2022. július 29., péntek

Maradék

 Megbecsülni, összegyűjteni, félretenni, nem tékozolni. Ezek a fogalmak jutnak eszembe, amikor József történetében arról olvasok, hogy Egyiptomban a hét bő esztendő idején József összegyűjtötte és félretette a felesleges, illetve a bőség miatt el nem fogyasztott gabonát. A hét szűk esztendő idején a félretett gabona emberek tömegeit mentette meg az éhenhalástól.

Más bibliai történetekben is látjuk ezt az alapelvet. Amikor Jézus kenyérszaporítással megvendégelte az ötezer embert, a kenyér maradékokat összegyűjtette tanítványaival. Tizenkét kosár telt meg így! Jézus megbecsülte a maradékot.

Ruth Boáz mezején összeszedte az aratáskor elhullajtott gabonamagokat, így biztosítva a megélhetést maga és anyósa számára. A szedegetés közben, „mellesleg”, férjet is talált J.

Megbecsülni, összegyűjteni, félretenni, nem tékozolni, nem pazarolni - a Bibliában ezt az alapelvet látjuk megjelenni. Amikor anyagilag jól megy sorunk, gondoljunk arra, hogy jöhetnek szűkebb idők is, és bánjunk bölcsen a javainkkal. „Nem örökkévaló a gazdagság”, olvassuk Péld 27,24-ben.

A mag a Bibliában Isten Igéjének a jelképe is. Ha Istentől kapunk kijelentést, becsüljük meg. „Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened”, olvassuk Zsolt 119,11-ben. Mária szívében forgatta a hallottakat (Luk 2,19). Szellemileg szűk esztendőkben táplálhatnak azok a kijelentések, amiket Istentől kaptunk a napfényes időszakokban. A „mag” megbecsülésének másik módja, hogy elvetjük mások életébe; hogy hirdetjük, szóljuk az Isten szavát.
1 hozzászólás:


LESZÁZALÉKOLTAK, 47% tüdö sziv -cukor csipöizületi kopás ..tüzelöre szeretnék segitséget kérni ....35 ezer ft rehab ellátást állapitottak meg ,feleségem közmunkán 72 ezer ftot kap.TÖRÖK PÉTER SAJOKAZA FATELEP 20 324 3966/ VAGY VARGA ZOLTÁN VADNA SZABADSÁG TÉR 15

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More