Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2013. január 31., csütörtök

Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét

Jézus így szólt: "Vegyétek el a követ." Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: "Uram, már szaga van, hiszen negyednapos." Jézus azonban ezt mondta neki: "Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?" (János 11:39-40)
Lázár feltámasztása gyönyörű történet. Márta őszintén hitte, hogy ha Jézus korábban érkezik, Lázár nem halt volna meg. Hitt Jézusban, mint Krisztusban és Messiásban (lásd Jn 11:21-27). De Jézus magasabb szintre akarta emelni a hitét – egy olyan szintre, a mi felülmúlt minden természetes lehetőséget. A hitnek az elmélet mögé kell hatolnia, ahol meg tudja érinteni legmélyebb szükségeink olyan szinten, ami már természetfelettit igényel.

Ha Jézus tudott volna segíteni Lázáron halála előtt, miért ne hinnénk, hogy képes feltámasztani halála után négy nappal? Miért ne lépnénk tovább a "tudta volnáról" a "meg fogja tenni" felé?

Ragadd meg az ígéretét, és bízzál! Meg fogod látni Isten dicsőségét!

Írta: Joyce Meyer


2013. január 28., hétfő

Élvezd az életed!

Még terhek alatt, próbák idején is szeretné Isten, hogy élvezd az életed, amit neked adott.

Megváltottként tiszta lelkiismerettel élhetsz, örömmel és békével töltve napjaidat. Élvezheted az életet, hiszen biztonságban vagy Isten szeretetében. Vidám lehetsz. Szabad nevetni a gyülekezetben. Szabad jól érezni magad a barátaiddal. Olyan barátokkal, akik nem próbálnak manipulálni téged, mivel ők is Jézushoz szeretnének hasonlítani. Ez pedig azt jelenti, hogy (Jézushoz hasonlóan) mások javát is a szemük előtt tartják.

Sajnálatos módon sokan nem akarják beengedni Jézust az életükbe, mert attól félnek, hogy miatta le kellene mondaniuk az élet élvezetes dolgairól. Azt hiszik, hogy hívővé válni és unalmassá válni ugyanazt jelenti. Azt gondolják, Jézus berekeszti a bulit, és Istenhez tartozni azzal jár, hogy az ember lemond a jókedvről és felölti a szürkeség nyomorúságos és szánalmas zsákruháját.

Az emberek őrülten keresik az élvezeteket, az élményeket – ez sajnos azt eredményezi, hogy képzeletük és életük beszűkül a kétségbeesés és a homály örvényének kötelékében. Időt, pénzt és energiát áldoznak rá újra és újra, hogy ugyanazokat a sekélyes örömöket megszerezzék, pedig az élmények csillogása egyre fakul. Egész életüket a boldogság keresésével töltik, mégsem ismerik fel, mikor ott van az orruk előtt.

Az igazság az, hogy Isten "mindent bőségesen megad nekünk", ami a teljes, kiteljesedett, élvezetes élethez szükséges. (1Tim 6:17b)

Isten szeretné, ha élveznéd az életed, amit neked adott!

Írta: Rick Warren

2013. január 26., szombat

Ökumenikus imahét 2013

Idén január 20. és 27. közé esett az egyetemes ökumenikus imahét, melyet immár több mint 100 éve minden évben megrendeznek a keresztény egyházak. Az ökumenizmus gyakorlásának első célja, hogy a különféle keresztény felekezetek megtanulják elfogadni egymást és a hitelvi-vallásgyakorlási különbözőségek helyett a közös pontok, alapvető hitnézeti egyezőségek hangsúlyozzák. A közösség felvállalásával Jézus Krisztus parancsát teljesítjük.

A magyar gyakorlat kissé eltér a nemzetközi imahéttől, melyet hagyományosan január 18. és január 25. között tartanak világszerte. Hazánkban minden évben úgy határozzák meg a keresztény felekezetek közös imahetét, hogy az vasárnaptól vasárnapig tartson, és beleessen január 22, a Himnusz papírra vetésének napja.

