Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2016. december 31., szombat

Önmagának alkotott

"A nép a melyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!" (Ésaiás 43:21)
Nem a véletlen műve vagy. Isten önmaga számára teremtett. Rendeltetésed, hogy Őt dicsérd. Rendeltetésed, hogy az Ő dicsőségére éld az életed. Rendeltetésed, hogy Isten céljainak megvalósulását segítsd elő itt a földön. Ha betöltöd rendeltetésed, az áldás lesz a körülötted élők számára is. Rendeltetésed betöltésével lehetőséget kapsz egy értelmesen leélt, boldog életre.2016. december 29., csütörtök

Ismeret + szeretet

"Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít." 1Kor. 8:1 (új ford.)
"Azonban a puszta ismeret még nem elég, mert a tudás önmagában csak felfuvalkodottá tesz. A szeretet ellenben a többieket erősíti." (egyszerű ford.)

Fontos az ismeret, a tudás, de mellette kell hogy működjön életünkben a szeretet is. Ismeret és szeretet, járjon kéz a kézben. A szeretet a másikra irányul. A szeretet épít, felépít, helyreállít, megjavít, megalapoz, elősegíti a másik fejlődését, növekedését.


2016. november 2., szerda

Légy nagylelkű


„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató (őszinte)” (Jakab 3:17).

A Biblia azt mondja, hogy a bölcsesség tele van irgalommal, és jócselekedetekkel. „A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató (őszinte)” (Jakab 3:17).

Más szóval, bölcsességre vall, ha jóindulattal bánunk az emberekkel, mikor elfuserálnak, elrontanak dolgokat, mikor ügyetlenkednek, mikor vétkeznek, mikor látjuk a hiányosságaikat, és kudarcot vallanak.

Ki a legbölcsebb személy az egész univerzumban? Isten. Ki a legirgalmasabb személy az egész univerzumban? Isten. Így tehát valahányszor én ítélkezek, bölcstelenné válok. Valahányszor irgalmas vagyok, olyan vagyok, mint Isten. És ez bölcs dolog! Bölcs dolog nagylelkű lenni másokkal, hiszen Isten egyfolytában nagylelkűen bánik velünk.

Mindened amid csak van, ajándék Istentől – még a következő lélegzeted is. Ha azt kapnád, amit megérdemelsz, már nem élnél. Isten azonban nem azt adja, amit megérdemelsz. Azt adja, amire szükséged van. Ez az irgalom.

A bölcs emberek azt adják embertáraiknak, amire szükségük van, nem pedig azt, amit megérdemelnek. Ez irgalom, és bölcsesség. A bölcs emberek nem hangsúlyozzák mások hibáit, mert irgalmasak.

Péld. 17:9 mondja, „A szeretet elfelejti a hibákat; de aki folyton arról beszél, elszakítja a legjobb barátokat is” (TLB).

Hadd meséljek egy házaspárról a gyülekezetünkből. Mike sok-sok éven át gyülekezeti munkatársunk volt. Azon a napon, amikor 50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték, láttam őket imaházunk parkolójában. Sally, a feleség épp készült elhajtani, mikor odamentem a kocsijához, hogy gratuláljak. Megkérdeztem tőle, hogy mi a titka egy 50 éves házasságnak. Rám nézett, és ezt mondta, „Sosem próbáltam őt megváltoztatni.”

Miután elment, odamentem Mike-hoz, és megkérdeztem, „Mike, mi a titka egy 50 éves házasságnak?” Ezt mondta, „Sosem próbáltam őt megváltoztatni.”

A bölcsesség irgalommal teljes.

Írta: Rick Warren

2016. október 25., kedd

Élőzenés koncertet ad a Continental Singers

Tíz éve már, hogy minden nyáron koncertet ad Pakson a Magyar Continental Singers nyári országjáró turnéja során. Idén több szempontból is rendhagyó műsorral érkezik a városba a csapat.

