Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2015. december 23., szerda

Karácsony lényege a nagylelkűség

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János ev. 3:16)
A karácsonyi készülődés időszakában van egy szó, melyet minden más szónál többet hallunk. Ez a szó nem az, hogy "kellemes", nem az, hogy "karácsonyfa", nem az "ünnep", de sajnos nem is az, hogy "Jézus".

Ez a szó az "ajándék". Fekete Péntektől kezdődően (néha még korábban is), elindul egy hónapig tartó rohangálás, hogy a listánkon szereplő minden személynek megtaláljuk a megfelelő ajándékot. Az "ajándék" szó, szinte teljesen felemészt minket egy álló hónapig.

Sokan azt hiszik, hogy a karácsonyi ajándékozást a bölcsek indították el, mikor ajándékokat vittek az újszülött Jézusnak. De Isten volt az, aki az első karácsonyi ajándékot adta.

Isten annyira szeretett, hogy adott. A Biblia ezt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16) Az első karácsonyon, Isten adta mindenek felett, a legnagyobb ajándékot: odaadta a Fiát. Odaadta a Fiát, hogy meghaljon a kereszten, hogy bocsánatot nyerj a múltadra, hogy legyen életcélod, és legyen egy otthonod a mennyben. Jézus az eredeti karácsonyi ajándék.

Mi azért ajándékozhatunk, mert Isten már megajándékozott minket.

Karácsony a nagylelkűségről szól. Nemcsak az együttérzésről. A karácsony szellemisége a nagylelkűség. Az Apcsel 15:11 ezt így fejezi ki: Megmenekültünk, mivel az Úr Jézus csodálatos módon, csupa nagylelkűségből megindult, hogy megmentsen minket. (MSG)

Ha Isten nem lett volna ilyen nagylelkű, semmink sem lenne. A levegő, amit belélegzünk, Isten nagylelkűségének ajándéka. A vér, mely ereinkben áramlik, Isten nagylelkűségének ajándéka. Szívünk minden dobbanása, Isten nagylelkűségének ajándéka. Minden jó dolog az életedben – beleértve a saját életedet is – Isten nagylelkűségének az ajándéka.

Isten nagylelkűségének legnagyszerűbb megnyilvánulása azonban az volt, mikor elküldte a Földre számunkra Jézust.

Írta: Rick Warren


2015. november 27., péntek

"Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik"


Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Zsolt. 115:8

Mindenki bízik valamiben. Jó dolgok is válhatnak bálvánnyá, mint például a házasságunk, a családunk, de még a gyülekezeti szolgálatunk is.

De ha nem Istenben bízunk, annak pusztító hatása lehet az életünkre. Ha azt hisszük, hogy akikkel kapcsolatban vagyunk, vagy amit csinálunk, az teljesen kielégíthet, akkor mély csalódásnak tesszük ki magunkat. A Biblia Jeremiás könyvében figyelmeztet erre minket, “szégyent vall bálványával minden ötvös, mert csalódik öntvényében” (Jer. 10:14).

Mégis gyakran bálványozzuk a karrierünket, kapcsolatainkat, és bankszámlánkat. Úgy teszünk, mintha ezek a teremtett dolgok adnának értelmet életünknek. De ezzel csak kudarcra ítéljük magunkat. A Biblia ezt mondja, “A szegény, megtévesztett bolond… olyanban bízott, ami egyáltalán nem segíthet. Mégsem kérdezi meg: ’Ez a bálvány amit a kezemben tartok, nem hazugság?’” (Ésaiás 44:20 NLT, második kiadás)

Igen, ezek a bálványok hazugok. Sajnos a bálványok, miután csalódást okoztak, tovább élnek, és végül rabságba döntenek.

A Biblia azt mondja, hogy “Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak” (Zsolt. 115:8). Amit legjobban értékelsz az életben, bármi is legyen az, te is olyanná válsz. Ha a pénzt értékeled, végül materialistává válsz. Ha az élvezeteket tartod nagyra, akkor hedonista leszel. Ha a munkát értékeled, akkor pragmatista leszel. Ha mindennél jobban értékeled Jézust, akkor keresztyén leszel.

Ha valami mást teszünk első helyre életünkben, torzulni fogunk. Akkor miért tesszük?

Olyan istent szeretnénk, akit konrollálni, irányítani tudunk. Ha a pénzt tesszük istenné, úgy gondoljuk, hogy kontrollálni tudjuk. Ha embereket istenítünk, szeretnénk irányítani őket. Ettől jobban érezzük magunkat. De Istent nem irányíthatjuk. Ő ezt mondja, “Ne próbálj engem beszorítani az életstílusodba. Ne próbálj kontrollálni.”
 
Írta: Rick Warren
 

 
2015. november 6., péntek

Gondoskodj a családodról

Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet (nem termi meg a hit gyümölcseit), és rosszabb a hitetlennél (aki megteszi a kötelességét ebben a helyzetben). 1Tim 5:8 AMP
Az 1Tim 5:8-ban arról olvasunk, hogy felelősségünk gondoskodni saját családunkról. Nemcsak házastársunkról, gyermekeinkről, hanem, ha vannak idős szüleink, vagy nagyszüleink, róluk is. Ez egy olyan kötelesség, amit akár van kedvünk hozzá, akár nincs, meg kell tennünk.

Talán olyan ellátásra szoruló idős szüleid vannak, akik soha nem viseltek rád gondot a megfelelő módon. Talán még rosszul is bántak veled. Tényleg kötelességed lenne most gondoskodni róluk? Igen. Ha nem tudod megtenni miattuk, tedd meg Isten miatt, jó hozzáállással! Ha megteszed, az engedelmes hit gyümölcsei fognak megteremni az életedben.

Írta: Joyce Meyer

2015. október 29., csütörtök

Elengedni a múltat

"Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata." Kol 1:13-14

Rajtakapod néha magad, hogy kétségbeesett erőfeszítéssel igyekszed kitörölni a múltad szégyenét? Hiszen végtére is ez a kereszténység lényege, nemde? Talán nem az lenne a dolgunk, hogy mindent megtegyünk, amit csak tudunk, hogy jobbak legyünk, mint azelőtt? Nos, ha belenézünk Isten Igéjébe, azt látjuk, hogy a tegnap (és a ma) bűneire adott kegyelem minden kétséget kizáróan vitathatatlan.

A Kolosség 1:13-ban szerepelő "szabadítás" szó helyén az eredeti görög nyelvben álló kifejezés jelentése "tartozást elengedni, felszabadítani tartozás megfizetése alól". Mi, akik hiszünk Jézusban, az Ő vére árán "szabadultunk meg". Nem a mi igyekezetünk által, hanem Krisztus kereszthalála miatt. Ez azt jelenti, hogy már nem kell azon dolgoznunk, hogy megjavítsuk a múltat vagy fenntartsuk a látszatot; bocsánatot nyertünk és fel vagyunk szabadítva a bűn súlya és köteléke alól.

Mégis, sokszor nagyon nehéz elhinni, hogy Isten valóban igaznak fogad el bennünket, ha a múltunkra nézünk. Így hát fogadkozni kezdünk, hogy soha többé nem leszünk olyanok, mint voltunk. Az ilyen erőfeszítések jó szándékból fakadnak ugyan, de veszélyes bennük reménykedni. Ha erőfeszítésekben és látszatban bízunk, az olyan, mint amikor életveszélyesen meredek sziklafalon kapaszkodunk felfelé. Egyetlen megcsúszás, egyetlen hiba, és minden korábbi igyekvésünk kárba vész. Görcsös igyekezet helyett inkább legyünk nyitottak és elfogadóak, mint akik rászorulnak Isten kegyelmére!

Isten kegyelme elég. (2Kor 12:9a "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.") A Jakab 5:16 azt javasolja, hogy "Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok." Van az életednek olyan területe, amit még szégyelve rejtegetsz? Van még valami, amiért meg kell bocsátanod magadnak? Ha igen, a Biblia tanácsa, hogy beszélj róluk más keresztényekkel, hogy megláthasd az evangélium átalakító, formáló erejének működését ezeken a területeken. A múlt valóban, igazán elmúlt, és Krisztus által mindig, folyamatosan formálódsz, megújulsz. (vö. 2Kor 5:17 "Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.")


2015. október 20., kedd

Ha öt dolgot elmondhatnék...

Gyakran felteszik nekem a kérdést, hogy mi a legfontosabb lecke, amit megtanultam. Őszintén szólva nehezen tudnék egy dolgot kiemelni, de van néhány dolog az Istennel való kapcsolatomban, amiben soha nem akarok kompromisszumot kötni. Amikor kicsit jobban elgondolkodtam ezen a kérdésen, úgy éreztem, hogy meg kell osztanom azt az öt legfontosabb dolgot, amit megtanultam.

VÁLTOZTASD MEG A GONDOLKODÁSODAT

Sok éven át túl sok romboló gondolatot engedtem be az elmémbe: negatív, kínzó, vádló, meg nem bocsátó gondolatokat és szégyent. Nem tudtam, hogy irányíthatom saját gondolataimat. Nem tudtam, hogy van hatalmam arra, hogy ellenálljak a hazug gondolatoknak. Valaki már mondta ezt neked?

Legközelebb amikor küzdesz a gondolataiddal, szeretném, ha megállnál, és találnál valami olyat, amit megköszönhetsz Istennek. Mondd el Neki milyen hálás vagy jóságáért, és mindazért, amivel gazdagon megáldott! Ha ebben kitartó vagy, meglátod, hogy gondolkozásod megváltozik.

VIGYÁZZ A SZAVAIDRA

Éveken át mondogattam dolgokat anélkül, hogy átgondoltam volna a jelentőségét. Míg aztán egyszer Isten megmutatta 1Péter 3:10-et: "Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot." Más szóval megtanultam, hogy ha élvezni akarom az életet, valamit kezdenem kell a nyelvemmel.

