Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2016. február 23., kedd

Lásd a nagyobb képet


Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja (Fil 1,12)

Ha boldog szeretnél lenni, minden problémát Isten szemszögéből kell látnod. A boldog embereknek szélesebb a perspektívájuk. Látják a nagyobb képet. Ha nem Isten szemszögéből nézed a dolgokat, csüggedt, frusztrált és boldogtalan leszel.

Nem számít mi történik veled – jó, rossz, vagy csúnya dolgok – Isten egy terven dolgozik. Pál tudta ezt. Fil 1:12-ben mondja, „Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja.”

Mióta Pál megtért a damaszkuszi úton, volt egy nagy álma: Rómában, az akkori világ középpontjában, akart prédikálni. A világ legfontosabb városában akarta az evangéliumot hirdetni.

De Istennek más terve volt. Ahelyett hogy Pált evangélizációs körútra küldte volna Rómába, a császár foglya lett, aki abban az időben Néró volt. Néró a lehető leggonoszabb és legrosszabb uralkodó volt.

Mint császári fogoly, Pál egy királyi őrhöz volt láncolva 2 éven keresztül, napi 24 órában, és 4 óránként volt őrváltás. Két év alatt a börtönben, 4380 őrnek tett bizonyságot. Ki itt az igazi fogoly?   

Pál terve nem ez volt, de Isten terve végig ez volt. Ennek két eredménye is lett, amiről biztosan tudunk. Fil.4-ben azt olvassuk, hogy két év alatt, Pál bizonyságtételére többen is megtértek a császár udvarában, Néró családjából.

Másodszorra, egy olyan fickót mint Pál, kissé nehéz megállítani. A börtönben csendben kellett maradnia, és ennek eredményeként megírta az Újszövetség nagy részét. Nem tudom, mi fejtett ki nagyobb hatást: prédikálása a Kolosszeumnál, vagy könyvei, mint pl. a Rómabeliekhez-, Korinthusbeliekhez (1-2)-, Galácziabeliekhez-, Efézusbeliekhez-, Filippibeliekhez- és a Kolossébeliekhez írt levelek. Ez a hét könyv az évek során emberek millióinak jelentette ki Jézust.

Pál tudta, hogy Isten terve nagyobb, és bizonyára örült mikor látta, hogy Isten mit tesz a problémája által.

Valahányszor van egy problémád, mely le akar húzni, tedd azt, amit Pál is tett: tanuld meg Isten szemszögéből látni a helyzetet. Kérdezd meg, „Mit akar elvégezni Isten általa? Mi a nagyobb kép? Mi a szélesebb perspektíva?” Így képes leszel majd hittel szembenézni a problémával.

Írta: Rick Warren 
2016. február 19., péntek

Becsületesség - mit is jelent?


A becsületesség (integritás) megköveteli, hogy életed minden területét ugyanazzal az odafigyeléssel és igyekezettel kezeld. Ugyanaz a kiválóságra való törekvés legyen ott a házasságodban, mint a karrierépítésedben. Legyen meg ugyanaz a kiválóságra való törekvés a szolgálatodban, mint ami ott van a gyereknevelésben.

Hadd hívjam fel a figyelmedet hat területre, melyre gondot kell fordítanod, ha becsületes ember akarsz lenni. Becsületes leszel, ha…

Megtartod az ígéreteidet

A becsületes emberek betartják a szavukat. Ha azt mondják, hogy megteszik, akkor megteszik. Ha azt mondják, hogy ott lesznek, akkor ott is lesznek. A Biblia Péld. 25:14-ben ezt mondja, „Azok, akik megígérnek valamit és nem teszik meg, olyanok mint a felhő és a szél eső nélkül.” (TEV)

Kifizeted a számláidat

Talán nem gondolnád, hogy ez olyan nagy ügy, pedig Istennek az. Többet költesz, mint amennyit keresel? Akkor hiányzik a becsületesség. Adósságba keveredsz olyan dolgok miatt, amiket nem tudsz kifizetni? Akkor hiányzik a becsületesség. Zsolt 37:21 mondja, „A gonosz kölcsönkér, és soha nem adja vissza.”