Az új formáció az adventi koncertek sorát nyitja egy családias, meghitt hangulatú, élőzenés előadással. A Continental Singers Band előadását büszkén ajánljuk az igényes zenét kedvelők, fiatalok és idősek figyelmébe.

Az ingyenes koncert november 12-én, este 18:00 órakor kezdődik a Jézus Szíve katolikus nagytemplomban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!2016. október 5., szerda

Ne hagyd magad eltéríteni


„Aki engedi magát eltéríteni attól a munkától, amit számára terveztem, nem alkalmas az Isten királyságára.” (Luk 9:62 TLB)

Rengeteg emberrel találkoztam, akik kifejezték, hogy szeretnék, ha Isten használná őket, ám Isten mégsem tudja őket használni. Miért? Mert túlzottan elfoglaltak. Megvan a saját időbeosztásuk. Megvannak a terveik, álmaik, ambícióik, és soha nincs idejük! Bokros elfoglaltságaik közepette próbálnak kisajtolni életükből egy kis darabkát, amire azt mondják, „Ezt Istennek adom.” De ez nem így működik.

Ha komolyan szeretnéd, hogy Isten használjon, meg kell kérdezned, „Uram, mit kell elengednem? Mit kell kiiktatnom? Mik azok a korlátok, melyek visszatartanak, hogy megfussam azt a pályát, amit számomra kijelöltél?”

Számos korlát tarthatja vissza Isten tervének megvalósulását az életedben. Az egyik legnagyobb akadály a figyelemelterelés. Jézus Luk 9,62-ben ezt mondja, „Aki engedi magát eltéríteni attól a munkától, amit számára terveztem, nem alkalmas az Isten királyságára” (TLB)

Ímé néhány dolog, ami elvonhat küldetésed betöltésétől:

Mások elvárása. El kell döntened, kinek akarsz tetszeni elsősorban. Csak egy elsőszámú lehet.

Hobbik. Semmi rossz nincs bennük. De ha elvonnak a legfontosabbaktól, akkor el kell engedned őket.

Múltad. Néhányan nem tudják elengedni a múltjukat – melyben lehet bűntudat, sértettség vagy fájdalom. De ha beleragadsz a múltba, nem tudsz boldogulni a jelenben, és nem tudsz belépni az Isten által neked szánt jövőbe. A múltad elmúlt. Vége! El kell engedned.

Neked mit kell elengedned? 1Kor 10:23-ban a Biblia azt mondja, hogy „Mindent szabad, de nem minden hasznos” (HCSB). Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy sok minden nem feltétlen rossz, hanem egyszerűen nem szükséges. Az élet sokszor döntés a „jó” és a „legjobb” közt.

Ha a gonosz nem tudja elérni, hogy rossz legyél, akkor eléri, hogy elfoglalt légy. Annyira, hogy ne maradjon időd az igazán fontos dolgokra: az Istennel töltött időre, a szolgálatra és a misszióra.

Le kell egyszerűsíteni az életed, és ki kell iktatni eltereléseket, hogy Isten használni tudjon. Ne akarj mindent megtenni. Tedd meg a legfontosabbakat!

Írta: Rick Warren 

2016. augusztus 16., kedd

Valódi békesség„Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal.” 2.Thes. 3:16


Nem tudom túlhangsúlyozni a békesség fontosságát életünkben, mint az Istennel való szövetséges kapcsolatunkból fakadó valódi, és gyakorlati áldást. Az ő békéjét nem csupán ritka meglepetésként kellene átélnünk, hanem folyamatos állapotként, rendezőelvként. Pál apostol kihangsúlyozza a békesség lényeges természetét 2.Thes 3:16-ban. Észrevetted mennyire sarkalatosnak tekinti a békességet? „Mindig.” „Minden körülmények között.” A békesség lehetséges bármilyen helyzetben.


