Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2013. március 28., csütörtök

A Biblia mindent túlél


Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak (Máté 24:35)

A történelem legmegvetettebb, legkigúnyoltabb, legtagadottabb, leginkább nagyító alá vett, és legvitatottabb könyve a Biblia. A Bibliát évszázadokon át támadták – az elképzelhető összes kritikát megkapta. Mégis, a Biblia a világ legolvasottabb, legtöbb kiadást megélt, legtöbb nyelvre lefordított könyve. És a mi a legfontosabb, még ma is megváltoztatja azok életét, akik tanításait alkalmazzák. Az egyik ok, amiért hiszem, hogy a Biblia Isten szava, hogy a történelem során olyan sok támadást túlélt.

A sok támadás ellenére, ma a Biblia, a kultúra egyedülálló, legnagyszerűbb forrása. Egyedülálló, legkiemelkedőbb forrása a zenének, a művészetnek, az építészetnek. Ha a Bibliát kivennénk a kultúrából, akkor az elmúlt 2000 év legjelentősebb zenei, művészeti, és építészeti alkotásainak nagy részét rombolnánk le. Még az angol nyelv nagy része is a King James Bibliából eredeztethető.

Az elmúlt 2000 év ádáz támadása ellenére, a Biblia a legnépszerűbb könyv. Jézus a Máté 24:35-ben mondja, „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak”. Az egyetlen dolog, ami fennmarad a Földön, az Isten Igéje, mert az igazság örök. Minden más megég.

Voltaire, a híres francia filozófus, briliáns ateista volt. Számos, Bibliát lejárató, röpiratot írt. Egyszer egy nagyon bátor kijelentést tett: „Száz év múlva a Biblia elfelejtett könyv lesz.” Mára mindenki elfelejtette ezt a kijelentést, de a Bibliát nem! Miután, közel száz éve, Voltaire meghalt, házát a Francia Biblia Társulat könyvraktárnak használta. Házában árusították a Bibliát! Ma múzeumként működik. Az emberek elfelejtették Voltaire-t. A Bibliát senki nem felejti.

Nem számít milyen nagy támadás éri, a Biblia mindent túlél, és mindent túl fog élni a jövőben is. Ebben biztos lehetsz!

Írta: Rick Warren

2013. március 26., kedd

A Biblia összefüggősége bizonyítja a megbízhatóságát

És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. (Lk 24:27)
Csak Isten tudta így összeszerkeszteni a Bibliát. 66 könyvből áll, 1600 éven át íródott 40 különböző szerző által – és egy témája van. Ez az egyik oka annak, hogy tudjuk: a Biblia Isten szava. Egyetlen, átfogó témája van. A Teremtés könyvétől (Mózes első könyve) a Jelenések könyvéig a Biblia Isten megváltó személyéről szól. Ez a központi személy Jézus.

Az a tény, hogy a Bibliának csupán egy témája van, nem más, mint csoda. Nem lenne az, ha egy személy írta volna. A Koránnak egy szerzője van, Mohammed. Konfuciusz szemelvényeit Konfuciusz írta. Buddha írásait Buddha írta. Elvárható, hogy művük egységes legyen. A Bibliát azonban 40 ember írta, különféle élethelyzetekben, különböző korúak, három kontinensen. És mindnyájan ugyanarról írtak: a "Jézus sztoriról"! Próféták, költők, uralkodók és királyok, tengerészek és katonák, mind ugyanarról a történetről írtak. Néhány mű otthon íródott, mások börtönben, mások hajón. De a történet ugyanaz!

Tegyük fel, hogy 50 ember között kiosztunk egy-egy darab papírt, és megkérjük őket, hogy tépjék szét különböző formájú darabkákra anélkül, hogy megmondanánk, mire fogjuk felhasználni a papírdarabokat. Mekkora a valószínűsége annak, hogy a fecnikből ki tudnám rakni az Egyesült Államok térképét? Végtelenül kicsi. Ha mégis meg tudnám tenni, a legtöbb ember azt gondolná, hogy ez valami trükk. Ilyen csoda az, ahogyan a Biblia össze lett rakva.