Ennek megfelelően idén Pakson január 21. és 25. között minden este fél hattól közös istentiszteletet tartott a Katolikus, az Evangélikus, a Református, a Baptista és a Pünkösdi testvériség. A helyszínt idén az Evangélikus templom adta, amely esténként teljesen megtelt az összetartozást és Krisztus testének egységét kifejezni szándékozókkal. A nagy gyülekezet minden este megvallotta az egyetemes niceai-konstantinápolyi hitvallást.

Hétfőn Lenkey István, a Paksi Református Egyházközség lelkésze hirdette az Igét a Lk 24:13-15 alapján. A lelkész úr az egymásra találás öröméről beszélt – annak fontosságáról, hogy a Jézus Krisztusban hívők felismerjék, hogy a felekezetek közötti ellenségeskedés elhibázott viselkedés, mi több, bűn. Belőle megtérve egymás elfogadása, tisztelete és szeretete a helyes magatartás. Ez a feltétele annak, hogy az Emmausba tartó tanítványokról példát véve valódi párbeszéd alakuljon ki közöttünk. Azt pedig tudjuk (és a felolvasott Igeszakaszban is látjuk), hogy az ilyen fajta egység feltétele annak, hogy Jézus mellénk szegődjön. A gyülekezet a református kórus szolgálatát hallgatta meg az Igehirdetés után.

Kedden Csősz István, a paksi Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia plébánosa hirdette az Igét a Jn 4:4-24 alapján. A plébános úr a felolvasott szakasz alapján a törvény betöltéséről és a nagy parancsolatról beszélt. Mindenekelőtt annak fontosságát emelte ki, hogy a szeretet nyilvánuljon meg a felebarátok között. Amint elmondta, gyakran könnyebb némely bibliai parancsolat betűjének engedelmeskedni, mint elsősorban tisztelni, elfogadni és szeretni egymást. Ahogyan az imahét bibliai alapvetése is mondja a Mik. 6:8-ban, Isten szeretné, hogy éljünk a törvény szerint, törekedjünk szeretetre és legyünk alázatosak Istenünkkel szemben. A gyülekezet a katolikus kórus szolgálatát hallgatta meg az Igehirdetés után.

Szerdán Szabó Vilmos Béla, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperese hirdette az Igét a 3Móz 25:8-17 alapján. Az esperes úr arról beszélt, hogy a Föld gyermekeiként utazunk mennyei hazánk felé. Sok példával illusztrálva fejtette ki, mennyire fontos felismerni, megismerni önmagunkban, egymásban az embert, környezetünkben, a bennünket körülvevő világban az értéket. A szombatév Isten gondoskodásának képe lehet előttünk. Hangsúlyozta azt is, hogy nem csak úton lenni fontos, de megérkezni is az: megérkezni a helyre, melyet Isten számunkra készít a Mennyben, ahová együtt, mindannyian tartunk. A gyülekezet az evangélikus kórus szolgálatát hallgatta meg az Igehirdetés után.

Csütörtökön D. Nagy Tamás, a Paksi Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztora hirdette az Igét a Jn 15:12-17 alapján.  A lelkész úr a barátságról, egymás szeretetéről beszélt. Elmondta, hogy Jézus Krisztus nem szégyell bennünket barátnak nevezni annak ellenére, hogy mindazt tudja rólunk, ami miatt szégyenkezhetnénk. Jézus azonban arra hív mindenkit, hogy ehhez hasonlóan, sőt, éppen ennyire szeressük és tiszteljük egymást: ahogyan ő szeret bennünket, úgy szeressük mi is egymást. Jézus barátsága minden tanítványának azt a különleges értéket adja, hogy a Megváltó testvérének, örököstársainak nevez bennünket. A gyülekezet a pünkösdi dicsőítők szolgálatát hallgatta meg az Igehirdetés után.