 


Ésaiás huszonhatszor használja a békesség szót. Isten folyamatosan békét ígért, amennyiben foglyai teljes szívvel megtérnek Hozzá. Az ismerős messiási igeszakasz Ésaiás 9:6-ban a békességet Krisztussal azonosítja, mint aki a ”Békesség Fejedelme.” Összekapcsolja a Békesség Fejedelmét az ő uralmával: „Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján…” Sokan kívülről tudjuk az Ésaiás 26:3-at: „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik.”


Látod a közös nevezőre mutató utalásokat, amint összekapcsoljuk ezeket a verseket? Ésaiás 9:6 világosan felvázolja a békesség nyitját: az uralom. Amikor megengedjük, hogy a Békesség Fejedelme uralja, kormányozza az életünket, akkor a békesség, mint eredmény azonnal, vagy idővel megjelenik az életünkben. Békesség árad azokba a helyzetekbe, melyeket teljesen alárendelünk Krisztus szuverén hatalmának. Mikor végül abbahagyjuk a próbálkozást, hogy választ kapjunk életünk összes miértjére, és elhatározzuk hogy bízni fogunk a mindenható Istenben, néha váratlanul olyan békesség áraszt el, mintha egy nyári zápor mosna át. Máskor még kevésbe feszült körülmények közt sincs békességünk, mert nem vagyunk annyira kétségbeesve, vagy még nem jutottunk el arra a pontra, hogy átadjuk őket Istennek.


Nekem néhány fájdalmas gyermekkori sérülést kellett végül Isten szuverén uralma alá rendelnem, mert rájöttem, hogy ha nem teszem, akkor mint a rák, felemészt. Mikor végül a múltamból mindent átengedtem uralma alá, nemcsak békességet kaptam, hanem még jót is hozott ki abból, ami szörnyű és igazságtalan volt. Ha még nem hajtottál térdet Isten uralma előtt múltad területeit illetően, akkor még valami fogva tart.


Krisztus mély vágya, hogy népe megtapasztalja az ő békességét. Én úgy gondolom, hogy Krisztusnak fáj, ha látja, hogy emberek szükségtelenül zaklatottak. Hívő Barátom, megtapasztalhatod Krisztus békességét, bármilyenek is a körülményeid; de hinned kell, meg kell hajtanod a térdedet, és meg kell tanulnod elfogadni dolgokat. Ne felejtsük: a térdünk meghajtása, végül is csupán engedelmesség kérdése. Talán sosem fogod úgy érezni, hogy át kellene adnod Neki a körülményeidet, fájdalmaidat, vagy veszteségeidet; de hitből és engedelmességből - nem az érzelmeid alapján - dönthetsz úgy, hogy meghajlasz uralma előtt. Az engedelmesség mindig az Isten uralma előtti valódi meghajlás jele.


Ésaiás 48:17 gyönyörűen bemutatja az engedelmesség, az uralom, és a békesség közti kapcsolatot. Istennek, annak alapján, hogy ki ő, joga van minden uralomhoz. Hadd osszam meg látásomat az ő teljes uralmával kapcsolatban. Ő Isten, a menny és a föld Teremtője, minden létező legmagasabb rendű Szerzője. Mindenek felett Ő uralkodik, és Benne létezik minden. Ő az Ura, a Mestere, és Tulajdonosa minden élő teremtménynek. Ő a szövetség Szerzője, és Megtartója. Ő szent. Mint Úr, ő sosem kér tőlünk olyant, ami ne lenne helyes, jó, és ne állna meg a világosságban. Ő tökéletes, és tiszta. Végül, Ő a Szabadító, az Egyetlen, aki megvásárolt minket a bűn rabszolgaságából, hogy bővölködő életet élhessünk. Megvásárolt, hogy szabaddá tegyen. Mit mondhatunk erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Róma 8:31)


Örvendezz abban a tudatban, hogy Isten gondosan, és tökéletes precizitással inspirálta Igéjét. Minden egyes szót szándékosan választott. Amikor azt mondta, hogy olyan békénk lehet, mint a folyó, nem egy laza analógiát használt. Komolyan gondolta. Mi kell ahhoz, hogy békességünk legyen? Isten parancsolataira kell figyelnünk engedelmes szívvel, a Szentlélek ereje által. Isten tekintélyének való engedelmesség nem csupán olyan békét eredményez, mint a folyó, hanem olyan igazságot is, mint a tenger hullámai.