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Újszövetség Jézusról szól, az Ószövetség pedig Izraelről. De ez nem igaz. A Biblia azt mondja Lk 24:27-ben, hogy "Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szóltak." Akkor az Újszövetség még nem is létezett. A képek, metafórák, hasonlatok, az elejétől a végéig, mind Isten tervéről szólnak, hogy hogyan menti meg az embereket, és hogyan alkot egy családot az örökkévalóság számára. Minden Vele kezdődött. Minden könyvben Vele találkozol. Ez egy csoda!

Írta: Rick Warren


2013. március 15., péntek

A Biblia történelmileg megbízható

Lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. (Zsid. 6:18)
Megbízhatsz a Bibliában, mert doktrinálisan helyes. Megbízhatsz a Bibliában, mert teológiailag helyes. Megbízhatsz a Bibliában, mert erkölcsi, etikai szempontból is korrekt. Megbízhatsz a Bibliában, mert történelmileg helyes.

És mit számít mindez?

A Biblia a Zsid 6:18-ban azt mondja, hogy "lehetetlen, hogy az Isten hazudjon". Az egyetlen oka annak, hogy az univerzum működik, hogy Isten igaz mindenkor. Ha a Bibliában egyetlen hazugság is lenne, akkor nem lenne Isten szerinti könyv. Akkor nem Istentől származna, mert Isten nem tud hazudni. Zsolt 33:4 mondja, "Az Úr szava helyes, és igaz" (NLT). Ez azt jelenti, hogy amit a Biblia mond a megváltásról, és amit feljegyez a történelemről, az mind helyes és igaz.

Honnan tudhatjuk, hogy a Biblia történelmileg megbízható? Ugyanúgy alávethetjük vizsgálatnak, mint ahogy más történelmi forrásokat megvizsgálunk.

A Biblia első kézből származó beszámolók alapján íródott. Egy történész azt vizsgálja, hogy a történelmi információt a szemtanú jegyezte-e le, vagy másodkézből származik, vagy pedig egy több száz évvel később keletkezett mese. A Biblia jórészt szemtanúk beszámolója. Mózes ott volt, amikor a Vörös Tenger kettévált. Józsué ott volt, amikor Jerikó falai leomlottak. Jézus tanítványai ott voltak a felházban, és látták a feltámadt Jézust megjelenni.

A bibiai történelem rendkívüli gondossággal lett lejegyezve. Amikor az Ószövetség másolói – az írástudók – a tekercseket másolták, úgy dolgoztak, mint egy fénymásoló! Szabályok hosszú listáját használták, hogy biztosan pontos legyen a másolás. Az Ószövetségben végig meghatározott számú oszlopok voltak, s ezeknek mindig egyezniük kellett. Tudták minden egyes könyvről, hogy hány darab betűt tartalmaz. Például tudták azt, hogy a "mint" szó 1653-szor fordul elő az adott könyvben. Ha 1654 ilyen szó szerepelt, akkor eldobták a tekercset, és újra kezdték írni.

A régészet alátámasztja, hogy a Biblia megbízható. A régészek feltárták azokat a helyeket, melyekről a Biblia beszél. Például megtalálták Siloám tavát, ahol a vak ember meggyógyult, és Heródes templomának maradványait. A Hettita birodalom fényes példája annak, hogy az archeológia miként bizonyítja, hogy a Biblia történelmileg megbízható. A történészek generációkon keresztül nem találtak más feljegyzést a Biblián kívül arra, hogy hettiták léteztek volna. Az 1900-as évek elején egy régész azonban 10.000 agyagtáblát talált a hettita fővárosban. Ma mindenki tudja, hogy léteztek hettiták.