1989-ben megtudtam, hogy mellrákom van, és sebészeti beavatkozásra van szükségem. Isten azt mondta, hogy szeretné hallani tőlem, amint kimondom: "Istenem, tudom, hogy szeretsz engem. Istenem, bízok benned. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott."

Annyit ismételgettem ezeket a szavakat, hogy amikor felébredtem az altatásból, azt mondták, hogy akkor is ezeket mormoltam. Amikor valamit sokszor ismételgetsz, az beléd ívódik. Nem arról van szó, hogy valamit tenni próbálsz, hanem, hogy valami a részeddé válik.

JÁRJ SZERETETBEN

Amit Isten naponta tanít nekem a szeretetről, folyamatosan megváltoztatja az életemet. Eljutottam oda, hogy őszintén elmondhatom, "Uram, ha kell, kényszeríts a szeretetre. Segíts, hogy folyamatosan szeretetben járjak!"

Számomra nagyon nehéz volt felismerni mások szükségeit, és vágyait. Őszintén szólva, a saját akaratom volt előtérben, és ideges lettem, ha nem úgy történtek a dolgok, ahogy én elképzeltem. De amint egyre inkább megértettem Isten szeretetét, Ő meglágyította a szívemet, és szép lassan kezdtem észrevenni mások szükségeit is.

KONTROLLÁLD ÉRZÉSEIDET

Házasságunk kezdetén, Dave-vel volt néhány kemény évünk. A nehézségek nagy része abból adódott, hogy a múltban naponta bántalmazott az apám szexuálisan, érzelmileg és verbálisan, és szükségem volt Isten gyógyítására. Habár sok könny és nehéz pillanat árán (mikor a bosszú helyett a megbocsátást választottam), Isten átsegített, és ezt a helyzetet folyamatosan arra használja, hogy sokak életébe gyógyulást hozzon.

Mindnyájan sokféle módon sérülhetünk. Magányosság, csalódások, elutasítás, félelem, és bizonytalanság – ezek mind olyan dolgok, melyek mélyen megsebezhetnek. De az egyik legfájdalmasabb dolog, amit átélhetünk, az önmagunkkal kapcsolatos rossz érzések, az önelvetés. Hogy másokat szeretni tudjunk, meg kell értenünk Isten felénk irányuló szeretetét.

IMÁDKOZZ EGYSZERŰEN

20 évvel ezelőtt a következő mondat megváltoztatta az életemet, "Nincsen semmitek, mert nem kéritek." (Jak. 4:2) Aznap, mint fiatal csalódott keresztyén, rájöttem, hogy saját erőmből erőltetni dolgok megtörténtét - hogy növekedjen a szolgálatom, hogy a férjem ezt vagy azt megtegye, hogy gyermekeim így vagy úgy viselkedjenek – haszontalan. Abba kellett hagynom az erőlködést, és egyszerűen imádkoznom kellett.

Mikor megértjük, mennyire szeret minket Isten, és hogy mi a terve velünk, akkor meglátjuk azokat az ajtókat, amiket ki akar nyitni előttünk. De ezeket a dolgokat csak akkor vesszük észre, ha folyamatosan beszélgetünk Vele, figyelünk a hangjára, és erősödik a Vele való kapcsolatunk. Ne feledd, Ő megígérte, hogy ha Őt keressük, megtaláljuk. Keressük Őt teljes szívvel.

Írta: Joyce Meyer2015. szeptember 21., hétfő

Törvény és kapcsolat

"De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön." 2Kor 3:14-15
A 2Kor 3:14-15-ben azt olvassuk, hogy amikor az emberek a törvényt olvassák, lepel borul a szívükre, és az elméjükre. A lepel elválasztottságot jelent. Amíg a Bibliát mint Törvénykönyvet olvassuk, elválasztottság van Isten és köztünk, ami akadályozza a kapcsolatot. Habár az Ószövetség ideje lejárt, ha törvényeskedőek vagyunk, a Biblia minden versébe szabályokat olvasunk.

Törvényeskedő ember az, aki túlzottan a szabályok megtartására koncentrál. A szabályokat a kapcsolat fölé emeli. Ne légy "paragrafusrágó", aki a szabályok leple mögé rejtőzik, hanem amint vagy, nyitott szívvel és fedetlen arccal gyere Isten elé!

Írta: Joyce Meyer2015. szeptember 15., kedd

Törvény és kegyelem

A kegyelem nem szabadság arra, hogy vétkezzünk. A kegyelem erő arra, hogy szent életet éljünk.

A Törvény kárhoztat. A kegyelem nem kárhoztat, hanem felszabadít. Felszabadít valami alól, és felszabadít valamire. Felszabadít a kárhoztatás, az ön-gyűlölet, az ön-elutasítás, az Istentől való félelem... stb. csapdája alól. És felszabadít arra, hogy kényszer nélkül szolgáljuk Istent, hogy erőnket és energiánkat a jó cselekvésre használjuk, nem pedig a kárhozatás elleni küzdelemre.

Írta: Joyce Meyer2015. szeptember 8., kedd

Tartozni valahova > Hinni valamiben

"Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai." Róm 12:4-5
Tartozz valahová, ne csak higgy! Valakihez vagy valahová tartozni több, mint hinni benne.

Isten már a tökéletes, hibátlan Édenben megállapította, hogy "nem jó az embernek egyedül lenni." (1Móz 2:18)

Közösségre vagyunk alkotva, társaságra szabva, családba teremtve. Önmagunkban egyedül nem tudjuk megvalósítani Isten céljait, elhívását. A Biblia nem beszél magányos szentekről vagy szellemi remetékről.

Habár az Istenhez fűződő kapcsolat személyes, nem magánügy. Össze vagyunk kötve egymással Isten családjában, minden más hívővel. A Biblia szerint "sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai." (Róm 12:5)

Krisztus követése azt is jelenti, hogy tartozunk valahová. C. S. Lewis megjegyzi, hogy a "tagság" szó keresztény eredetű, de kikopott belőle az eredeti jelentés. Ma tagságot kínál mindenki mindenhol: üzletek törzsvásárlói klubjai, hírlevél listák, érdeklődési kör köré szerveződő Facebook csoportok. A gyülekezeti tagság pedig gyakran nem több annál, hogy valakinek a neve szerepel egy listán, és nem jár sem elvárásokkal sem követelményekkel.

Pál számára viszont a gyülekezet minden "tagja" olyan szervet jelent egy élő testben, ami létszükségletű az egész test számára. A tagok nélkülözhetetlen, közvetlenül, sokszorosan és szervesen kapcsolódó részei Krisztus Testének. Vissza kell térnünk a tagság bibliai jelentéséhez. A gyülekezet egy test, nem egy épület; egy organizmus, nem egy szervezet.

Írta: Rick Warren


2015. augusztus 27., csütörtök

Hogyan élsz? Mire használod az életed?

Nagyon figyeljetek oda, hogyan éltek. Ne éljetek úgy, mint a bölcstelenek. Éljetek bölcsen. Ez alatt azt értem, hogy minden lehetőséget használjatok ki a jó cselekvésére, mert gonosz időket élünk. Tehát ne éljetek ostoba módon, hanem ismerjétek fel, hogy mi az Úr akarata! (Ef 5:15-17 ICB)
Ha szeretnél hatást gyakorolni környezetedre, egy dolgot meg kell tenned: kézben kell tartanod az idődet. Az időd az életed. Ha nem tanulsz meg az idővel bánni, nem sokra mész az életben.

Az Efézus 5:15-17 ezt mondja: Nagyon figyeljetek oda, hogyan éltek. Ne éljetek úgy, mint a bölcstelenek. Éljetek bölcsen. Ez alatt azt értem, hogy minden lehetőséget használjatok ki a jó cselekvésére, mert gonosz időket élünk. Tehát ne éljetek ostoba módon, hanem ismerjétek fel, hogy mi az Úr akarata!

Mindenkinek egyforma időmennyiség áll a rendelkezésére egy hétben: 168 óra. Hogy mit kezdesz vele, számít! Egy bizonyos mennyiségű nap lett a részedre kiosztva itt a Földön, és ha elfogyasztod, akkor az elfogyott! Ha elpazarolod az idődet, elpazarolod az életedet. Ha agyonütöd az idődet, öngyilkosságot követsz el. Az időd az életed. Állj meg, és kérdezd meg magad! "Jól osztom be az időmet? Az életemet a lehető legjobb módon használom?"

Nincs mindenre időd. Jó hír, hogy Isten nem is várja, hogy mindent megtegyél. Úgyhogy emiatt ne legyen bűntudatod! Kevés dolog van, ami igazán fontos.

A hatékony emberek tudják, hogy mi az, ami fontos az életben, és mi az, ami kevésbé, és több időt fordítanak a lényeges dolgokra, mint a kevésbé lényegesekre. Nem tudsz minden hétköznapi, csip-csup dolgot kiküszöbölni az életedből, de visszaszoríthatod őket. Ez olyan egyszerűnek tűnik, de valójában néha nehéz választani a legjobb és a legkönnyebb közt; főleg, ha fáradt vagy. Amikor fáradt vagy, nem akarod megtenni a legjobbat. Azt akarod tenni, ami könnyű. Ezért ha valamit el akarsz érni az életben, meg kell tanulnod pihenni. Ha nem vagy kipihenve, nem lesz rá mentális, érzelmi és fizikai erőd, hogy kimond: "A helyes dolgot fogom megtenni, s nem azt, ami a legkönnyebb."

Ne tékozold el életed! Ne elégedj meg a második legjobbal! Ne éld le úgy az életed, hogy csak létezel! Nem arra teremtettél, hogy csak sodródj. Isten küldetéssel, és céllal teremtett. Ez azzal kezdődik, hogy felteszed magadnak a kérdést, "Vajon az életemet a lehető legjobb módon használom?"

