes és örök életet élhessünk, a Szent Szellem által pedig naponta, releváns módon hatással van életünkre. Tőle kaptunk örök életet, melyhez Ő ad célt. A cél eléréséhez Tőle van erőnk és tehetségünk. Őt követjük, Őt szeretjük, Őt szolgáljuk.

A gyülekezet az a hely, ahol Istent jobban megismerjük, hogy aztán a hétköznapokban ennek megfelelően élhessünk. Ugyanakkor a gyülekezet az Istent követők társaságát is jelenti. Tanulunk egymástól, segítjük egymást, számíthatunk egymásra.


A Paksi Pünkösdi Gyülekezet – és a hozzánk tartozó környező gyüelekezetek ugyanígy – helyi gyülekezet: paksi és Paks környéki hívők szellemi otthona. Mint gyülekezetnek, a mi küldetésünk is az, hogy Isten országát hirdessük, szolgáljuk az embereket és növekedjünk hitben és számban. Ezért minden Istentiszteletünk és egyéb összejövetelünk nyitott. Mindenkit nagy örömmel fogadunk körünkben!Mi történik a falakon belül?

Habár közösségi hitéletünket elsősorban a vasárnap délelőtti istentiszteletek formájában éljük meg, a hét többi napján sem veszítjük szem elől egymást. A Paksi Pünkösdi Gyülekezet egy család, ahol tudunk egymásról és figyelemmel követjük egymás életét. A hétköznapi találkozásokon túl, egy átlagos vasárnap délelőtt a következő dolgokban lehet részt venni velünk együtt:
  • Vasárnapi Istentiszteleteink általában délelőtt fél tízkor kezdődnek.
  • A kötött Istentisztelet körülbelül déli tizenkettőig tart, szigorúan vett időbeosztás nincsen. Az "alkalom", ahogyan mi rövidítjük, néhány bevezető igei gondolattal, áldáskérő imával és bizonyságokkal kezdődik. Bátorító és hiteles dolog hallani azt, ahogyan külön-külön megtapasztaljuk napjaink során Istenünk tetteit.
  • Ezután közös éneklés szokott következni. Ez tulajdonképpen egy kötött szövegű ima, melyet dalban mondunk el Istennek. Azért szeretjük ezt így tenni, mert nem csak értelmünk, hanem lelkünk is részt vesz a folyamatban. Ha meggondoljuk, az ember a rá legnagyobb benyomást gyakorló eseményeket mindig is dalba foglalta, legyen szó akár szerelemről, bánatról, örömről, gyászról. Mi is szeretjük az Isten iránt érzett hálánkat és szeretetünket így kifejezni.
  • A jellemzően 4-5 dalból álló dicsőítést az Igehirdetés követi. Egy választott bibliai szakaszból lelkipásztorunk, valamelyik felkért szolgálattevőnk, vagy vendégelőadó tanít bennünket. Ezek a szolgálatok a Biblia teljes tanításával összhangban a hétköznapi életünk legkülönfélébb területeiről szólnak. Minden vasárnap délelőtti szolgálat rögzítésre kerül, többségük a Média menü alatt megtalálható.
  • A tanítást közös imádság és esetleg egy-két dal egészíti ki, majd a Gyülekezet soron következő eseményeiről számolunk be röviden. A kötött Istentisztelet ezzel véget ér.
Szeretünk ezután még hosszabb-rövidebb időre együtt maradni, beszélgetni.


Mit jelent az, hogy "pünkösdi"?

A Paksi Pünkösdi Gyülekezet egy keresztény karizmatikus gyülekezet. A kereszténység nagyon sokszínű világában a pünkösdi-karizmatikus mozgalom a hitbeli megújulások között a legfiatalabb, és a mai napig leggyorsabban növekvő vallási irányzat, mely a Szent Szellem friss munkája nyomán és az örök bibliai igazságok mentén jött létre. A keresztény felekezetek kavalkádjában mi egy meglehetősen modern, kifejezésmódunkban fiatalos ág vagyunk. A látványos különbözőségek ellenére mégis összetartozunk, hiszen egy az Istenünk, és hitvallásunkban is döntően azonosak vagyunk.

Gyülekezetünk a Magyar Pünkösdi Egyház (korábban Evangéliumi Pünkösdi Közösség) tagja, mely államilag elismert és törvénybe iktatott egyház. A Magyar Pünkösdi Egyház és a pünkösdi mozgalom történetéről, hátteréről további információkat Egyházunk honlapján találhatsz.Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More