Isten útja a biztonságos út. A helyes út. És az egyetlen békés út egy kaotikus világban. Remélem felismerted, hogy a békesség elérhető számodra is. Nem egy célpont, amit majd egy napon elérsz. Ma elkezdhetsz valódi békésségben élni. Most. A békességre vivő ösvény térdnyomokkal van kikövezve. Hajtsd meg térdedet az ő megbízható uralma előtt. „Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben…” (Kol. 3:15).


 


Írta: Beth Moore


 2016. július 6., szerda

Egy jobb terv


Ha ismered Eszter történetét, tudod, hogy Esztert választotta ki Ahasvéros király, hogy birodalmának királynői rangjára emelje, aki egy Mordokaj nevű zsidó ember unokatestvére, és fogadott lánya volt. Mint fiatal lány a király háremébe került. Biztos vagyok benne, hogy nem ez volt a terve az életére nézve. Az egész helyzet ijesztő lehetett számára, és ez abban az időben, még gonosznak is tűnhetett. A háremben csak az volt a feladata, hogy felkészüljön arra az egy éjszakára, amit a királlyal fog tölteni. Aztán amikor eljött az idő, Isten kedvessé tette őt a király előtt, és őt választották királynőnek (Eszter 2:7-17). Nemigen tudhatta akkor még, hogy Isten azért helyezte őt ebbe a pozícióba, hogy egy nemzet életét megmentse (Eszter 3:5, 6).

Talán nekünk is van egy elképzelésünk az életünkről, de aztán valami történik, ami áthúzza számításainkat. Gyakran nem akarjuk elfogadni, és nehezményezzük a változást, de bármit is teszünk, mégis úgy tűnik, hogy ez az új dolog Isten akarata a számunkra. Nem tudjuk elképzelni, hogy ebből hogyan jöhet ki jó, de Isten gondolataiban van egy terv, ami sokkal jobb, mint a mienk.

Mordokaj azt mondta Eszternek, hogy „ezért az időért” került királyságra (Eszter 4:14), hisz a zsidókat a kiirtás veszélye fenyegette. Küldetése az volt, hogy megmentse őket a pusztulástól, és ha nem teszi meg amit Isten kér tőle, ő is elveszett volna a többiekkel együtt (Eszter 4:1). Eszter beleegyezett és elfogadta, hogy megteszi, amit meg kell.

Imádkozok, hogy tudjunk mi is olyan bátrak lenni mint Eszter, még ha ez irányváltoztatással jár is.

Írta: Joyce Meyer2016. június 11., szombat

Mindennek meg van az ideje

„Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!" Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” (Luk 10:40-42)

Jézus sokkal többet beleértett ebbe a két szóba, hogy „Márta, Márta” (Lukács 10:41), mint amit mi általában gondolunk. Márta túl elfoglalt volt a kapcsolatápolásra; a meghitt együttlét helyett a munkát és az idegeskedést választotta. Így aztán rosszul használta fel az idejét, és elszalasztott valami életbevágóan fontosat.
Mária bölcsen cselekedett; kihasználta az adott pillanatot. Élete hátralevő részében takaríthatott még, de most Jézus itt volt, és azt akarta, hogy érezze, hogy nagyon szívesen látják. Jézus azért jött, hogy meglátogassa őket, és nem azért hogy megnézze a tiszta házukat. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontos a takarítás, de mindennek meg van az ideje – és ez most nem a takarítás ideje volt. Legyünk bölcsek, és ne szalasszuk el Isten jelenlétét, mikor az elérhető.