Írta: Rick Warren2015. augusztus 25., kedd

Ne tartson vissza a félelem


„Hiszen minket Isten a saját kezével alkotott: arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk.” (Efézus 2:10)
 
Mi tart vissza attól, hogy a legtöbbet hozd ki magadból? A félelem. Mi tart vissza attól, hogy mindazzá válj, amivé Isten szeretné? A félelem. Mi tart vissza attól, hogy örök-értékű örökséget hagyj magad után? A félelem.
Három féle félelem van, ami visszatart attól, hogy kifejlődjenek a talentumaid, és elérd céljaidat.
Az önbizalom hiánya. Az önbizalom hiánya börtönben tart, és nem engedi, hogy kifejlődjön a tehetségünk. Valójában a kudarctól való félelemről van szó. De a kudarc nem végzetes. Valójában a kudarctól való félelem sokkal rosszabb, mint maga a kudarc. A kudarc végül is egy jó dolog. Általa tudod meg, hogy mi az, ami nem működik. Általa válhatunk jobb szülőkké, partnerekké, és szakemberekké. Ne engedd, hogy az önbizalom hiánya lenyomjon. Én inkább megkísérelnék valami nagyszerűt tenni sikertelenül, mint semmit sem tenni sikeresen.
Öntudatosság, feszélyezettség. Ha amiatt aggódsz, hogy mit fognak mások gondolni rólad, semmit sem fogsz elérni az életben. Csak tedd meg, amit Isten mond. Csak ezért vagy felelős. Nem az a dolgod, hogy te legyél a legjobb a világon. Arra hívattál, hogy a legjobb legyél abban, amire Isten téged teremtett.
Önsajnálat. Volt két tanítvány, akik látványosan elbuktak, Péter és Júdás. Mindketten megtagadták Jézus egy kritikus helyzetben, de bukásukat nagyon eltérő módon reagálták le. Júdás kiment, önsajnálatba esett, és felakasztotta magát. Péter viszont keservesen sírt, mélységesen bánta, megtért, bocsánatot kért Istentől, felállt, és visszaállt Isten szolgálatába. És 40 nappal később, Pünkösd napján, Péter egész Jeruzsálem népe előtt prédikált, amikor is 3000 ember megtért, és megszületett az Egyház. Isten mást is használhatott volna, hogy létrejöjjön az Egyház, de ő a legkudarcosabb fickót választotta. Ez azt jelenti, hogy számodra is van hely Isten családjában!
 
Ne félj, hanem hidd el, amit Isten mond rólad Ef. 2:10-ben: „Hiszen minket Isten a saját kezével alkotott: arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk.”
 
Írta: Rick Warren 

2015. július 29., szerda

Az én Paksom 2015 gálaest

Idei fotópályázatunk, melyet Fénybe öltözve alcímmel hirdettünk meg, a végéhez közeledik. A zsűri nagyszerű munkájának köszönhetően megszületett az első három helyre vonatkozó eredmény. Mi is kiválasztottuk azt a fényképet, amelynek készítőjét különdíjban szeretnénk részesíteni, és hamarosan a pályázat támogatója, a Fortuna Rádió is dönt a maga különdíjasa felől.

A pályázat eredményét a két évvel ezelőtti fordulóhoz hasonlóan idén is egy ünnepélyes gálaesten fogjuk kihirdetni, ahol átadjuk díjakat a győzteseknek. Ezen a gálaesten egyébként a legjobb képeket bemutatjuk egy látványos videóban. Ez a képválogatás is elkészült már, és bátran ígérjük, hogy nem hagy maga után sem kívánnivalót, sem elégedetlenséget.
kattintásra nagyobb

A gálaest egyben a Magyar Continental Singers idei paksi koncertje is; a csapat előadása fogja feltenni a színvonalas rendezvény műsorára a koronát. A koncertet ajándékként szeretnénk a pályázat résztvevőinek felajánlani. Természetesen mindenki mást is örömmel látunk a rendezvényen, amely mindenki számára nyitott lesz.

Nem titkoljuk, hogy a koncert arról a jó hírről szól, amiben mi, a Paksi Pünkösdi Gyülekezet hiszünk. Nevezőink látványosabbnál látványosabb képeken örökítették meg, hogy milyen lélegzetelállító, amikor a várost megöleli a fény. Mi is szeretnénk elmondani, hogy mit jelent számunkra, amikor egy település, egy emberi sors, egy élethelyzet fénybe öltözik, mert úgy tapasztaljuk, hogy legalább ilyen emlékezetes és meghatározó az, amikor a mennyei világosság gyakorol hatást egy ember életére.

Az ingyenes gálaestet és a Magyar Continental Singers koncertjét minden művészetet és szépet értékelőnek ajánljuk. A kivételes paksi fényképek, az egyedülálló bemutató és a fiatalos kórus popkoncertje páratlan kikapcsolódást ígér 2015. augusztus 23-án, vasárnap este 18 órától a paksi Csengey Dénes Kulturális Központban. Találkozzunk!
A gálaest teljes képi- és hanganyaga jogvédett, engedély nélküli rögzítése tilos. Fényképezni szabad, hang- és/vagy mozgóképfelvételt azonban csak szerződéskötés esetén engedélyez a Jogtulajdonos.

A Magyar Continental Singers idei turnéinak további állomásait tartalmazó pontos és aktuális lista a http://continentalsingers.hu címen, a turné menüpont alatt olvasható.A legjobb befektetés

"Mondd meg nekik, hogy pénzüket jó cselekedetekre használják. Legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, és adjanak boldogan a rászorulóknak, készségesen osszák meg mindazt, amit Isten adott nekik. Ha ezt teszik, igazi kincseket gyűjtenek maguknak a Mennyben – ez az egyetlen biztonságos befektetés az örökkévalóságra! És egyben egy gyümölcsöző keresztyén életet fognak élni itt lenn." (1Tim 6:18-19 TLB)
A nagylelkűség egy befektetés. A Lukács 16:9-ben ezt olvassuk: "Használjátok földi vagyonotokat, erőforrásaitokat mások javára!" (NLT, 2. kiadás) Sokszor mondom, hogy a földi javakat nem vihetjük magunkkal. Tudtátok, hogy a temetkezési vállalatok árulnak temetési öltönyöket? Olyan emberek számára, akiknek nincs öltönyük, de öltönyben szeretnének eltemetkezni. Tudjátok, hogy miben különbözik a temetési öltöny a többitől? Nincsenek rajta zsebek! Tényleg! Nincs rá szükség, mert semmit sem vihetünk magunkkal. Ugyanakkor viszont előre küldhetünk!

Hogyan? Úgy hogy emberekbe fektetünk be, akik oda tartanak.

A Biblia az 1Tim 6:18-19-ben ezt mondja: "Mondd meg nekik, hogy pénzüket jó cselekedetekre használják. Legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, és adjanak boldogan a rászorulóknak, készségesen osszák meg mindazt, amit Isten adott nekik. Ha ezt teszik, igazi kincseket gyűjtenek maguknak a Mennyben – ez az egyetlen biztonságos befektetés az örökkévalóságra! És egyben egy gyümölcsöző keresztyén életet fognak élni itt lenn.” (TLB)

Valahányszor nagylelkű vagy egy szegénnyel, baráttal vagy felebaráttal, Isten azt mondja, hogy a mennyei bankban gyűjtesz kincseket. Itt a Földön az időd csupán kb. 80, legfeljebb 100 év. Viszont billió éveket fogsz tölteni az örökkévalóságban. Vajon melyik fontosabb, a földi, vagy a mennyei bankszámla?

Nincs nagyszerűbb befektetés, mint Isten Királysága. Amikor segítésként másoknak adod idődet, pénzedet, forrásaidat – bármit, amivel csak rendelkezel – valójában a Mennyben fektetsz be. Befektetésed mennyei védelem alatt van. Jól kamatozik. Bizonyítottan. Jó osztalékot fizet, és nincs kockázat.

Ilyen befektetési lehetőséget máshol nem találsz!

Írta: Rick Warren2015. július 23., csütörtök

5 helytelen viselkedés, amit a gyerekeknél idejekorán kezelni kell

Hasznos tanácsok egy gyakorló édesapától, szülők részére

B. J. Foster az All Pro Dad weboldal tartalommenedzsere, házas, két gyermek apja.

Ezeket a helytelen magatartásformákat idejében, szeretettel kell korrigálni gyermekednél.

Utálok fogorvoshoz menni. Tudom, hogy el kell mennem, de mindig halogatom. Ha van valami, amire nagyon nem akarok pénzt költeni, akkor az a fogorvos. Miután már évekig halogattam a kezelést, végül kénytelen voltam időpontot kérni, intenzív fogfájásom miatt. Az eredmény pontosan az volt, amire számítottam. Apró lyukak, komoly fog szuvasodássá nőtték ki magukat, mely végül fertőzést okozott. Végül az egyszerű és olcsó tömés helyett, drága és dupla gyökérkezelés és két korona felrakás lett az eredmény. Rutin ellenőrzésekkel és karbantartással mindezt elkerülhettem volna.

Hasonló módon, a gyerekeknél már korán kialakulhatnak rossz szokások. Ezeknek a szokásoknak a kezelése következetes korrekcióval és irányítással, fárasztó lehet. Odafigyelést, és energiát igényel, ami kimerítheti a szülőket. De ha nem foglalkozunk vele, akkor idővel komoly problémává válhatnak. Fontos most kezelni a problémát, hogy megóvjuk meg magunkat, és őket is, későbbi komolyabb fájdalmaktól.