Pénteken Vasadi Teodor, a Paksi Baptista Gyülekezet lelkipásztora hirdette az Igét a Mt 15:21-28 alapján. A lelkész úr az elvonulás, különvonulás, megújulás szükségességéről és fontosságáról beszélt. Napjainkban az élet rendkívül felgyorsult, így óriási jelentőséggel bír a gondolkodás, a megismerés. Fontos időt szánni önmagunkra és Istenre. Az evangéliumokban számon példán látjuk, hogy Jézus is így tett. Jézus életében számtalan más fontos észrevételt is tehetünk. Láthatunk alkalmakat, amikor Jézus nem szól. Fontos azonban, hogy ha ilyen helyzetbe kerülünk, hitünket akkor se veszítsük el – ahogyan a kánaáni asszony sem tette. Az Igehirdetés után előbb a baptista férfikórus szolgálatát hallgatta meg a gyülekezet, majd az öt felekezet kórusai együtt énekeltek. Az imahét Istentiszteleteit a Himnusz eléneklésével fejeztük be.

A Paksi Pünkösdi Gyülekezet örömmel vett részt az imában és Igehallgatásban való összefogásban. Büszkék vagyunk arra a kegyelemre, hogy testvérei lehetünk Jézus Krisztus minden megváltott gyermekének.


2013. január 24., csütörtök

† Engyel János

████████████████████████████████████████████████████████████████
Fájdalommal, mégis a viszontlátás reményében tudatjuk, hogy
Engyel János
testvérünk 2013. január tizenhatodikán, 87 évesen befejezte földi vándorútját, és végleges otthonába költözött.
████████████████████████████████████████████████████████████████

János 1925. október tizenharmadikán érkezett földi világunkba. Madocsán és Dunakömlődön nevelkedett, majd Dunaföldváron élt. 1993-ban merítkezett be a Paksi Pünkösdi Gyülekezetben.

Kerek 20 éve ismertük és szerettük őt. Egészsége megromlása miatt a közelmúltban ismét kórházba került. Fizikai állapotán sajnos számos orvosi kezelés sem tudott segíteni.

Szeretett testvérünkként emlékezünk Jánosra, akinek mosolya és bátorító szavai sokáig hiányozni fognak. Bár földi sátora összeomlott, tudjuk, hogy van Istentől készített hajléka: nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei ház. 

Részvétünkkel és támogatásunkkal továbbra is János itt maradt rokonai mellett állunk; mindenekelőtt felesége, Katalin mellett. Kívánjuk, hogy Isten adjon vigaszt és erőt számukra ebben a helyzetben. 

Jánostól 2013. január 24-én, 15 órakor veszünk búcsút a dunaföldvári temetőben. Ezt követő első rendes Istentiszteletünkön, január 27-én rövid megemlékezést tartunk tiszteletére.

Engyel János *1925.10.13 †2013.01.16


2013. január 22., kedd

Disznóvágás 2013

Egy csendes, havas, ablakvirágos tizekilencediki reggelen, az Úr kettőezertizenharmadik évének zúzoros Boldogasszony havában (azaz Januáriusban, mely amaz fagyláros Álom hava és emez jégbontó enyheges Böjtelő hava között foglal helyet a Gergely-naptárban, ami arról kapta legendás nevét, hogy összeállításában Aloysiusok és Christophorusok mellett egyetlen Gergely sem vett részt) egy titáni marokba illő főt számláló sokaság gyülevész csipatakarítására mosolygott a felkelő nap – habár talán helyesebb volna azt mondani, hogy erőtlenül grimaszolt: álomittas arcából legfeljebb egy fakó pillantásra futotta, miközben öntudatlanul merült vissza fehéren szikrázó jégtakarója alá kihűlt fekhelyén. A hideg és a hó menetrendszerűen megérkezett ebben az esztendőben is arra a hétvégére, melyet rendíthetetlenül elszánt összeesküvőink maguknak avval a céllal kitűztek, hogy a rettegett szörnyeteg szeme közé nézzenek.

