Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2020. április 21., kedd

Isten jó

„Az Úr nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek” Zsolt 84,12.

Sátán egyik legnagyobb kísértése, hogy elhitesse velünk, hogy Isten nem jó. Hogy ő nem jó, konkrétan hozzám.
Az Édenben is ez volt a tartalma Sátán legelső kísértésének. Ezt mondta Évának, „Jól tudja Isten, hogy ha esztek a fa gyümölcséből, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten” (1Móz 3,5). Ez jónak hangzik... Sátán ezzel azt sugallta Évának, hogy Isten, - azzal hogy megtiltja nekik, hogy egyenek a jó és gonosz tudásának fájáról - valami jót vissza akar tartani tőlük.

1527-ben Luther Márton, a hit nagy embere, ezt írta, „Több mint egy hétig közel voltam a halál és a pokol kapuihoz. Minden tagomban reszkettem. Krisztust teljesen elvesztettem.” Később így emlékezett vissza, „A depresszió tartalma mindig ugyanaz volt, a hit elvesztése abban, hogy Isten jó, és hogy ő jó hozzám.”
Bár átélhetünk nagyon nehéz és fájdalmas időszakokat, amikor nehéz hinnünk Isten jóságában, de tudnunk kell, hogy az Ő szándéka mindig az, hogy végül jót tegyen velünk. Hogy mindent-mindent a javunkra fordítson.

A tél után mindig eljön a tavasz! Ragaszkodj Istenhez és bízz az ő jóságában!


2020. április 7., kedd

Higgy a csodában

„Ezek után is csak vétkeztek, és nem hittek csodáiban. Ezért hiábavalóságban hagyta telni napjaikat, esztendeiket rémületben.” Zsolt 78,32-33.

„Hiszem, ha látom”, szokták mondani. Az izraeliták láttak, és mégsem hittek! Az Egyiptomból való kiszabadulás, és a pusztai vándorlás során újra és újra látták Isten hatalmas csodáit, de amikor valami nehézség támadt, rögtön lázadtak és nem működtek együtt Istennel. A csodákból nem tanulták meg, hogy bízzanak Jahvéban. Ennek az lett a következménye, hogy nem tudtak bemenni az ígéret földjére. Megrekedtek a pusztában, évekig egy hegyet kerülgetve.

„A fölösleges dolgok fölöslegessé teszik az életet” (Pasolini). Hasonló dolog történt Izrael népével is. Azt olvassuk, hogy „hiábavalóságban” teltek a napjaik – haszontalanul, céltalanul. Milyen szomorú! Ha azt akarjuk, hogy Isten jó tervei megvalósuljanak életünkben, ha szeretnénk egy tartalmas, előrevivő életet élni, higgyünk az Úrban, higgyünk a csodáiban! Emelkedjünk felül félelmeinken, lépjünk, működjünk Vele együtt! Ő megteszi azt, amit mi nem tudunk! Ő a csodák Istene!2020. április 2., csütörtök

Isten szemével

„Isten, add meg a királynak, hogy úgy ítéljen, mint te! Legyen a király fia olyan igazságos, mint te!” (Zsolt. 72,1. egyszerű ford.)

Ez a zsoltár-részlet egy imádság, ami Salamon királyért, vagy Salamon király által hangzott el.
Mi lehet, hogy nem vagyunk királyok, de mindegyikőnk saját élete „királya”. És ezen kívül mindenkinek van egy „uralmi, befolyásolási” területe. Ez a terület lehet a saját családunk, munkahelyünk, kisebb-nagyobb közösségek, melynek részei vagyunk.
Fontos hogy Isten szemével lássuk az embereket.
Fontos hogy Isten szemével lássuk saját magunkat is.
Fontos, hogy Isten szerint tudjunk „megítélni” dolgokat. Isten nélkül, saját értékítéletünk, véleményünk félrevihet, hisz mi nem látjuk a teljes képet. Neveltetésünk, a kultúránk, a minket érő hatások erősen befolyásolnak, torzíthatják a gondolkodásunkat.
Jézusról, - egy róla szóló próféciában - azt olvassuk, hogy „nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan…” (Ésa 11,3-4). Ő a felszínnél mélyebbre látott, a lényeget látta.
Ha azt akarjuk, hogy gondolkodásunk egyre inkább közelítsen az igazsághoz, akkor szánjunk rá naponta időt, hogy Isten szava a szívünkbe hatoljon, és a Szentlélek által hasson ránk, változtasson minket.Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More