Íme, néhány helytelen viselkedés, amivel időben el kell bánni:

1. Hazugság. A hazugság titkolódzáshoz vezet. A fejlődés és érettségre jutás akkor lehetséges, ha őszintén és becsületesen szembenézünk hibáinkkal és hiányosságainkkal. Felelősségvállalást úgy tanulhatunk, ha felelősséget bíznak ránk. Így válik nyilvánvalóvá mások számára is megbízhatóságunk, hűségünk és hitelességünk. A felépített bizalom egészséges kapcsolatokhoz vezet. A hazugság pont ellenkező hatást vált ki. A bizalmatlanság és az éretlenség gyökeret ereszt. Ami engem illet, a mi otthonunkban gyerekeim tudják, hogy ez a vétség jár a legkomolyabb következményekkel, mert a kapcsolatokban leginkább ez okoz elválasztódást.

2. Tekintéllyel szembeni tiszteletlenség. Mindnyájan valamiféle tekintély alatt állunk. Ez lehet például egy szülő, tanár, kormány hivatalnok, elöljáró, főnök, rendőr. A tekintéllyel szembeni tiszteletlenség veszélyes szokást teremt a gyermek életében. Azt hiszi majd, hogy bármihez joga van, és hiányozni fog belőle a helyes alázat. Végül szenvedni fog miatta, amikor választásában korlátozva lesz. A gyerekeknek meg kell tanulniuk tisztelettel viszonyulni a felettük álló tekintélyhez. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet más véleménye, főleg ha a tekintélyben álló személy visszaél a hatalmával. De fontos, hogy megtanítsuk a gyermeknek, hogy mindig engedelmeskedjen, vagy ha megkérdőjelezi a tekintélyt, akkor azt tisztelettudóan és udvariasan tegye.

3. Durva szavak. A szavak fontosak. Egyértelmű, hogy szavaink hatnak arra, akinek mondjuk. A durva szavak mély sérüléseket okoznak. De a szavak befolyásolhatják a másikkal szembeni általános hozzáállásunkat vagy érzéseinket is. Egyszer hoztam egy döntést, hogy egy évig csak pozitív dolgokat fogok valakiről mondani, akivel nagyon nehéz volt kijönnöm. Egy év elteltével teljesen másként éreztem az illetővel kapcsolatban. Lehetnek olyan időszakok, amikor valakivel nem értesz egyet, vitatkozol, vagy még harcolhattok is, de sosem lehet ok a durvaságra. Minél előbb kialakul gyermekeinknél a kedves szavak szókincse, annál jobb.

4. Agresszív viselkedés. Lépj közbe minél előbb, mielőtt egy másik gyermek, vagy akár egy állat megsérülne. Sok oka lehet az agresszív viselkedésének. Fontos, hogy felfedezzük az okot, miközben figyeljük és meghallgatjuk a gyereket. Sokszor ez egy feldolgozási mechanizmus a biztonságérzet hiánya okozta stressz kezelésére. Ha megengedjük ezt a viselkedést, akkor folytatni fogják. Legjobb, ha azonnal leállítjuk, higgadtak maradunk, meghallgatjuk a gyereket, és nem-fizikai jellegű következményeket helyezünk kilátásba, amit következetes be is tartunk.

5. Lustaság. A gyerekeket már idejekorán meg kell tanítani, hogy felelősséget vállaljanak önmagukért. Máskülönben könnyen elvárják, hogy a szülők mindent megtegyenek helyettük. A helyes munkamorálra való nevelés azzal kezdődik, hogy már gyerekkorban házi munkát bízunk rájuk. Kezdve attól, hogy megtanítjuk nekik naponta bevetni az ágyukat, és elpakolni a játékaikat. Amikor már szokásukká vált, hogy saját dolgaikat rendben tartsák, adj nekik egy közös területet érintő feladatot. Bíztasd őket, és csak akkor jutalmazd munkájukat, amikor tényleg megérdemlik. Ezzel megtanítod őket arra, hogy értékeljék a jó munkát, és törekedjenek is rá. A lényeg, hogy a lehető legkorábban kezdjük el, mert akkor lesz igazán hatékony.

Az eredeti cikk itt található: allprodad.com


2015. július 3., péntek

Az engedelmesség ereje

"Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká." (Róma 5:19)
A Róma 5:19 azt tanítja, hogy engedelmesség vagy az engedetlenség melletti döntésünk nemcsak ránk van hatással, hanem másokra is. Ennek példáját látjuk a Bibliában, amikor Izrael népe learatta engedetlensége gyümölcsét, Egyiptomból való kivonulásuk után. Ha azonnal engedelmeskedtek volna Istennek, mennyivel jobban alakult volna az életük. (Lásd: Zsid. 3:8-11) Sokan közülük, és gyermekeik közül is meghaltak a pusztában, mert nem hajoltak meg Isten útjai előtt. Döntésük kihatással volt gyermekeikre, és ez a mi életünkben is így van.

Nemrégen a legidősebb fiunk ezt mondta: "Anyu, valamit el kell mondanom. Gondolkodtam rólad, és Apuról, és az évekről, amit a szolgálatba fektettetek, és hogy hányszor döntöttetek az Isten iránti engedelmesség mellett, és hogy ez néha mennyire nem volt könnyű számotokra. Rájöttem, Anyu, hogy olyan dolgokon mentetek át Apuval, amiről senki sem tud, és szeretném, ha tudnád, hogy ma reggel Isten tudatosította bennem, hogy mennyi áldásban részesültem a ti engedelmességetek miatt, és én ezt értékelem."

Nagyon jól esett, amit mondott, és emlékeztetett Róma 5:19-re.

Az engedelmesség, vagy engedetlenség melletti döntésed, másokra is kihatással van. Lehetsz engedetlen, és maradhatsz a pusztában, de kérlek, ne felejtsd el, hogy ha gyermekeid vannak, vagy lesznek, akkor döntésed őket is, veled együtt, a pusztában tartja. Lehet, hogy sikerül majd kijutniuk a pusztából, amikor felnőnek, de állíthatom, hogy ők is megfizetik az árát az engedetlenségednek.

Az engedelmesség egy messzeható következményekkel járó döntés, mely bezárja a pokol kapuit, és kinyitja a menny ablakait, és ereje sok emberre hatással van. Gondolj csak bele: Jézus engedelmessége miatt, emberek hatalmas tömegeinek állhatott helyre a kapcsolata az Istennel!

Lehet, hogy ma jobb sorod lenne, ha valaki a múltadban engedelmeskedett volna Istennek. Ha egy engedetlenségi körforgás van a családodban, vagy barátaid körében, miért ne törnéd meg azzal, hogy ellenállsz az engedetlenségnek saját életedben? Mondd el Istennek, hogy engedelmeskedni akarsz, és kérd a segítségét! Ezzel magad és gyermekeid számára is utat nyitsz az áldások felé.

Írta: Joyce Meyer2015. június 24., szerda

Nagyszerű hétköznapok

Kevesebb futkosás, nagyobb hatékonyság a mindennapokban

Te is egyike vagy annak a sok millió embernek, akik állandóan túlterheltek és elfoglaltak? Szoktál ezzel a gondolattal ébredni: "Akár az ágyban is maradhatnék. Egyszerűen képtelenség mindent megcsinálni!" Nyilvánvaló nem jó így élni! Isten inkább azt szeretné, ha Benne oldott, magabiztos lennél, békességed lenne, és betöltenéd az életed célját. Tehát, ha úgy érzed, hogy sokat aggódsz, és leterhelt vagy, szeretnék segíteni.

Talán azt gondolod, hogy az idő a probléma, hogy nincs elég időd. De Isten mindenkinek ugyanannyi időt adott. Mindenkinek 24 órája van egy napban, és 7 napja egy hétben. Azt hiszem, Isten ezzel azt akarja mondani, hogy ennyi időre van szükségünk egy kiegyensúlyozott élethez, amiben elég idő jut a munkára, pihenésre, és a szórakozásra.

A Préd 3:1 ezt mondja: "Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt."

Ahelyett, hogy attól rettegnél, hogy nincs elég időd, meghozhatod a döntést, hogy bölcsebben osztod be az idődet. Az időfelhasználásunk olyan, mint a pénzköltés. Ha egyszer elköltöttük, az már többé nincs. Nem hozhatjuk vissza. Ezért át kell gondolnunk, hogy mivel töltjük az időnket, és vajon az megfelelő-e.

Nem számít, mi van ma a tennivalóid listáján, szeretnélek bátorítani, hogy Isten nem arra hívott el, hogy állandó elfoglaltságban élj. Azt akarja, hogy életed céltudatos, és gyümölcsöző legyen.

ÉS A GYÜMÖLCSTERMÉS TITKA, az Istennel való szoros, személyes kapcsolat. A János 15:5 mondja: "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni."

Bármit is kell tenned ahhoz, hogy az Istennel töltött idő az első helyre kerüljön életedben, ha megteszed, nem fogod megbánni. Az időtöltésnek egyáltalán nincs jobb módja, mint az ima, és Isten Igéjének tanulmányozása. Ezáltal békét, örömet, magabiztosságot, bölcsességet, megértést, és bátorítást kapsz. Gyógyulást nyersz. Fel sem lehet sorolni mindazt a jót, amit nyerhetsz, ha Istent teszed az első helyre.

Talán korábban kell felkelned, vagy este tovább kell fennmaradnod, de biztatlak, hogy naponta szakíts időt arra, hogy Istennel légy. Aztán pedig hallgass a hangjára. Az egyik oka annak, hogy az emberek leterheltek, és feszültek, hogy mindenféle hangra figyelnek maguk körül, csak Isten hangjára nem.

A Máté 11:28-29 azt mondja, hogy "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek."

Még Jézus is töltött Istennel kettesben időt, mielőtt elkezdte földi szolgálatát, és ő csak azt tette, amit Isten mondott neki. Nem engedte, hogy mások osszák be az idejét. Ha mi is ezt tesszük, életünk lehet békés, céltudatos, és gyümölcsöző.

CÉLTUDATOSAN ÉLSZ, VAGY CSAK ELFOGLALT VAGY? Előfordult már veled, hogy egész nap pörögtél, de a nap végén még sem tudtad megmondani, mit végeztél el? Nem kell így élnünk.