Írta: Joyce Meyer


2016. május 12., csütörtök

Több mint megbocsátás


„Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.” (Lukács 6:27-28)

Lukács 6:27-28 arról beszél, hogyan bánjunk az ellenségeinkkel. Nem elég, ha csak annyit teszünk, hogy megbocsátunk, és nem lépünk tovább. Hadd mondjak el valamit, amit akkor tanultam, amikor a megbocsátásról tanítottam. Egyszer megkérdeztem az Urat, „Atyám, miért van az, hogy az emberek eljönnek az összejöveteleinkre, imádkoznak, hogy tudjanak megbocsátani, és mégis, rövid időn belül, újra visszajönnek segítséget kérni, mert ismét a keserűség, a harag, a túlérzékenység problémájával küszködnek.” Az első dolog, amit az Úr mondott, az volt, hogy ezek az emberek nem teszik meg, amit Ő kér az Igében.

Habár Isten az mondja, hogy bocsássunk meg, nem áll meg itt, hanem továbbmegy, és azt mondja, hogy áldjuk is meg őket. Ebben a kontextusban az „áldani” szó azt jelenti, hogy „jót mondani róla”. Az egyik problémánk az, hogy habár imádkozunk és próbálunk megbocsátani a minket bántalmazóknak, a következő percben, nyelvünkkel átkozzuk őket, vagy újra és újra felidézzük sérelmeinket másoknak.

Ez így nem fog működni!

Hogy át tudjuk magunkat dogozni a megbocsátás folyamatán, és élvezzük a békességet, azt kell tennünk, amit Isten mond: nem csak megbocsátani kell, hanem áldani is. Az egyik ok, amiért olyan nehéznek találjuk, hogy imádkozzunk azokért, akik megbántottak, vagy rosszul bántak velünk, az, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy fizikai illetve anyagilag áldást kell kérnünk számukra. Az az igazság, hogy nem azt kell kérnünk, hogy több pénzt keressenek, vagy gyarapodjon a vagyonuk, hanem hogy szellemi áldást kapjanak. Azt kérjük, hogy Isten világítson rá magatartásukra, viselkedésükre, hogy meg tudjanak térni és meg tudjanak szabadulni a bűneiktől.

Nem elég csak kimondani, hogy megbocsátunk; vigyáznunk kell, hogy ne átkozzuk őket, és ne mondjuk rosszat róluk, még ha úgy gondoljuk is, hogy megérdemelnék. Inkább azt kell tennünk, amit Jézus is tett, imádkoznunk kell értük, meg kell áldani őket, és szépen kell beszélnünk róluk. Miért? Mert így nemcsak őket áldjuk, hanem magunkat is. Ha gyűlölködünk velük, az olyan, mintha mérget innánk, és közben azt várnánk, hogy az ellenségünk haljon meg tőle. Nyilvánvaló, hogy akik ezt teszik, csak maguknak ártanak. Miért élnéd életedet mások iránti haraggal, miközben a másik nem is tudja, vagy nem is foglalkozik azzal, hogy te mérges vagy. Ők élvezik az életet, te pedig szenvedsz. Engedd el őket, és a sértődést, és viszonyulj úgy hozzájuk, ahogy Jézus is viszonyult az ellenségeihez. Így egy csodálatos szabadságot fogsz átélni, és Isten maga fog téged igazolni.

Írta: Joyce Meyer

2016. április 6., szerda

Gyakorold a hited célok kitűzésével


Az értelmes bölcs célokat tűz ki, de az ostoba több irányba is elindul (Péld. 17:24 GNT)

Sok minden, amit nap mint nap teszünk, öt perc múlva már nem számít, s öt év múlva még kevésbé számít. Sok olyan dolgot teszünk, aminek nincs igazán jelentősége.

Hogy megvalósítsd az álmaidat, el kell döntened, hogy mi az, ami igazán számít, és maradandó az életben, és arra kell összpontosítanod. A Biblia ezt mondja, ”Az értelmes bölcs célokat tűz ki, de az ostoba több irányba is elindul” (Péld.17:24 GNT).