Rick Warren


2013. március 13., szerda

A Biblia tudományosan megbízható

Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok! Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól. (Zsolt 148:4-6)
Lehet, hogy már hallottál olyan véleményt, hogy a Biblia tudományosan nem megbízható. Ez nem igaz. Aki ilyet állít, az vagy soha nem tanulmányozta a Bibliát, vagy soha nem tanulmányozta a tudományt. Isten állította fel a természet törvényeit, és biztosította, hogy a szava ne legyen ellentétben ezekkel a törvényekkel. Johannes Kepler, a híres matematikus és csillagász, mondta, "A tudomány Isten gondolatainak az Isten-után-gondolása." Más szavakkal, Isten állította fel a természet törvényeit, mi pedig felfedezzük őket.

A Biblia nem tudományos tankönyvnek íródott. Ha rakétát akarsz gyártani, nem a Bibliát fogod tanulmányozni. A Biblia nem használ tudományos nyelvezetet. De a Biblia soha nem állít a tudománnyal ellentétes dolgot! Az 1600 év alatt, amíg a Biblia íródott, soha nem mondott semmit, ami nem egyezne meg a tudománnyal. Igazából a tudomány előtt jár!

Például:
  • Több ezer éven át azt emberek azt hitték, hogy a Föld lapos. De Isten 2600 évvel ezelőtt azt mondta, hogy Isten trónol a Földgolyó felett (Ézsaiás 40:22).
  • Több ezer éven át azt emberek azt hitték, hogy a Földet valami tartja. A hinduk azt hitték, hogy elefántok, a görögök azt hitték, hogy Atlas, az egyiptomiak pedig azt hitték, hogy öt oszlop tartja. A Biblia nem beszél arról, hogy bármi is tartaná a Földet.
  • Több ezer éven át az emberek azt hitték, hogy a csillagok száma véges. De Jeremiás 33:22 azt mondja, hogy a csillagok megszámlálhatatlanok.

1861-ben megjelent egy híres könyv 51 megdönthetetlen bizonyíték, hogy a Biblia tudományosan megbízhatatlan címmel. Ma egy tudóst sem találsz a földön, aki egyetértene azzal az 51 megdönthetetlen bizonyítékkal. Azóta a tudomány mindegyiket megcáfolta.

A Biblia ezt mondja, "Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok! Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól." (Zsolt 148:4-6)

Nem úgy van az, hogy például a termodinamika második törvénye ma működik, holnap nem. Mindig működik, mert valós, és Isten állította fel. Az igazság nem változik.

Írta: Rick Warren


2013. március 5., kedd

A hit cselekvő

"Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, meztelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?"(Jakab 2:15-16)
A hit több az érzésnél. Sokan összekeverik az érzéseket a hittel. Elmennek a gyülekezetbe, ahol érzelmileg érintést, inspirációt kapnak, és fellelkesednek. De ez nem jelenti azt, hogy hitben járnak. A Biblia azt mondja, hogy a hit olyan valami, amit teszünk, nem csak érzünk. Más szóval a hit nem csupán érzelmesség.

Tegyük fel, megyek az utcán, és látok egy hajléktalan, nincstelen embert. Látom, hogy éhezik, fázik, nincs rendes ruhája és otthona. Vajon nagy hitre vallana, ha odamennék, és ezt mondanám, "Fel a fejjel pajtás! Ne aggódj, légy boldog! Érezd jól magad! Mosolyogj!" Ehhez nincs szükség nagy hitre. A hitben együttérzés van. A hit ezt mondja, "Bármit megteszek, amit tudok, hogy segítsek rajtad." Az Újszövetségben végig arról számolnak be a tanúk, hogy Jézus könyörületességre indult az emberek felé. Jézus megmutatta, hogy a hit gyakorlati. Amikor látunk egy szükséget, valamit teszünk. Nem csupán odavetjük, "Imádkozni fogok érted." A Biblia azt mondja, hogy a hitünket a cselekedeteinkkel mutatjuk meg.

A világ önmagával van elfoglalva. De minél inkább odaszánod az életed, annál inkább el tudsz feledkezni magadról. Minél inkább elkezdesz önzetlen szeretettel szolgálni másokat, és minél inkább megáldod őket az időddel, tálentumaiddal, annál inkább növekszik a hited.

Rick Warren


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More