Isten az Igéje által akar bátorítani, hogy éljünk céltudatosan, és maximálisan használjuk ki a rendelkezésünkre álló időt. A János 15:8 ezt mondja: "Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek."

Isten követése néha óriási, lehetetlen feladatnak tűnik. De valójában nagyszerű tanúja lehetsz Istennek, csupán azzal, hogy mindennapjaidat Isten jelenlétében, békében éled, és hatékony vagy.

Tedd első helyre az Istennel töltött időt. Ő megadja a szükséges erőt, hogy minden napodat békességben, céltudatosan éld, míg mindazt elvégzed, amire Ő elhívott.

Írta: Joyce Meyer2015. június 20., szombat

Ne halogass!

"Dávid sietett és futott a viadalra a filiszteus elé." (1Sám 17:48)
Amikor Dávid ránézett az óriásra, "sietett és futott a viadalra." (1Sám 17:48) Úgy gondolom, hogy Dávid tudta, hogy ha túl sokat gondolkodik Góliáton, még utóbb elmenekül. Akcióba lépett és azonnal engedelmeskedett Istennek. 

Nekünk is mindig ezt kell tennünk. Amikor Isten késztet valamire, "siess és fuss" a megtételére! Kegyelme veled lesz, hogy segítsen. Ne halogass! Akik halogatnak dolgokat, gyakran nem jutnak el az Istennek való engedelmességig. Megvan bennük a jó szándék, hogy a megfelelő időben megtegyék amit Isten kér tőlük, de sajnos úgy tűnik, a "megfelelő idő" sosem jön el, és elmaradnak dolgok, csupán azért, mert nem léptek ki hittel a megfelelő időben.

Írta: Joyce Meyer


2015. június 14., vasárnap

Menj tovább

"Saul ezt válaszolta: „Ugyan fiam, túl fiatal vagy te ahhoz, hogy kiállj párviadalra ezzel a híres filiszteus harcossal, aki már fiatal kora óta csatákban edződött.”" (1Sám17:33)
Amikor Dávid elindult, hogy megvívjon az óriással, Góliáttal, senki sem biztatta. Mindenki azt, mondta, hogy "Túl fiatal vagy. Nincs megfelelő fegyverzeted. Góliát sokkal nagyobb, és tapasztaltabb, mint te.", stb. Még Saul király is megkérdőjelezte képességeit a dicsekvő filiszteussal szemben. (1Sám 17:33) De Dávid azzal bátorította magát, hogy felidézte a múlt győzelmeit.

Ha valamit tenni akarsz Istenért, meg kell értened, hogy Sátán százszor és ezerszer megpróbál majd elbátortalanítani. Miért? Mert tudja, hogy bátorság kell az előrehaladáshoz, hogy megvalósuljanak Isten jó tervei életedben. Amikor elcsüggedsz, meggyengülsz és elveszted azt a bátorságot, ami a továbbhaladáshoz kell. Mit kell tenned a csüggedés idején? Rázd le hitben, és emlékezz azokra a győzelmekre, amiket Isten már eddig adott. Bízz benne, hogy Ő erős lesz a gyengeségedben, és használni fog az Ő dicsőségére.

Írta: Joyce Meyer


2015. június 6., szombat

Utasítsd vissza az elutasítást

"És meghallotta Eliáb az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszélt, és nagyon megharagudott Eliáb Dávidra és mondta, Miért jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet! Dávid pedig felelte: Ugyan mit cselekedtem én most? Hiszen csak szóbeszéd volt ez. És elfordult tőle..." (1Sám 17:28-30)
Dávid hitte, hogy Isten segítségével megölheti az óriást, Góliátot, de testvére, Eliáb, vakmerőséggel és álnoksággal vádolta. (1Sám. 17:28) Eliáb vádlása irigységből származott. Dávidban kisebbségérzést és az értéktelenség érzést próbált kelteni. Dávid bölcs fiatalember volt, és Eliábnak adott válasza fontos kulcs volt jövőjére nézve: "Dávid elfordult Eliábtól." (1Sám 17:30)

Amikor hittel kilépünk, hogy valamit tegyünk Istenért, vagy hogy bajba jutott embereken segítsünk, Sátán támadni kezd. Gyakran egy általunk szeretett személyt használ arra, hogy értéktelennek, elutasítottnak, alkalmatlannak, elégtelennek érezzük magunkat. Ellen kell állnunk ezeknek a támadásoknak, és Istenen, és az Ő útmutatásán kell tartanunk szemünket. Isten hitet támaszt szívünkben, hogy Ő tud használni minket, de Sátán félelemmel támad, és saját magunkkal és képességeinkkel kapcsolatos kétségekkel.

Dávid bátyja nem vonta be öccsét csapatának dolgaiba, mert azt gondolta, hogy Dávid túl fiatal, és talán irigykedtek is rá. Biztos vagyok benne, hogy emiatt Dávid elutasítottnak érezte magát. Isten sokszor elutasított, és kirekesztett embereket választ munkájára. Azokat választja, akiket a társadalom elutasít, hogy az Ő ereje mutatkozzon meg. És szándékosan azokat választja, akiket a világ "erőtlennek és bolondnak" tart, hogy senki ne dicsekedjen Őelőtte. (lásd 1Kor 1:26-29)

Ha téged is elutasítottak, vagy rosszul bántak veled, bátorítalak, hogy tégy úgy, mint Dávid. Fordulj el tőle! Bocsáss meg ellenségeidnek és ne engedj a sértődésnek! Ne arra figyelj, amit Sátán próbál tenni; szemedet Istenen tartsd, és az ő útmutatását kövesd! Igen, Isten tud használni téged nagy dolgokra. Isten nem tehetséges, hanem az Ő számára rendelkezésre álló embereket keres. Nem tökéletes tulajdonságú, hanem tökéletes szívű embereket keres. Tartsd tisztán szívedet, és ne engedd, hogy gyűlölet, viszály, botránkozás, keserűség, sértődöttség, vagy megbocsátatlanság helyet kapjon benne!

Inkább annak higgy, amit Isten mond rólad, mint amit saját érzéseid és mások mondanak rólad. Isten azt mondja, hogy te Hozzá tartozol. Ő szeret téged, és általad fog dolgozni, ha megengeded. Isten számára különleges vagy. Végtelenül értékes. Talán a világ nem gondolná, hogy Isten tud használni téged, de Isten másként látja a dolgokat, mint a világ. Mondd ezt: "Istenem, itt vagyok, használj engem!" – aztán figyeld, hogy Ő mit tesz!

Írta: Joyce Meyer


2015. május 23., szombat

A Szentlélek átformál

"Akkor az Úrnak Lelke reád fog szállani, és velük együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszel." (1Sám 10:6)
Amikor a Szentlélek leszáll rád, megváltozol. Az 1Sám 10:6 azt mondja, hogy Saul "más emberré lesz", ami azt jelenti, hogy annyira meg fog változni, hogy az emberek majd azt gondolják, ez nem is Saul, hanem valaki más.

A Szentlélekkel-telt élet legfontosabb bizonyítékai a megváltozott jellem, és a Szentlélek gyümölcsei, melyről a Gal 5:22-23 beszél. Isten betölt minket Szentlélekkel, hogy képesek legyünk Érte élni. Ha nem Érte élünk, akkor hívő voltunknak nem mutatkoznak meg a megfelelő bizonyítékai. Pünkösdkor a Szentlélek kitöltetésének egyik bizonyítéka a nyelveken szólás volt, és még ma is ez az egyik bizonyíték. De a legfontosabb bizonyíték – akkor is és még ma is – a megváltozott élet. (Apcs 2:1-4)

Mikor Jézust elfogták, Péter háromszor megtagadta őt, mert félt a zsidóktól; (Luk 22:56-62) de miután Pünkösd napján betöltötte a Szentlélek, felállt, és egy rendkívül erőteljes, bátor prédikációt mondott el. Azon a napon prédikációjára 3000-en csatlakozott Isten királyságához. (Apcs 2:14-41) A Szentlélekbe való "bemerítkezés" megváltoztatta Pétert; más emberré lett. Félelme hirtelen elmúlt, és bátor lett, mint egy oroszlán.

Nem csak Péter állt ki bátran azon a napon, a többi tizenegy apostol is ezt tette. Mindnyájan zárt ajtók mögé bújtak a zsidóktól való félelmükben, mikor Jézus feltámadása után eljött hozzájuk. (Jn 20:19-22) de miután betöltekeztek Szentlélekkel, hirtelen mindnyájan bátrak lettek.

Egy közös vonás jelent meg a tanítványok életében: félelmük bátorsággá változott a Szentlélek ereje által. Neked sem kell a félelem megkötöző erejével élned. A te félelmed is válhat bátorsággá!

Segítséget kaphatsz, ha betöltekezel Szentlélekkel. A Szentlélekbe való "bemerülés" megváltoztatta Sault; megváltoztatta Pétert, és a tanítványokat; megváltoztatott engem; és folyamatosan megváltoztat kereső szívű embereket szerte a világon. Kérd Istent, hogy teljesen töltsön be az ő drága Szentlelkével! Teljesen add át magad neki, ne tarts vissza semmit! Pál azért imádkozik, hogy az egyház, a gyülekezet teljesen telve legyen magával, Istennel. (Ef 3:16) Ez az én vágyam is, és imádkozom, hogy ez legyen a tiéd is.

Írta: Joyce Meyer


2015. május 18., hétfő

A hűség fontossága

Segíts, Uram, mert elfogytak az istenfélők, eltűntek a hűségesek az emberek közül. Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. Zsolt. 12:2-3
A Zsolt 12:2-ben arról olvasunk, hogy Dávid az Úr segítségét kéri, mert az emberek közt nincsenek istenfélők, és hűségesek. A hűség ma is ugyanolyan fontos, mint akkor volt.

