Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2015. június 24., szerda

Nagyszerű hétköznapok

Kevesebb futkosás, nagyobb hatékonyság a mindennapokban

Te is egyike vagy annak a sok millió embernek, akik állandóan túlterheltek és elfoglaltak? Szoktál ezzel a gondolattal ébredni: "Akár az ágyban is maradhatnék. Egyszerűen képtelenség mindent megcsinálni!" Nyilvánvaló nem jó így élni! Isten inkább azt szeretné, ha Benne oldott, magabiztos lennél, békességed lenne, és betöltenéd az életed célját. Tehát, ha úgy érzed, hogy sokat aggódsz, és leterhelt vagy, szeretnék segíteni.

Talán azt gondolod, hogy az idő a probléma, hogy nincs elég időd. De Isten mindenkinek ugyanannyi időt adott. Mindenkinek 24 órája van egy napban, és 7 napja egy hétben. Azt hiszem, Isten ezzel azt akarja mondani, hogy ennyi időre van szükségünk egy kiegyensúlyozott élethez, amiben elég idő jut a munkára, pihenésre, és a szórakozásra.

A Préd 3:1 ezt mondja: "Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."

Ahelyett, hogy attól rettegnél, hogy nincs elég időd, meghozhatod a döntést, hogy bölcsebben osztod be az idődet. Az időfelhasználásunk olyan, mint a pénzköltés. Ha egyszer elköltöttük, az már többé nincs. Nem hozhatjuk vissza. Ezért át kell gondolnunk, hogy mivel töltjük az időnket, és vajon az megfelelő-e.

Nem számít, mi van ma a tennivalóid listáján, szeretnélek bátorítani, hogy Isten nem arra hívott el, hogy állandó elfoglaltságban élj. Azt akarja, hogy életed céltudatos, és gyümölcsöző legyen.

ÉS A GYÜMÖLCSTERMÉS TITKA, az Istennel való szoros, személyes kapcsolat. A János 15:5 mondja: "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni."

Bármit is kell tenned ahhoz, hogy az Istennel töltött idő az első helyre kerüljön életedben, ha megteszed, nem fogod megbánni. Az időtöltésnek egyáltalán nincs jobb módja, mint az ima, és Isten Igéjének tanulmányozása. Ezáltal békét, örömet, magabiztosságot, bölcsességet, megértést, és bátorítást kapsz. Gyógyulást nyersz. Fel sem lehet sorolni mindazt a jót, amit nyerhetsz, ha Istent teszed az első helyre.

Talán korábban kell felkelned, vagy este tovább kell fennmaradnod, de biztatlak, hogy naponta szakíts időt arra, hogy Istennel légy. Aztán pedig hallgass a hangjára. Az egyik oka annak, hogy az emberek leterheltek, és feszültek, hogy mindenféle hangra figyelnek maguk körül, csak Isten hangjára nem.

A Máté 11:28-29 azt mondja, hogy "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek."

Még Jézus is töltött Istennel kettesben időt, mielőtt elkezdte földi szolgálatát, és ő csak azt tette, amit Isten mondott neki. Nem engedte, hogy mások osszák be az idejét. Ha mi is ezt tesszük, életünk lehet békés, céltudatos, és gyümölcsöző.

CÉLTUDATOSAN ÉLSZ, VAGY CSAK ELFOGLALT VAGY? Előfordult már veled, hogy egész nap pörögtél, de a nap végén még sem tudtad megmondani, mit végeztél el? Nem kell így élnünk.

Isten az Igéje által akar bátorítani, hogy éljünk céltudatosan, és maximálisan használjuk ki a rendelkezésünkre álló időt. A János 15:8 ezt mondja: "Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek."

Isten követése néha óriási, lehetetlen feladatnak tűnik. De valójában nagyszerű tanúja lehetsz Istennek, csupán azzal, hogy mindennapjaidat Isten jelenlétében, békében éled, és hatékony vagy.

Tedd első helyre az Istennel töltött időt. Ő megadja a szükséges erőt, hogy minden napodat békességben, céltudatosan éld, míg mindazt elvégzed, amire Ő elhívott.

Írta: Joyce Meyer2015. június 20., szombat

Ne halogass!

"Dávid sietett és futott a viadalra a filiszteus elé." (1Sám 17:48)
Amikor Dávid ránézett az óriásra, "sietett és futott a viadalra." (1Sám 17:48) Úgy gondolom, hogy Dávid tudta, hogy ha túl sokat gondolkodik Góliáton, még utóbb elmenekül. Akcióba lépett és azonnal engedelmeskedett Istennek. 

Nekünk is mindig ezt kell tennünk. Amikor Isten késztet valamire, "siess és fuss" a megtételére! Kegyelme veled lesz, hogy segítsen. Ne halogass! Akik halogatnak dolgokat, gyakran nem jutnak el az Istennek való engedelmességig. Megvan bennük a jó szándék, hogy a megfelelő időben megtegyék amit Isten kér tőlük, de sajnos úgy tűnik, a "megfelelő idő" sosem jön el, és elmaradnak dolgok, csupán azért, mert nem léptek ki hittel a megfelelő időben.