A rettegett szörnyeteg egész évben erre a sötétszürke-mélykék reggelre gyúrt, amikor is kitartóan tolta magába a moslékot, remélve, hogy barlangja bejárata elé álcázásként odaállított és tisztára suvickolt piros traktor ugyanúgy elriaszt majd minden arra tévedő jószándékú szabadságharcost, ahogyan az eleddig sem történt meg soha. Arra azonban nem számított (de ezt senki ne rója fel neki), hogy a gyilokra esküdött férfiaknak jelenteni fogják a kémek a piros traktor mibenlétét és ádáz magaviseletét, miszerint a világon elképzelhető mindenből semmit sem tesz, csak ott áll a disznóól előtt ártatlanul és szendén.

©2007-2013 *nJoo
Az egyfejű, tüzet még sosem látott és sárkánynak semmilyen szín alatt nem nevezhető, ellenben a felnövekvő nemzedék lelki fejlődésére katasztrofális hatást kifejtő szagokat maga körül árasztó fenevad számára módfelett tragikus módon ez a hihetetlen rémálom mégis valósággá vált; tudniillik az, hogy a vidéket borzalomban tartó behemót leterítésére készülők tudomást szereztek a piros traktor mibenlétéről és ádáz magaviseletéről, miszerint... ja, ez már volt, bocsánat.

Tévedésből túl korán farsangi jelmezbe öltözött hőseinknek tehát módjukban állt a traktor látására felkészülni, amit néminemű barackból sajtolt és gondosan erjesztett szívmelengető elfogyasztásával tettek meg. A hadműveletet a traktor melletti bátor elsétálás közben is megismételték, mielőtt az udvariatlan állat küszöbén átléptek volna. A förtelem igen fölingerült, amikor meglátta, hogy a föld birtokosa, melyen orvul éldegélt szerény egymagában pártucat leszármazottjával, holmi birtokháborításról szóló bírósági végzést lobogtatva, habzó szájjal forgatja vérben úszó szemét feléje. A kibontakozó gigászi küzdelemben végül az igazság kerekedett felül, maga alá gyűrve a szemtelen malackát, aki azon nyomban megszelídült, amikor a föld birtokosa villámló tüskékkel díszített négyágú szigonyát elővette. Végül a szerencsétlen pór jószág földre kényszerülve feldobta végtagjait és makkal álmodva kimúlt.

A győzelemittas hadurak hangos örömkurjantásokat hallatva jártak körtáncot a ganéval borított malacka gőzölgő holtteste felett, majd megragadták furfangosan kunkori farkincáját és elhurcolták táboruk felé. Útközben megvető pillantással illették a piros traktort, aki lesújtva és megszégyenülve állott, próbálva elrejtőzni a keskeny hótakaró alatt. A győzelem jeleként megmázsálták az elhullott tetemet, a ki kettőezeregyszáznegyven newton súlyúnak, azaz megközelítőleg 214 kilogramm tömegűnek bizonyult.

A boldogságban burjánzó bakák a csatabárd elásása és a hentesbárd előásása után feltűrték ingujjukat és nekiestek a fehérje- és zsírforrás módszeres szétmarcangolásának. A példás vérengzés szemtanúi voltak a városi úrfiak és kifestett körmű úrhölgyek mind. A folklór győzelmi ünnepélye gátlástalan evészetbe torkollott, amidőn hetven fős vendégsereg tivornyázott két teljes napon által csendben és illő tisztességben, józanul. Az évszázad bátorságpróbáján sikerrel átesett férfiak emlékére tüstént elolvadt a hó három nappal később. A mulatságból 90 font kolbász, 70 font hurka, 25 pint zsír és mintegy húsz font töpörtyű maradt az éhes utókorra azt leszámítva, amit a nap leglelkesebb résztvevője, a házőrzőből avanzsált vadászkutya az udvar különböző szegleteiben elraktározott magának ínség idejére.