Nehéz igazán hűséges embereket találni – olyanokat, akik akkor is melletted maradnak, amikor rájönnek, hogy nem vagy tökéletes. A Biblia azt mondja, hogy "Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik." (Péld 17:17) Más szóval igaz barát az az ember, aki ragaszkodik hozzád a nehéz, a nem túl szép időkben is. Úgy gondolom, manapság a legszomorúbb dolog a társadalomban, hogy nem találunk ilyen lojalitást és elkötelezettséget. Sokan nagyon sokat veszítenek, mert nem hűségesek és nem tartanak ki, egészen a befejezésig. Még szomorúbb, hogy sokan közülük észre sem veszik, milyen fantasztikus áldásokból maradnak így ki.

Dávid a következő versben azt mondja, hogy az emberek haszontalan, hazug szavakat mondanak, csalárd, kétszínű szívből. Céltudatos nők és férfiak kell hogy legyünk, akik odaszánják valamire magukat, és kitartanak mellette, anélkül hogy kétszínűek, és haszontalan beszédűek lennénk. A kétszínű emberek egyik nap ezt hiszik, másik nap azt. Egyik nap szeretnek, a következő nap már nem. Ma kiállnak melletted, holnap ellened fordulnak.

A Bibliában számos példaértékű, hűséges emberről olvashatunk. Egy közülük Mózes, aki Isten egész házában hűséges volt (lásd 4Móz 12:7). Ez azt jelenti, hogy az Istentől kapott kötelességeit pontosan és hűségesen teljesítette nap-nap után, hónapokon, éveken keresztül, még akkor is, ha nem volt hozzá kedve. Mózes annyira hűséges volt, hogy amikor testvérei, Mirjam és Áron, ellene beszéltek, akkor is szerette őket, és hűséges volt hozzájuk. Annyira hűséges jellemű volt, hogy amikor az élete során az emberek rosszul bántak vele, ő akkor is ugyanolyan maradt.

A Biblia azt mondja, hogy Isten hű marad akkor is, amikor mi hűtlenkedünk (lásd 2Tim 2:13). Isten azt akarja, hogy mi is ilyenek legyünk. Amikor mindenki más hűtlen, mi hűségesek vagyunk. Ha úgy érzed, hogy te vagy az egyetlen, aki kedves, az egyetlen, aki bocsánatot kér, vagy igyekszik helyes módon cselekedni, tarts ki! Döntsd el a szívedben, hogy hű maradsz Istenhez és folyamatosan megtermed a hűség gyümölcseit!

Írta: Joyce Meyer2015. május 12., kedd

Isten terve nagyobb, mint a problémád

Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. (2Kor 4:17)
Amikor nehézségeken megyünk át az életben, első dolgunk általában, hogy valakit elkezdünk okolni. De nem számít, hogy miből fakad a problémád, Istennek terve van vele. Még ha ostobaságot követtél is el, Isten azt is fel tudja használni valamire. Ha mások szándékosan sértettek meg, Isten azt is használni tudja. Ha Sátán rossz dolgokat tervez ellened, Isten még abból is jót tud kihozni.

Isten szándéka nagyobb, mint a problémáid és fájdalmad. Istennek van egy terve! Az átmeneti fájdalmaid mögé kell látnod, és látni kell a hosszútávú hasznát. A Róma 5:3-4 ezt mondja: De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki a türelmet, a türelem az erős jellemet, és segít, hogy egyre inkább bízzunk Istenben, míg végül reménységünk és hitünk erős és stabil lesz. (TLB)

Mi a célja problémáidnak, nehézségeidnek? Isten szeretne valamit megtanítani. Minden vihar egy iskola. Minden próbatétel egy tanítás. Minden megtapasztalás egy lecke. Minden nehézség a fejlődésedet szolgálja.

Általában lassan tanulunk. Ha nem tanultad meg a leckét, Isten újra előhozza az életedben. Vissza fog térni, mert Istent sokkal inkább érdekli a jellemed, mint a kényelmed. Sokkal jobban érdekli az, hogy egyre inkább Krisztushoz válj hasonlóvá, mint az, hogy megkönnyítse az életedet.

Néhányan közülünk pont most mennek át komoly nehézségeken. Lehet ez egy betegség, bűntudat, anyagi probléma, vagy egy kapcsolati feszültség. Vajon Istennek van szava hozzád nehézségeid közepette? Persze. Isten ezt üzeni: "Ne add fel! Nőj fel!" Érje el a nehézség a célját – válj egyre inkább azzá, akivé Isten teremtett!

"Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk." (2Kor 4:17)

Írta: Rick Warren2015. május 7., csütörtök

Három hiba, amit kerülnünk kell nehézségek idején

"A világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok: én legyőztem a világot." (Jn 16:33b)
A nyomorúság az élet része. Biztosan lesznek nehézségeid! De Jézus János 16:33-ban ezt mondja: "A világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok: én legyőztem a világot."

Pál, más foglyokkal együtt, Róma felé hajózik (Apcsel 27), mikor a szembe szél miatt nagy nehézségekbe kerülnek. Pál korábban figyelmeztette őket, hogy ha elindulnak, nagy viharba kerülhetnek, ami komoly károkat okozhat. Mégis úgy döntöttek, hogy továbbmennek, s ezzel három tipikus hibát követtek el, melyet mi is hajlamosak vagyunk elkövetni.

  1. Rossz tanácsra hallgatunk. A kormányos tanácsát követték. (Apcsel 27:11) Isten már megmondta, hogy ne tegyék, és Pál is intette őket. De mivel a "szakember" azt mondta, hogy elindulhatnak, megtették. Ha Isten mond neked valamit, és a világ összes szakembere mást mond, ne hallgass rájuk! Istenre hallgass!
  2. A tömeget követjük. "A többség úgy döntött, hogy továbbhajóznak onnan." (Apcsel 27:12) A többségnek sokszor nincs igaza. Az Izraeltiták többsége vissza akart menni Egyiptomba, és nem volt igazuk. A barátok nyomása sok embert visszatart attól, hogy megtegye, amit Isten mond.
  3. A körülményekre hagyatkozunk. "Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat." (Apcsel 27:13) Pál figyelmeztette őket, hogy így viharba fognak jutni, de mégis tovább hajóztak. Nem kell belépned minden nyitott ajtón, amit csak látsz. Nem kell kihasználnod minden adódó lehetőséget. Nem kell elfogadnod minden munkalehetőséget, amit felkínálnak. Nem kell elmenned mindenkivel randevúzni, aki csak hív. Sátán is irányíthatja a körülményeket. Istentől kell vezetést kérned.

E három hiba ismerete segíthet, hogy elkerüld őket, mikor a hit útján nehézségekbe ütközöl.

Írta: Rick Warren2015. április 27., hétfő

Várpalota Pakson

Legutóbbi Istentiszteletünk igazán különlegesen alakult. A várpalotai Kossuth utcai gyülekezete járt nálunk.

Az MPE Várpalotai Gyülekezetével sokféle személyes kapcsolaton keresztül ismerkedtünk meg sok évvel korábban. Hosszú időn át kölcsönösen látogattuk egymást a szép hagyományú őszi hálaadó napokon, majd a 2000-es évek során valakinek az a ragyogó ötlete támadt, hogy szélesítsük ki a személyes kapcsolatokat a két gyülekezet között. Az első lépést ebben a várpalotai barátaink tették meg, amikor a teljes paksi gyülekezetet meghívták magukhoz egy szolgálatra. Így jártunk mi a Bakony küszöbén a 2000-es évek elején.

Ennek a meghívásnak a viszonzása történt meg április 26-án. A két évszám között eltelt néhány észrevétlen esztendő, aminek okai eltörpülnek az élmény mellett, melyre megérte várakoznunk.

A közös Istentiszteleten a vendégek szolgálócsoportja zenével, énekkel, verssel, buzdítással, személyes bizonysággal és Igehirdetéssel dicsőítette Jézust. A Bibliát Nagy Miklós, a Várpalotai Gyülekezet nemrég felkent lelkipásztora nyitotta meg előttünk. Isten páratlan kegyelméről szóló prédikációja meghallgatható Igehirdetéseink között.

Az Ige erőteljes megszólalása, az Istent magasztaló dallamok, a régen vagy sosem látott testvérek közössége kincs, amiért hálásak vagyunk Istennek. Megfrissültünk, áldást nyertünk, újra elköteleztük magunkat amellett, hogy az egyenes úton botlás nélkül járjunk.Köszönjük várpalotai barátainknak a látogatást, a kedvességet, a szolgálatokat és bízunk abban, hogy találkozik még utunk, hiszen ezt az építő közösséget érdemes folytatni.

2015. április 20., hétfő

Isten figyeli, hogyan használod adottságaidat

"Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ezért most figyeli minden tettüket." (Zsolt. 33:14-15 MSG)
Isten egyedi módon alkotott, bizonyos talentumokkal áldott meg, és figyeli, hogyan használod mindazt, amid van. Lelki ajándékaidat, szívedet, képességeidet, személyiségedet és tapasztalataidat önmagad, vagy Isten szolgálatába állítod? Önmagadnak élsz, vagy a világ javára használod adottságaidat?

A Zsolt. 33:14-15 ezt mondja: Lakóhelyéből rátekint a Föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ezért most figyeli minden tettüket. (MSG) Gondoltál, már arra, hogy Isten életed minden egyes pillanatát figyeli? Életednek nincs olyan pillanata, mikor Isten nem figyelne. Ő sose mondja, hogy "Unlak már. Ez nem fontos. Csatornát váltok." Isten azt mondja, "Mielőtt megszülettél, már gondoltam rád. Egy pillanatra sem vettem le rólad a szemem."