Írta: Joyce Meyer


2015. június 14., vasárnap

Menj tovább

"Saul ezt válaszolta: „Ugyan fiam, túl fiatal vagy te ahhoz, hogy kiállj párviadalra ezzel a híres filiszteus harcossal, aki már fiatal kora óta csatákban edződött.”" (1Sám17:33)
Amikor Dávid elindult, hogy megvívjon az óriással, Góliáttal, senki sem biztatta. Mindenki azt, mondta, hogy "Túl fiatal vagy. Nincs megfelelő fegyverzeted. Góliát sokkal nagyobb, és tapasztaltabb, mint te.", stb. Még Saul király is megkérdőjelezte képességeit a dicsekvő filiszteussal szemben. (1Sám 17:33) De Dávid azzal bátorította magát, hogy felidézte a múlt győzelmeit.

Ha valamit tenni akarsz Istenért, meg kell értened, hogy Sátán százszor és ezerszer megpróbál majd elbátortalanítani. Miért? Mert tudja, hogy bátorság kell az előrehaladáshoz, hogy megvalósuljanak Isten jó tervei életedben. Amikor elcsüggedsz, meggyengülsz és elveszted azt a bátorságot, ami a továbbhaladáshoz kell. Mit kell tenned a csüggedés idején? Rázd le hitben, és emlékezz azokra a győzelmekre, amiket Isten már eddig adott. Bízz benne, hogy Ő erős lesz a gyengeségedben, és használni fog az Ő dicsőségére.

Írta: Joyce Meyer


2015. június 6., szombat

Utasítsd vissza az elutasítást

"És meghallotta Eliáb az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszélt, és nagyon megharagudott Eliáb Dávidra és mondta, Miért jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet! Dávid pedig felelte: Ugyan mit cselekedtem én most? Hiszen csak szóbeszéd volt ez. És elfordult tőle..." (1Sám 17:28-30)
Dávid hitte, hogy Isten segítségével megölheti az óriást, Góliátot, de testvére, Eliáb, vakmerőséggel és álnoksággal vádolta. (1Sám. 17:28) Eliáb vádlása irigységből származott. Dávidban kisebbségérzést és az értéktelenség érzést próbált kelteni. Dávid bölcs fiatalember volt, és Eliábnak adott válasza fontos kulcs volt jövőjére nézve: "Dávid elfordult Eliábtól." (1Sám 17:30)

Amikor hittel kilépünk, hogy valamit tegyünk Istenért, vagy hogy bajba jutott embereken segítsünk, Sátán támadni kezd. Gyakran egy általunk szeretett személyt használ arra, hogy értéktelennek, elutasítottnak, alkalmatlannak, elégtelennek érezzük magunkat. Ellen kell állnunk ezeknek a támadásoknak, és Istenen, és az Ő útmutatásán kell tartanunk szemünket. Isten hitet támaszt szívünkben, hogy Ő tud használni minket, de Sátán félelemmel támad, és saját magunkkal és képességeinkkel kapcsolatos kétségekkel.

Dávid bátyja nem vonta be öccsét csapatának dolgaiba, mert azt gondolta, hogy Dávid túl fiatal, és talán irigykedtek is rá. Biztos vagyok benne, hogy emiatt Dávid elutasítottnak érezte magát. Isten sokszor elutasított, és kirekesztett embereket választ munkájára. Azokat választja, akiket a társadalom elutasít, hogy az Ő ereje mutatkozzon meg. És szándékosan azokat választja, akiket a világ "erőtlennek és bolondnak" tart, hogy senki ne dicsekedjen Őelőtte. (lásd 1Kor 1:26-29)

Ha téged is elutasítottak, vagy rosszul bántak veled, bátorítalak, hogy tégy úgy, mint Dávid. Fordulj el tőle! Bocsáss meg ellenségeidnek és ne engedj a sértődésnek! Ne arra figyelj, amit Sátán próbál tenni; szemedet Istenen tartsd, és az ő útmutatását kövesd! Igen, Isten tud használni téged nagy dolgokra. Isten nem tehetséges, hanem az Ő számára rendelkezésre álló embereket keres. Nem tökéletes tulajdonságú, hanem tökéletes szívű embereket keres. Tartsd tisztán szívedet, és ne engedd, hogy gyűlölet, viszály, botránkozás, keserűség, sértődöttség, vagy megbocsátatlanság helyet kapjon benne!

Inkább annak higgy, amit Isten mond rólad, mint amit saját érzéseid és mások mondanak rólad. Isten azt mondja, hogy te Hozzá tartozol. Ő szeret téged, és általad fog dolgozni, ha megengeded. Isten számára különleges vagy. Végtelenül értékes. Talán a világ nem gondolná, hogy Isten tud használni téged, de Isten másként látja a dolgokat, mint a világ. Mondd ezt: "Istenem, itt vagyok, használj engem!" – aztán figyeld, hogy Ő mit tesz!

Írta: Joyce Meyer


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More