A környék tehát fellélegezhet: a fenevad rettegett uralma véget ért hőseink hősies hősködése nyomán. A keleti szellő azonban újabb fenyegetést hoz magával...

Eddig tartott a szörnyeteg feltűnésének, basáskodásának és vidám sorsra jutásának igaz története. Aki nem hiszi, járjon utána, például egy szemtanú hiteles leírásából! Okulásul ajánljuk az esemény fényképes dokumentációját további tanulmányozásra.


2013. január 21., hétfő

Tarts ki, míg megérkezik az öröm

Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. (Zsolt. 30:5)
Személyes tapasztalatból tanultam meg egy bölcsességet: ne félj a fájdalomtól! Talán furcsán hangzik, de minél inkább félsz, és elutasítod a gyógyulással járó fájdalmat, annál inkább felerősíted a fájdalom hatását.

Évekkel ezelőtt tapasztaltam meg ezt az igazságot, amikor életemben először böjtöltem. Isten egy huszonnyolc napos lé-böjtre hívott. Az elején nagyon nehéz időszakaim voltak. Rendkívül éhes voltam. Annyira kiéheztem, hogy valóságos fájdalmat éltem át.

Amikor panaszosan az Úrhoz kiáltottam, hogy én ezt egyszerűen nem bírom tovább, a szívem mélyén hallottam a "halk, szelíd" hangot (1Kir. 19:12), amint az Úr ezt mondja: "Ne harcolj a fájdalom ellen, engedd, hogy elvégezze a munkáját". Ettől kezdve sokkal könnyebben ment a böjt, sőt még élveztem is, mert tudtam, hogy valahányszor kellemetlenül érzem magam, az a fejlődés jele.

Törvényszerű, hogy minél inkább ellenállunk a fájdalomnak, annál inkább felerősödik. Amikor egy asszony elkezd vajúdni, azt tanácsolják neki, hogy lazítson. Tudják, hogy minél inkább küzd a fájdalom ellen, az annál erősebb lesz, és annál tovább fog tartani a szülés. Amikor fájdalmat érzel, ne harcolj ellene. Engedd, hogy elvégezze a munkáját. Emlékezz az ígéretre: "Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd." (Zsolt. 126:5). Tanuld meg elviselni, amit el kell, tudva, hogy öröm vár rád a túloldalon!

Írta: Joyce Meyer

2013. január 15., kedd

Szánj rá időt

Most azért ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te útadat, hogy ismerjelek meg téged [egyre inkább, egyre mélyebben, és bensőségesebben megismerjelek] 2Móz 33:13 AMP
Amikor időt töltesz Istennel, nyugodtabb leszel, könnyebb lesz másoknak kijönni veled, több örömed lesz, és minden helyzetben stabil maradsz. Az Istennel töltött minőségi idő olyan befektetés, ami gazdagon megtérül. Megérted, hogy mi az, amit Isten szeret, és mi az, ami sérti Őt. Mint ez bármely baráttal van, minél több időt töltesz Istennel, annál inkább kezdesz Rá hasonlítani.

Ha időt töltesz Istennel, sokkal érzékenyebbé válsz szeretetére, amit szeretne kiárasztani rád és másokra is. Lelkiismereted jelezni fog, ha Neki nem tetsző módon beszélsz valakivel. Megszomorodsz, amikor Ő megszomorodik, és rögtön ezt mondod: "Istenem, sajnálom." Minél előbb elnézést szeretnél kérni, ha valakit megbántottál, és rájössz, hogy végül nem is olyan nehéz kimondani: "Sajnálom. Nem akartalak megbántani."

Amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy kedvet talált szemei előtt (lásd 2Móz 33:12), Mózes tudta, hogy ez azt jelenti, hogy bármit kérhet, amit csak akar. Mózes csak annyit akart, hogy még bensőségesebben megismerhesse Istent. Mózes látta, amint Isten véghezviszi a történelem legkáprázatosabb csodáit, legnagyobb vágya mégis Isten mélyebb megismerése volt. Imádkozom, hogy neked is ez legyen a vágyad. Megismerheted, és meghallhatod a hangját. Csak annyit kell tenned, hogy időt töltesz Vele.

Istennek nincsenek kedvencei, de vannak bizalmasai.

Írta: Joyce Meyer

2013. január 9., szerda

Az igazság gyümölcsei

"És gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására." Fil 1:11 [Károli: "Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével..."]

Isten azt akarja, hogy életünk telve legyen az igazság gyümölcseivel, vagyis az igazság munkájának eredményével. A Jn 15:5-ben Jézus mondja: "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők..." Mi vagyunk a szőlővessző, ami azt jelenti, hogy mi vagyunk a gyümölcsöző része a tőnek. Mi vagyunk azok, akik megteremjük az Ő igazságának gyümölcseit.

A 2Kor 5:21-ből tudhatjuk, hogy Isten igazsága lettünk Krisztus Jézusban. A mi mennyei természetünk az igazságosság, és ez a természet gyümölcsöket terem az életünkben. Akárhova is mész, a benned lakó igazság gyümölcsöt terem és képessé tesz téged arra, hogy Isten szerint cselekedj.

Amikor Jézus visszaadta a vak szeme világát, az igazság gyümölcsét teremte. Amikor megnyitotta a süketek füleit, amikor talpra állította a bénákat, amikor feltámasztotta a halottakat, amikor enni adott az éhezőknek, akkor az mind az igazság gyümölcse volt. Amikor felemelte a lesújtottat és kijelentést adott, hogy felemeljen és megáldjon vele, akkor az igazság gyümölcseit teremte meg. A Biblia azt mondja, hogy mi az Ő keze munkája vagyunk, újjáteremtve Jézus Krisztusban jó cselekedetekre (lásd Ef 2:10). Jó cselekedetekre születtünk. Ezek a jó cselekedetek az igazság gyümölcsei.

Akárhova is mész, tégy jót! Gondolkozz el ezen: szavaiddal gyógyíthatsz, felemelhetsz! Az ilyen szavak olyan természetesen folyhatnak belőlünk, ahogyan Jézusból és az apostolokból folytak. Nem nagyszerű volna így élni? Általad is képes csodákat tenni Isten; csodát tehetsz mindenütt, ha az igazság gyümölcseivel vagy telve. Mindez Jézus Krisztus miatt lehetséges, és Isten dicsőítésére és dicsőségére szolgál.

Írta: Chris Oyakhilome
©2012 Believers' LoveWord Inc. a.k.a Christ Embassy
Megjelent a Realitás Rapszódiája című havi kiadvány 2012 novemberi számában.


2013. január 3., csütörtök

Hogyan változtathatja meg életedet az Istenben való bizalom?

Hosszú ideig annyi probléma volt az életemben! Elszomorít, amikor arra gondolok, hogy éveket fecséreltem el így élve. Keresztyén voltam, gyülekezetbe jártam, de sok időt töltöttem olyan dolgokon való idegeskedéssel, amin nem tudtam változtatni, általában bűntudatom volt, nem volt békességem, és egyszerűen nem élveztem az életet.
Szerencsére gyökeresen megváltoztam. Szokásommá tettem, hogy Istenben bízzak, és most már megéri élni az életet!

