Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2016. augusztus 16., kedd

Valódi békesség„Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal.” 2.Thes. 3:16


Nem tudom túlhangsúlyozni a békesség fontosságát életünkben, mint az Istennel való szövetséges kapcsolatunkból fakadó valódi, és gyakorlati áldást. Az ő békéjét nem csupán ritka meglepetésként kellene átélnünk, hanem folyamatos állapotként, rendezőelvként. Pál apostol kihangsúlyozza a békesség lényeges természetét 2.Thes 3:16-ban. Észrevetted mennyire sarkalatosnak tekinti a békességet? „Mindig.” „Minden körülmények között.” A békesség lehetséges bármilyen helyzetben.


 


Ésaiás huszonhatszor használja a békesség szót. Isten folyamatosan békét ígért, amennyiben foglyai teljes szívvel megtérnek Hozzá. Az ismerős messiási igeszakasz Ésaiás 9:6-ban a békességet Krisztussal azonosítja, mint aki a ”Békesség Fejedelme.” Összekapcsolja a Békesség Fejedelmét az ő uralmával: „Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján…” Sokan kívülről tudjuk az Ésaiás 26:3-at: „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik.”


Látod a közös nevezőre mutató utalásokat, amint összekapcsoljuk ezeket a verseket? Ésaiás 9:6 világosan felvázolja a békesség nyitját: az uralom. Amikor megengedjük, hogy a Békesség Fejedelme uralja, kormányozza az életünket, akkor a békesség, mint eredmény azonnal, vagy idővel megjelenik az életünkben. Békesség árad azokba a helyzetekbe, melyeket teljesen alárendelünk Krisztus szuverén hatalmának. Mikor végül abbahagyjuk a próbálkozást, hogy választ kapjunk életünk összes miértjére, és elhatározzuk hogy bízni fogunk a mindenható Istenben, néha váratlanul olyan békesség áraszt el, mintha egy nyári zápor mosna át. Máskor még kevésbe feszült körülmények közt sincs békességünk, mert nem vagyunk annyira kétségbeesve, vagy még nem jutottunk el arra a pontra, hogy átadjuk őket Istennek.


Nekem néhány fájdalmas gyermekkori sérülést kellett végül Isten szuverén uralma alá rendelnem, mert rájöttem, hogy ha nem teszem, akkor mint a rák, felemészt. Mikor végül a múltamból mindent átengedtem uralma alá, nemcsak békességet kaptam, hanem még jót is hozott ki abból, ami szörnyű és igazságtalan volt. Ha még nem hajtottál térdet Isten uralma előtt múltad területeit illetően, akkor még valami fogva tart.


Krisztus mély vágya, hogy népe megtapasztalja az ő békességét. Én úgy gondolom, hogy Krisztusnak fáj, ha látja, hogy emberek szükségtelenül zaklatottak. Hívő Barátom, megtapasztalhatod Krisztus békességét, bármilyenek is a körülményeid; de hinned kell, meg kell hajtanod a térdedet, és meg kell tanulnod elfogadni dolgokat. Ne felejtsük: a térdünk meghajtása, végül is csupán engedelmesség kérdése. Talán sosem fogod úgy érezni, hogy át kellene adnod Neki a körülményeidet, fájdalmaidat, vagy veszteségeidet; de hitből és engedelmességből - nem az érzelmeid alapján - dönthetsz úgy, hogy meghajlasz uralma előtt. Az engedelmesség mindig az Isten uralma előtti valódi meghajlás jele.


Ésaiás 48:17 gyönyörűen bemutatja az engedelmesség, az uralom, és a békesség közti kapcsolatot. Istennek, annak alapján, hogy ki ő, joga van minden uralomhoz. Hadd osszam meg látásomat az ő teljes uralmával kapcsolatban. Ő Isten, a menny és a föld Teremtője, minden létező legmagasabb rendű Szerzője. Mindenek felett Ő uralkodik, és Benne létezik minden. Ő az Ura, a Mestere, és Tulajdonosa minden élő teremtménynek. Ő a szövetség Szerzője, és Megtartója. Ő szent. Mint Úr, ő sosem kér tőlünk olyant, ami ne lenne helyes, jó, és ne állna meg a világosságban. Ő tökéletes, és tiszta. Végül, Ő a Szabadító, az Egyetlen, aki megvásárolt minket a bűn rabszolgaságából, hogy bővölködő életet élhessünk. Megvásárolt, hogy szabaddá tegyen. Mit mondhatunk erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Róma 8:31)


Örvendezz abban a tudatban, hogy Isten gondosan, és tökéletes precizitással inspirálta Igéjét. Minden egyes szót szándékosan választott. Amikor azt mondta, hogy olyan békénk lehet, mint a folyó, nem egy laza analógiát használt. Komolyan gondolta. Mi kell ahhoz, hogy békességünk legyen? Isten parancsolataira kell figyelnünk engedelmes szívvel, a Szentlélek ereje által. Isten tekintélyének való engedelmesség nem csupán olyan békét eredményez, mint a folyó, hanem olyan igazságot is, mint a tenger hullámai.


Isten útja a biztonságos út. A helyes út. És az egyetlen békés út egy kaotikus világban. Remélem felismerted, hogy a békesség elérhető számodra is. Nem egy célpont, amit majd egy napon elérsz. Ma elkezdhetsz valódi békésségben élni. Most. A békességre vivő ösvény térdnyomokkal van kikövezve. Hajtsd meg térdedet az ő megbízható uralma előtt. „Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben…” (Kol. 3:15).


 


Írta: Beth Moore


 Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More