Nem pletykálsz

Isten olyan becsületes embereket keres, akik tudják, hogyan kell titkot tartani, és nem adják tovább közösségi oldalakon az információt. Ne beszélj másokról a hátuk mögött. Még csak meg se hallgasd a pletykát. „A pletykásra… nem lehet titkot bízni, de a becsületes nem játssza el a bizalmat” (Péld. 11:13 MSG).

Hűségesen adod a tizedet

Ahová elsősorban adod a pénzedet, az mutatja, mi a legfontosabb számodra. Mal. 3:8-10 mondja, „Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal... Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.”

A lehető legjobban teljesítesz a munkahelyedet

Kol. 3:23 mondja, „Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek”. Ha hívő vagy, az igazi főnököd maga Isten, és ha más nem is, Isten látja a munkádat.

Őszinte vagy másokkal

Egy becsületes emberre nem jellemző, hogy másként viselkedik a gyülekezetben, másként a munkahelyen, és megint másként a golf pályán. „Nem hordunk álarcokat és nem űzünk játszmákat. Nem manipulálunk és taktikázunk a színfalak mögött. Nem forgatjuk ki Isten szavát saját javunkra. Inkább mindenben, amit csak teszünk és mondunk, nyíltak és egyenesek vagyunk” (2Kor 4:2 MSG).
 
Írta: Rick Warren
 
2016. február 9., kedd

Apró dolgok nagy sikerekhez vezetnek


„Emlékezz rá, mit tanultál ma az Úrral való tapasztalataidból.” (5Móz. 11:2 TEV)

Mózes vezette be Izrael népét be az Ígéret Földjére, a pusztán át. Még egy nagy tömeggel vonulva is, ez egy néhány hetes út lett volna, de ők 40 évig vándoroltak.

Mi a csudát csináltak? 40 évig körbe-körbe jártak. Isten egymás után adta elébük a próbákat, és azt kérdezte tőlük, „Bíztok bennem?” Hét próba volt. Valahányszor elbuktak a próbában, újabb kör következett. De a pusztai vándorlás sem volt véletlen. A pusztában való várakozásnak mindig célja van.

Néhányan közületek pont most vannak a pusztában. Ne feledd: Az Ígéret Földjére az út a pusztán át vezet. Át kell menned ezen a várakozási időszakon, át kell menned a pusztán, a száraz időszakon.

Célja van a pusztában való várakozásnak. Míg várakozol, jegyezd fel azokat a leckéket, amikre az Úr tanít. 4Móz.33:2-ben ezt olvassuk, „Az Úr utasítására Mózes írásos feljegyzést készített a haladásukról” (NLT, 2. kiadás).

A Biblia ezt mondja, Emlékezz rá, mit tanultál ma az Úrral való tapasztalataidból (5Móz 11:2 TEV).

Keresztyénként vezetsz naplót lelki fejlődésedről? Leírsz dolgokat? Várakozás közben vezess útinaplót. Az útinapló más, mint a napló. A napló az eseményeket rögzíti, az útinapló a tanulságokat.

Az élet várakozási időszakaiban megtanultam, hogy a kis leckék nagy sikerekhez vezetnek. A legapróbb tanulságok közül néhány - amit a száraz, depressziós, csüggedős időszakban tanultam, - kulcs volt nagy sikerekhez.

Kis dolgok nagy sikerekhez vezetnek. Ezért írd le őket!

Zsolt 119:33 egy jó imádság, amit a pusztában, az Isten szabadítására való várakozás közben imádkozhatunk: „Istenem taníts az élet leckéire, hogy a helyes pályán maradjak” (MSG). „Taníts, hogy ne tévelyedjek el. Taníts engem, hogyan éljek, hogy minél előbb átjussak ezen az időszakon. Nem akarok itt lenni 40 évig. Nem akarok körbe-körbe járni. Taníts engem az élet leckéire, hogy megmaradjak a helyes úton, és szellemi érettségre jussak.”

Írta: Rick WarrenTwitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More