Mit jelent az Istenben való bizalom?
Az Istenben való bizalom, egyszerűen annyit jelent, hogy hiszed, hogy Ő szeret téged, hogy Ő jó, hogy hatalma van arra, hogy megsegítsen, hogy akar is segíteni, és meg is fog segíteni. A keresztyéneket hívőknek hívják, de sokszor inkább hitetlen hívők vagyunk. Jobban bízunk a barátainkban, a bankban, a tőzsdében, a kormányban, mint Istenben, és az ő szavában.
János 15:5-ben Jézus azt mondja, hogy nélküle, semmit sem tehetünk. Életünk minden dolgában, Rá kell támaszkodnunk, hogy Ő segítsen. Szomorú, hogy sokan járnak gyülekezetbe, hallják, hogy mit kellene tenniük, aztán hazamennek, és saját erejükből próbálják megtenni. Általában úgy végzik, hogy kétségbeesetten panaszkodnak Istennek, milyen keményen próbálkoznak, de mindebből kihagyják Istent! Isten azt akarja, hogy Őt tegyük az első helyre az életünkben. Azt akarja, hogy bizalmunkat mindig, és mindenben Belé vessük.

Tanulj meg Istenben bízni, nem magadban
Én régen magamban bíztam. Évek alatt kialakult az a szokásom, hogy emberekben bíztam, belesérültem, és aztán rájöttem, hogy nem bízhatok meg bennük. Ezek után, aztán azt hittem, hogy ha azt akarom, hogy valami jól el legyen végezve, nekem kell megtennem. Ha senkit nem kérek meg semmire, és senki előtt nem nyitom ki a szívemet, akkor nem sérthetnek meg. De ez a gondolkodás megakadályozott abban, hogy bízzak Istenben. Ez egy rossz szokás volt, amit meg kellett törnöm.
Péld. 3:5-6 ezt mondja, Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj, minden utadban ismerd el Őt, és akkor Ő fogja egyengetni ösvényedet (NKJV). Amikor elfogadod Jézust Megváltódnak, Isten Szelleme beléd költözik. A megváltásnak egyik legnagyobb áldása ez: Nem kell más közvetítő, hogy Isten elé járulj. Ő a szívedben lakozik, és megtanulhatod, hogyan hallhatod meg a hangját.
A legjobb módja, hogy meghalld Isten hangját, és megtudd, hogyan akarja, hogy élj, ha megtudod, mit mond a Biblia, az Ő szava. Isten szava bölcsességet ad. Amint tanulmányozzuk a Bibliát, gondolkodásunk megújul (Róma 12:2), úgyhogy többé nem úgy gondolkodunk, ahogy a világ – hanem úgy, ahogy Isten!

A jó szokások hoznak változást
Rendszeresen kell tanulmányoznunk az Igét, hogy tényleg tudjunk Istenben bízni, és meghalljuk az Ő hangját. A Biblia táplálék szellemünk számára. Ha időt töltünk azzal, hogy olvassuk, és elmélkedünk rajta, szellemünk megerősödik. Akkor megtapasztaljuk, hogy Isten szól a szívünkhöz (ahol valójában lakozik), és az ő vezetése alapján tudunk döntéseket hozni; nem pedig saját gondolataink, érzéseink vagy kívánságaink alapján. Amikor túl tudsz lépni saját akaratodon, gondolataidon, és érzéseiden, és azt teszed, amit az Ige, és az Isten Szelleme mond, akkor képes leszel rossz szokásokat megtörni, és jó szokásokat kialakítani. Olyan helyzetbe kerülsz, ahol Isten áldásai – az ő igazsága, békessége és öröme – ki tud áradni az életedre.
Az élet egyszerű, és békés lesz, ha kisgyermek módjára jövünk Istenhez, és el tudjuk mondani, "Istenem, nem akarok saját erőmre támaszkodva élni. Bízni akarok Benned. Amikor nem tudom mit tegyek, bízni fogok Benned. Amikor nem értem a miérteket, bízni fogok Benned. Megteszem az én részemet a te segítségeddel, és ha megtettem, akkor bízni fogok Benned, hogy a többit Te megteszed."

Írta: Joyce Meyer


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More