Ha egyszer rájöttél, hogy mi az, ami leginkább számít, tűzz ki hitet igénylő célokat. Jézus Máté 9-ben azt mondja, hogy annyira fog megáldani, amennyire azt szeretnénk. Áldásai hitünk mértékétől függnek. Jézus azt mondja, hogy “Legyen a ti hitetek szerint" (Máté 9:29/b).

Isten azt mondja, hogy válassz egy bögrét, és ő megtölti. Lehet hogy egy teásbögrényi, egy 20 literes kancsónyi, vagy akár egy 4 hektós hordónyi hited van; Isten azt tölti meg. Hogy mennyire bízol Istenben, meghatározza, hogy mennyire tud megáldani.

Célok kitűzésével gyakorolhatod a hitedet. Célt tűzöl ki, mikor ezt mondod, “Istenem, hiszem, hogy azt akarod, hogy ezt és ezt befejezzem, erre az időpontra. Ez feszített tempót kíván, de azt hiszem, ezt kell tennem.”

 

Milyen a hit általi célkitűzés?

  • Fókuszált: Körülhatárolt; valami, amit mérni tudsz.
  • Elérhető: Lehetséges és gyakorlati. Ha irreális célt állítasz fel, nem fogod elérni.
  • Egyéni: Személyes. Nem tudsz mások számára célokat felállítani. Csak saját céljaid felett rendelkezel, másoké felett nem.
  • Nyomon követhető: Céljaidhoz rendelj határidőket. Határidő nélkül a célok nem célok.
  • Szívből jövő: Soha ne állíts fel olyan célokat, melyekért nem lelkesedsz. Sosem fogod elérni, ha nincs benned vágy, hogy megvalósítsd. 

A célok életet lehelnek az elhalt álmokba. Vedd sorra milyen álmokat adtál fel. Tűzz ki egy célt, és figyeld, mit tesz Isten.


Írta: Rick Warren

2016. február 23., kedd

Lásd a nagyobb képet


Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja (Fil 1,12)

Ha boldog szeretnél lenni, minden problémát Isten szemszögéből kell látnod. A boldog embereknek szélesebb a perspektívájuk. Látják a nagyobb képet. Ha nem Isten szemszögéből nézed a dolgokat, csüggedt, frusztrált és boldogtalan leszel.

Nem számít mi történik veled – jó, rossz, vagy csúnya dolgok – Isten egy terven dolgozik. Pál tudta ezt. Fil 1:12-ben mondja, „Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja.”

Mióta Pál megtért a damaszkuszi úton, volt egy nagy álma: Rómában, az akkori világ középpontjában, akart prédikálni. A világ legfontosabb városában akarta az evangéliumot hirdetni.

De Istennek más terve volt. Ahelyett hogy Pált evangélizációs körútra küldte volna Rómába, a császár foglya lett, aki abban az időben Néró volt. Néró a lehető leggonoszabb és legrosszabb uralkodó volt.

Mint császári fogoly, Pál egy királyi őrhöz volt láncolva 2 éven keresztül, napi 24 órában, és 4 óránként volt őrváltás. Két év alatt a börtönben, 4380 őrnek tett bizonyságot. Ki itt az igazi fogoly?   

Pál terve nem ez volt, de Isten terve végig ez volt. Ennek két eredménye is lett, amiről biztosan tudunk. Fil.4-ben azt olvassuk, hogy két év alatt, Pál bizonyságtételére többen is megtértek a császár udvarában, Néró családjából.

Másodszorra, egy olyan fickót mint Pál, kissé nehéz megállítani. A börtönben csendben kellett maradnia, és ennek eredményeként megírta az Újszövetség nagy részét. Nem tudom, mi fejtett ki nagyobb hatást: prédikálása a Kolosszeumnál, vagy könyvei, mint pl. a Rómabeliekhez-, Korinthusbeliekhez (1-2)-, Galácziabeliekhez-, Efézusbeliekhez-, Filippibeliekhez- és a Kolossébeliekhez írt levelek. Ez a hét könyv az évek során emberek millióinak jelentette ki Jézust.