Egy nap, mikor itt a Földön véget ér az életed, és elkezdődik az örökkévalóság, meg kell állnod Isten előtt, és számot kell adnod arról, hogyan használtad mindazt, amit tőle kaptál – a lehetőségeket, kapcsolataidat, tudásodat, talentumaidat... Hogyan használtad a tőle kapott dolgokat? Felfogod mennyire komoly ez? Az Ézsaiás 44:21 ezt mondja: "Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izráel, az én szolgám vagy! Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izráel, nem feledkezem meg rólad!"

Az élet felkészülés az örökkévalóságra. Egy teszt. Az adottságaid fontosak, mert amennyire hűséges vagy most mindazon amit Istentől kaptál, meghatározza, hogy mennyit fog rád bízni az örökkévalóságban. A Biblia nagyon világosan tanítja, hogy ahogy bántál mindazzal, amit itt a Földön kaptál, az meghatározza szerepedet és jutalmadat a mennyben. Ha hűséges vagy, és amit csak lehet, kihozol ajándékaidból, Isten még többet fog rád bízni. De ha nem használod, amit Istentől kaptál, az tragikus veszteséggé válik az örökkévalóságban.

Jézus mondta: "Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?" (Lk. 16:10-12)

Írta: Rick Warren2015. április 8., szerda

Egy ember, aki elutasította a kegyelmet

Képzeld el, hogy elítélnek egy bűntettért – akár szándékosan, akár akaratlanul követted el –, amit mélyen megbántál, és felkínálják a kegyelmet, ami felment minden büntetés alól. Elfogadnád? Hadd meséljek valakiről, aki nem fogadta el!

1829-ben kér férfi, George Wilson és James Porter, kirabolta az Egyesült Államok egyik postakocsiját. Elfogták, majd törvényszék elé állították őket. 1830 májusában mindkét férfit bűnösnek találták hat rendbeli bűntett elkövetésében, többek közt rablás, és "a sofőr életének veszélyeztetése" miatt. Wilson és Porter is megkapta az ítéletét: kötél általi halál, végrehajtás időpontja: július 2.

Portert ki is végezték az adott napon, azonban Wilsonon nem hajtották végre az ítéletet. Befolyásos barátai kegyelmet kértek Andrew Jacksontól, az akkori amerikai elnöktől. Jackson elnök egy hivatalos felmentőlevelet írt, melyben ejtett minden vádat. Wilsonnak csupán 20 évet kellett volna börtönben töltenie egyéb bűntetteiért. Hihetetlen, de George Wilson visszautasította a kegyelmet!

Egy hivatalos jegyzőkönyv szerint Wilson úgy döntött, hogy "lemond és visszautasít minden olyan előnyt vagy védelmet, melyet a felmentőlevél biztosít számára". Wilson kijelentette, hogy nincs mondanivalója, és "nem kíván semmiféle segítséget elfogadni, hogy elkerülje a büntetést".

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróság szerint "A bíróság nem adhat kegyelmet annak a rabnak, aki nem igényli a kegyelem-nyújtotta mentességet... Ez adomány számára mint tulajdon(jog); és tetszése szerint  elfogadhatja vagy elutasíthatja." A legfelsőbb bíróság elnöke, John Marshall, ezt írta: "az amnesztia a kegyelem tette, melyet a törvény végrehajtásával felruházott hatóság kezdeményezhet... (De) az átadás nem befejezett elfogadás nélkül. A kedvezményezett visszautasíthatja, és... a bíróságnak nem áll hatalmában azt ráerőltetni."

George Wilson bűnt követett el, vádat emeltek ellene, és bűnösnek találták. Halálra ítélték, de egy elnöki határozat teljesen felmentette. Amikor Wilson úgy döntött, hogy nem fogadja el a kegyelmet, a halált választotta. Ezt a megdöbbentő történetet olvasva, talán elcsodálkozunk: Hogy tudja valaki elutasítani a kegyelmet, inkább a halált választva!? Ez őrültség! De mi van akkor, ha te is elutasítasz egy kegyelmet; amikor elutasítod azt, aki lehetővé teszi számodra, hogy az örökkévalóságot Isten jelenlétében töltsd, ne pedig a Tőle való örök elválasztottságban, azon a helyen, melyet a Biblia pokolnak hív?

A Biblia világosan tanítja, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, akik újra és újra megszegtük Isten törvényét. Például a Róma 3:23-ban ezt olvassuk: "Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének." Egy másik vers ezt mondja: "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság." (1Jn 1:8)

Mi a bűn büntetése, melyek a következmények? "A bűn zsoldja a halál." (Róm 6:23) Az Ószövetség ezt alátámasztja: "Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik." (Ez 18:4) Ez nem hangzik jó hírnek, de Isten már megírta a felmentőlevelet, mely mindenki számára elérhető, és igénybe vehető.

A 2Pt 3:9-ben az áll, hogy "Nem késlekedik az Úr az ígérettel... hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen." Később az 1Jn 1:9 elmagyarázza, hogy nekünk el kell fogadnunk ezt a kegyelmet: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól."

Ha még nem fogadtad el, a kérdés a következő: elfogadod, vagy elutasítod a felmentést. Mindnyájunknak választani kell. "Aki hisz Őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében." (Jn 3:18)

Írta: Ken Korkow2015. április 2., csütörtök

Újra indul Az én Paksom fotópályázat

A 2013-as fotópályázatunk után rengetegen érdeklődtek, hogy tervezzük-e folytatni a szervezést, sorozatot csinálni belőle. Most választ adunk rá: igen, terveztünk, és meg is valósítjuk. Indul a 2015-ös forduló, "Fénybe öltözve" alcímmel.

Amikor két évvel ezelőtt eszünkbe jutott a fotópályázat ötlete, az volt a szándékunk, hogy valamilyen kulturális értékteremtő tevékenységgel részt vegyünk a város életében. Szerettünk volna még inkább a város részévé válni, tenni érte valamit, kifejezni az elkötelezettségünket. A pályázat sikere nem volt váratlan, mégis örömteli meglepetés volt, hogy még a rendelkezésre álló szűk nevezési idő alatt is sikerült megtalálnia a célközönségét. Olyannyira, hogy a reméltnél sokkal magasabb színvonalú rendezvénnyé vált; elsősorban nem miattunk, akik szerveztük, hanem a résztvevők miatt: a nevezett képek között sok-sok kivételesen ragyogó kép volt. Véleményünk szerint a zsűri pompás munkát végzett, a pályázat díjazott alkotásai minden várakozásunkat felülmúlták.

Amikor láttuk, mennyire jó képek érkeztek be, tudtuk, hogy nem süllyeszthetjük őket valamelyik komódfiók mélyére – egy biztonsági adattároló archív mentései közé. A pályamunkák legjobbjaiból elkészítettük Az én Paksom 2014-es naptárat, melyet aztán karácsonyi jótékonysági kampányunk finanszírozására használtunk fel: a bevétel minden forintját megdupláztuk és az önkormányzaton keresztül rászoruló családoknak ajánlottuk fel.

A 2014-es év eltelt, és a naptár eltűnt a falról. Eljött az ideje a pótlásának.

Örömmel adjuk hírül, hogy 2013-hoz hasonlóan idén is megszervezzük Az én Paksom fotópályázatot. A feltételek változatlanok: a pályázatban bárki részt vehet három saját készítésű paksi fényképpel. A fődíj 100.000,- Ft, a 200.000,- Ft összdíjazásból fennmaradó részt pedig a második és a harmadik díjazott között osztjuk szét, független szakmai zsűri döntése alapján. Ezen felül idén nem csak szervezőként mi magunk, de támogatóink is adhatnak különdíjat. A nevezési időszak július 28-ig tart, eddig lehet beküldeni a fényképeket a Fotópályázat hivatalos honlapján. Az eredményhirdető és a díjátadó gála augusztus 23-án lesz a Csengey Dénes Kulturális Központban.

A pályázat alcíme idén "Fénybe öltözve", a feldolgozandó téma pedig a fény és a megvilágítás jelentésmódosító, kiemelő, gyönyörködtető hatása Paks épített és/vagy természetes környezeti örökségében. Ennek apropója, hogy a 2015-ös évet az UNESCO a fény nemzetközi évének nevezte ki. A pályázattal az a szándékunk, hogy felkeltsük a város lakóiban az alkotó kreativitást, kifejezésre juttassuk az itt élők szeretetét otthonuk felé, megmozgassuk fantáziájukat, megismertessük és megszerettessük velük a fényképezés örömét, a felfedezés kalandját. Nagyon élveznénk, ha a téma feldolgozása hozzásegítené a pályázókat a fény jelentőségének felismeréséhez; gondoljunk itt akár a természetes fényre, akár a mesterséges fényekre, akár a fény átvitt értelmére, hétköznapi, sőt, vallási vonatkozásban is.

Azt reméljük, hogy a téma és a kiírás kellően széles ahhoz, hogy sok fényképezőgépet használó figyelmét és érdeklődését felkeltse, ugyanakkor elég inspiráló ahhoz, hogy kedvet és ihletet adjon gyönyörű és értékes képek komponálásához. Kíváncsian várjuk, hogy lesz-e érdeklődés a pályázat iránt, és ismét lesz-e részünk a két évvel ezelőttihez hasonló, vagy akár azt túl is szárnyaló felvételekben. Persze nagyon reméljük, hogy így lesz, sőt, máris tervezzük a 2016-os falinaptárat, amiben megmutathatjuk a nevezők ügyességét, tehetségét, a belőle származó bevételt pedig ismét szeretnénk felajánlani jótékony célra.

Nagyon elégedetté tenne minket, ha kezdeményezésünk hozzájárulhatna a város egyébként is sokoldalú és színes kulturális életéhez. Ha ehhez sikerül vállalkozó kedvű fotósokat (és ebben értéket látó partnereket) találnunk, Az én Paksom fotópályázat egy rangos sorozattá nőheti ki magát.