Pál tudta, hogy Isten terve nagyobb, és bizonyára örült mikor látta, hogy Isten mit tesz a problémája által.

Valahányszor van egy problémád, mely le akar húzni, tedd azt, amit Pál is tett: tanuld meg Isten szemszögéből látni a helyzetet. Kérdezd meg, „Mit akar elvégezni Isten általa? Mi a nagyobb kép? Mi a szélesebb perspektíva?” Így képes leszel majd hittel szembenézni a problémával.

Írta: Rick Warren 
2016. február 19., péntek

Becsületesség - mit is jelent?


A becsületesség (integritás) megköveteli, hogy életed minden területét ugyanazzal az odafigyeléssel és igyekezettel kezeld. Ugyanaz a kiválóságra való törekvés legyen ott a házasságodban, mint a karrierépítésedben. Legyen meg ugyanaz a kiválóságra való törekvés a szolgálatodban, mint ami ott van a gyereknevelésben.

Hadd hívjam fel a figyelmedet hat területre, melyre gondot kell fordítanod, ha becsületes ember akarsz lenni. Becsületes leszel, ha…

Megtartod az ígéreteidet

A becsületes emberek betartják a szavukat. Ha azt mondják, hogy megteszik, akkor megteszik. Ha azt mondják, hogy ott lesznek, akkor ott is lesznek. A Biblia Péld. 25:14-ben ezt mondja, „Azok, akik megígérnek valamit és nem teszik meg, olyanok mint a felhő és a szél eső nélkül.” (TEV)

Kifizeted a számláidat

Talán nem gondolnád, hogy ez olyan nagy ügy, pedig Istennek az. Többet költesz, mint amennyit keresel? Akkor hiányzik a becsületesség. Adósságba keveredsz olyan dolgok miatt, amiket nem tudsz kifizetni? Akkor hiányzik a becsületesség. Zsolt 37:21 mondja, „A gonosz kölcsönkér, és soha nem adja vissza.”

Nem pletykálsz

Isten olyan becsületes embereket keres, akik tudják, hogyan kell titkot tartani, és nem adják tovább közösségi oldalakon az információt. Ne beszélj másokról a hátuk mögött. Még csak meg se hallgasd a pletykát. „A pletykásra… nem lehet titkot bízni, de a becsületes nem játssza el a bizalmat” (Péld. 11:13 MSG).

Hűségesen adod a tizedet

Ahová elsősorban adod a pénzedet, az mutatja, mi a legfontosabb számodra. Mal. 3:8-10 mondja, „Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal... Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.”

A lehető legjobban teljesítesz a munkahelyedet

Kol. 3:23 mondja, „Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek”. Ha hívő vagy, az igazi főnököd maga Isten, és ha más nem is, Isten látja a munkádat.

Őszinte vagy másokkal

Egy becsületes emberre nem jellemző, hogy másként viselkedik a gyülekezetben, másként a munkahelyen, és megint másként a golf pályán. „Nem hordunk álarcokat és nem űzünk játszmákat. Nem manipulálunk és taktikázunk a színfalak mögött. Nem forgatjuk ki Isten szavát saját javunkra. Inkább mindenben, amit csak teszünk és mondunk, nyíltak és egyenesek vagyunk” (2Kor 4:2 MSG).
 
Írta: Rick Warren
 
2016. február 9., kedd

Apró dolgok nagy sikerekhez vezetnek


„Emlékezz rá, mit tanultál ma az Úrral való tapasztalataidból.” (5Móz. 11:2 TEV)

Mózes vezette be Izrael népét be az Ígéret Földjére, a pusztán át. Még egy nagy tömeggel vonulva is, ez egy néhány hetes út lett volna, de ők 40 évig vándoroltak.

Mi a csudát csináltak? 40 évig körbe-körbe jártak. Isten egymás után adta elébük a próbákat, és azt kérdezte tőlük, „Bíztok bennem?” Hét próba volt. Valahányszor elbuktak a próbában, újabb kör következett. De a pusztai vándorlás sem volt véletlen. A pusztában való várakozásnak mindig célja van.

Néhányan közületek pont most vannak a pusztában. Ne feledd: Az Ígéret Földjére az út a pusztán át vezet. Át kell menned ezen a várakozási időszakon, át kell menned a pusztán, a száraz időszakon.

Célja van a pusztában való várakozásnak. Míg várakozol, jegyezd fel azokat a leckéket, amikre az Úr tanít. 4Móz.33:2-ben ezt olvassuk, „Az Úr utasítására Mózes írásos feljegyzést készített a haladásukról” (NLT, 2. kiadás).

A Biblia ezt mondja, Emlékezz rá, mit tanultál ma az Úrral való tapasztalataidból (5Móz 11:2 TEV).

Keresztyénként vezetsz naplót lelki fejlődésedről? Leírsz dolgokat? Várakozás közben vezess útinaplót. Az útinapló más, mint a napló. A napló az eseményeket rögzíti, az útinapló a tanulságokat.

Az élet várakozási időszakaiban megtanultam, hogy a kis leckék nagy sikerekhez vezetnek. A legapróbb tanulságok közül néhány - amit a száraz, depressziós, csüggedős időszakban tanultam, - kulcs volt nagy sikerekhez.

Kis dolgok nagy sikerekhez vezetnek. Ezért írd le őket!

Zsolt 119:33 egy jó imádság, amit a pusztában, az Isten szabadítására való várakozás közben imádkozhatunk: „Istenem taníts az élet leckéire, hogy a helyes pályán maradjak” (MSG). „Taníts, hogy ne tévelyedjek el. Taníts engem, hogyan éljek, hogy minél előbb átjussak ezen az időszakon. Nem akarok itt lenni 40 évig. Nem akarok körbe-körbe járni. Taníts engem az élet leckéire, hogy megmaradjak a helyes úton, és szellemi érettségre jussak.”

Írta: Rick Warren2016. január 5., kedd

Isten mindent kér

"Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?" Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni." (János 6:5b-6)
Emlékszel arra a történetre, amikor Jézus megvendégelte az 5000 embert, csupán 5 kenyérből és 2 halból? Különösnek tartom, hogy 5000 emberből csak egy hozott magával ebédet. Úgy gondolom, sokak köpenye alatt ott lapult a piknikes kosár, de nem akarták elővenni, nehogy meg kelljen osztaniuk másokkal. De egy kisfiú felajánlotta az uzsonnára pakolt kenyeret és halat. Odaadta Jézusnak azt a keveset, amije volt, és Isten nem csupán arra használta fel, hogy sok embert jóllakasson, hanem megmutatta a gondviselését és hatalmát is.

Isten mindig azzal kezdi, amid van. Talán nincs sok időd. Talán nincs sok pénzed. Talán azt gondolod, nem vagy túlzottan tehetséges. De mindent Istennek adhatsz az életedből. Add neki a szívedet! Add neki a hírnevedet! Add neki a múltad, a jelenedet, és a jövődet! Lehet hogy nem sok, de neki adhatod az 5 kenyeredet, és 2 haladat.

A János 6:5-6-ban Jézus megkérdezi, "Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni."

Jézusnak nem okozott problémát 5000 ember megvendégelése. Már előre tudta, hogy mit fog tenni. Látta a problémát, már jóval előtte, és megvolt a terve.

Meg kell értened ezt az igazságot: Isten mindig tudja a választ, mielőtt te szembesülsz a problémával. Neki nem okoz problémát a te megoldatlan problémád. Jézus számára nincs túl későn. Ő jóval előtted már látta a problémát. Tudta, hogy be fog következni, és meg is volt rá a megoldása, mielőtt te felismerted volna, hogy ez egy probléma.

Akkor miért aggódsz? Csak ismerd el, hogy van egy megoldatlan problémát, és adj át mindent Istennek, amid csak van!

Írta: Rick WarrenTwitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More