2015. március 31., kedd

A szenvedések idején…

Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek (1Pt 2:21)
Mindenki, aki ezt olvassa, élete egy pontján át fog élni tragédiát. Fog érni veszteség – akár nagy veszteség is. Egyikőnk sem úszhatja meg az életet tragédia nélkül. Jézus Krisztus legalábbis, Isten Fia, nem úszta meg.

És Jézus nem csak az életében mutatott példát. Halálában is példát mutatott arra, hogyan kezeljük a fájdalmat. Példát adott arra, mit tegyél életed legsötétebb napjaiban. A Biblia az 1Pt 2:21-ben ezt mondja: "Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek."

Két évvel ezelőtt – 2013-ban, öt nappal húsvét előtt – legfiatalabb fiam eldobta életét. Az volt életem legrosszabb napja. Azóta sokszor kérdezték tőlem, hogyan éltem túl az elmúlt két évet. Jézus példáját figyeltem. A válasz: a Húsvét.

Mit tett Jézus földi élete legfájdalmasabb napjaiban?
  1. A barátaihoz fordult. Azon az estén, amikor Jézus tudta, hogy le fogják tartóztatni, megkínozzák és kivégzik, az utolsó dolog, amit tett a földön, az volt, hogy összejött a legközelebbi barátaival. Jézus nem várt tőlük szónoklatot, vagy jó tanácsokat. A jelenlétüket kérte. Mi sokszor pont az ellenkezőjét tesszük a szenvedések idején. Elvonulunk, bezárkózunk. Ez ostobaság! Isten nem akarja, hogy egyedül küzdjünk meg a fájdalmainkkal. Ezért fontos, hogy bekapcsolódj egy a helyi hívő közösség kiscsoportjába.
  2. Istenhez fordult imádságban. A bajok idején szükséged van barátokra, de még inkább szükséged van Istenre. Isten melléd áll, amikor senki más nem áll melléd. Jézus is ezt tette a Gecsemáné kertben. Nagyszerű példát mutatott arra, hogyan imádkozzunk a szenvedések idején. Ismerd el Isten hatalmát! (Imádkozz valahogy így: "Uram, te bármit megtehetsz"!) Aztán fejezd ki vágyadat! ("Nem akarom átélni ezt a fájdalmat.") Azután vesd alá magad az ő akaratának! ("Ne azt tedd, amit én akarok; tedd azt, amit te akarsz.")

Isten nem úgy alkotott meg, hogy egyedül menj át a szenvedéseken. Amikor nehéz napok jönnek – és jönni fognak –, nyújtsd ki kezedet a barátaid felé, és nyújts ki kezed az Isten felé.

Nem fogod megbánni!

Írta: Rick Warren


2015. március 3., kedd

Szabadulj meg mindattól, ami elvonja figyelmedet Istenről

Akiknél a tövises gyom közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. (Lk 8:14 NIV)
Isten akar szólni hozzád. De ahhoz, hogy meghalld a hangját, meg kell szabadulnod a figyelemelterelő tényezőktől.

Nem fogod meghallani Istent, ha az elméd tele van aggodalmakkal, tervekkel, és tevékenységekkel. Nem tudod meghallani Istent, ha az elméd tele van a TV-vel, internettel, mobiloddal. Sokan olyan nagy zajban élünk, hogy nem halljuk Isten hangját.

Ez a tövises-gyomos talaj. Lukács 8:7-ben Jézus ezt mondja: "Némelyik a gyomok közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a gyomok is, megfojtották." Látjuk, hogy a mag kihajtott, és elkezdett növekedni. De egy idő után a gyomok megfojtották, és nem hozott gyümölcsöt.

A 14. versben Jézus elmagyarázza a példázat jelentését. "Akiknél a tövises gyomok közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést."

Az egyik legnagyobb akadályozó tényező, mely visszatart minket attól, hogy meghalljuk Isten hangját, a túl sok elfoglaltság. Sokan összetévesztik az aktivitást a hatékonysággal. A kettő nem ugyanaz. Lehet, hogy állandóan mozgásban vagy, de csak körbe-körbe jársz. Állandóan pörögsz, de igazából nem haladsz előre, és nincs semmi gyümölcs az életedben.

Van három olyan gyom, mely könnyen kiszoríthatja Istent az életedből.

Az első az aggodalmaskodás. Az "aggodalom" szó jelentése: "különböző irányokba húzni". Istenről el is feledkezel, mert tele vagy aggodalmaskodással, és a határaidat feszegeted.

A második a gazdagság. Annyira leköthet a pénzkereset, hogy megfeledkezel Istenről. Egész nap dolgozol, kimerülten hazaérsz, másnap reggel felkelsz, és kezded újra. Annyira lefoglalnak a megélhetési gondok, hogy nem ápolod Istennel a kapcsolatod.

A harmadik az élvezetek. Mi rossz van az élvezetekben, szórakozásban? Semmi. Ha csak nem annyira lefoglal, hogy megfeledkezel Istenről.

Sokféle gyom van. Gyommá válhat bármi, ami az első helyet foglalja el életedben Isten helyett. Gyom mindaz, ami kiszorítja Istent a naptáradból.

Mennyi munkát igényel a gyomtermesztés? Semmit. A gyom a hanyagság jele. Valahányszor elhanyagolod az Istennel töltött időt, a házi csoportod, vajon mi történik? Megjelennek a gyomok az életedben. Lehet, hogy nem e három gyom valamelyike, de valamilyen gyom megjelenik. Felnőnek, és megfojtják a szellemi életedet.

Isten próbál veled kapcsolatba lépni. Vajon "foglalt" jelzést kap? Proaktívnak kell lenned és ki kell gyomlálnod a gyomokat az életedből, hogy tudjon Isten szólni hozzád, és az teremjen életedben gyümölcsöt.

Írta: Rick Warren


2015. február 17., kedd

Lágy szív

Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a [természet-ellenes módon megkeményedett] kőszívet , és (Isten érintésére érzékeny és fogékony) hússzívet adok nekik. Ez 11:19
Isten mélyen a lelkiismeretünkbe helyezte a jó és rossz érzékelését, de ha túl gyakran lázadunk, megkeményedhet a szívünk. Ha ez bekövetkezik, akkor újra meg kell lágyítson Isten, hogy érzékennyé váljunk a Szentlélek vezetésére.

Az egyetlen módja a "hússzív" elérésének, hogy időt töltünk Istennel. Rendszeresen időt kell töltenünk jelenlétében, hogy meghalljuk, mit mond. Isten általában finoman szól, és akik nagyon beletemetkeznek saját elfoglaltságaikba, nem hallják meg halk, szelíd szavát. 

Ma, amikor időt töltesz az Ő jelenlétében, engedd, hogy meglágyítsa szívedet, hogy érzékelni tudd a vezetését!

Írta: Joyce Meyer2015. február 12., csütörtök

Önkéntesség


Néped önként jelentkezik, amikor sereged összegyűjtöd, Örökkévaló. Zsolt 110:3 (efo)

Isten országában fontos az önkéntesség. Isten soha nem kényszerít senkit az ő szolgálatára. Őt szolgálni kiváltság! Azt adjuk az Úrnak, amit jó szívvel, jókedvvel tudunk adni, mert csak az kedves előtte. Amikor Izrael népe a pusztában vándorolt, Isten azt parancsolta, hogy „mindenki szabad elhatározásból hozzon ajándékot” a szent sátor építéséhez (2Móz 35:5). Aztán „kiket a szívük indított és szellemük készségessé tett, elhozták adományaikat az Örökkévalónak” (21.v.). Szolgáljunk az Úrnak önként, és örömmel! (Zsolt 100:3)

2015. január 31., szombat

A szellemi hadviselés egyik leghatékonyabb módja

"Ha engedelmeskedsz szavának, és megteszed mindazt, amit én mondok neked, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és ellenfele ellenfeleidnek." 2Móz 23:22 [egyszerű fordítás]
A szellemi hadviselés egyik leghatékonyabb módjáról szól ez az Ige. Számos esetben nem kell konfrontálódnunk, csak annyit kell tennünk, hogy engedelmesen követjük az Urat, és megtesszük, amit mond. Ezzel olyan helyzetet teremtünk, hogy maga az Úr fog közbelépni, és Ő fog szembeszállni ellenségeinkkel, legyen szó akár Sátánról, akár emberekről. Tedd meg a te részed, és majd Isten is megteszi a magáét!


2015. január 26., hétfő

Hogyan növekedhet a hitünk?

Emberek gyakran imádkoznak nagyobb hitért, de talán nem is gondolnak arra, hogy a hit akkor növekszik, ha kihívások érik – ha kilépnünk és megteszünk olyan dolgokat, amiben még nincs tapasztalatunk, vagy nem teljesen értjük. Nem gondolom, hogy bárki is nagy hittel születik; a hit tapasztalatok által növekszik. Amikor használjuk, fejlődik.

A Lk 17:5-ben az apostolok azt kérik Jézustól, hogy növelje a hitüket. A következő versben Jézus azzal biztatja őket, hogy "Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek." (Lk 17:6)

Úgy hiszem, Jézus arra gondolt, hogy bármekkora hitünk is van, azt "elplántáljuk" azzal, hogy teszünk valamit. Egyik módja hitünk felszabadításának, hogy megteszünk valamit, amit Isten kér tőlünk. A hit gyakran megköveteli, hogy a cselekvés mezejére lépjünk. Az apostolok ebben a helyzetben nem tettek semmit, és mégis nagy hitet akartak. 

Nem azt mondom, hogy Isten vezetése nélkül cselekedj. Néha Isten azt akarja, hogy ne tegyünk semmit, hanem csak várjunk Rá, hogy Ő cselekedjen az érdekünkben. De meg kell értenünk, hogy a bizalom nem passzív, hanem aktív. Aktív az imában, a dicséretben, Isten szavának helyzetünkre való megvallásában, miközben Rá várunk, hogy cselekedjen. Ha ezt tesszük, hitünk növekedni fog.

Írta: Joyce Meyer


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More