Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2021. január 8., péntek

A szeretet…

A szeretet forrása Isten. „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne” (1Ján 4,16). Azért tudunk szeretni, mert mi magunk, megtapasztaltuk Isten szeretetét. „Mivel ő előbb szeretett minket, ezért szeretjük egymást” (1Ján 4,19. NLT fordítás). Aki szeretetet kap, az tud szeretetet adni.

Isten szeretete feltétel nélküli (agapé), ő szeret minket bármilyenek is vagyunk, és bármit is teszünk. Az emberi szeretet (filia) sokszor feltételekhez kötött. „Szeretlek, mert… szimpatikus vagy, mert szép vagy, mert jó vagy…” stb. Isten agapé szeretetet akar adni, hogy ezzel tudjunk szeretni. „Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által” (Róma 5,5).

A szeretet több, mint egy jó érzés. A szeretet egy döntés, hogy a másik javát keresem. Amikor szeretek, a másikat előnyben részesítem magammal szemben. „A szeretet nem érzés, a szeretet egy döntés, hogy úgy bánok az emberekkel, ahogy Jézus bánna” (Joyce Meyer).

A szeretet személyes. Személytől személyhez szóló. „Nem tehetünk mást, mint hogy keresünk egy embert, akin segítünk, és akinek átadhatjuk Isten szeretetét, majd keresünk még egyet, s aztán még egyet” (Philip Yancey).

A szeretetnek cselekedetei vannak. „Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal” (1Ján 3,18). Ha nem fejezzük ki a szeretet, nem sokat ér. Kifejezhetjük például jó szóval, dicsérettel, öleléssel, figyelmességgel, tettekkel… stb.  „Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél” (Péd 27,5). Ne „titkoljuk” szeretetünket, hanem keressünk rá módot, hogy kifejezzük.
Máté 25,31-46-ban a szeretet néhány konkrét cselekedeteiről olvashatunk: "Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám…”


2020. december 26., szombat

A nagy dolgok kicsiben kezdődnek

„De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát.” (Gal 4,4)

A növények, a természet világában kicsi magból indul az élet. Isten országában is így van ez. A nagy dolgok kicsiben indulnak. Például egy rangos ember életpályája kicsiben kezdődik. De a gonoszság is kicsiben indul és naggyá nőhet.

Míg valami naggyá nő, idő kell hozzá. Isten kezében van az idő.

Isten tervének megvalósulásához szinte mindig kell az emberi együttműködés. Isten bevon minket tervei megvalósításába (pl. Mária, József élete). Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy egy ötlet, gondolatat, ami foglalkoztat, vajon nem Istentől van? Lehet, hogy azért jutott az eszünkbe, mert Isten bele akar minket vonni a „megoldásba”?

Isten mindig tökéletlen embereket használ céljai megvalósulásához. Jézus felmenői közt volt pl. Támár, Ráháb, Ruth, Betsabé… Nem mondhatjuk azt, hogy „én alkalmatlan vagyok”. A mi alkalmas voltunk Istentől van. Válaszoljunk Isten hívására úgy, mint Mária, „történjék velem a te beszéded szerint!” (Luk 1,38)

Jegyzet D. Nagy Tamás igehirdetése alapján 2020.12.15.


2020. november 15., vasárnap

Karantén idején

„Szeretnék megosztani veletek valamit, amit a saját bőrömön tanultam meg nagy nehezen, amíg ágyhoz kötött voltam. A rendeltetésünk nem abban áll, hogy mit tudunk tenni. Tudom, hogy közhelyesen hangzik.
Azt kívánom, bárcsak a szemedbe nézhetnék, és úgy mondhatnám, egyenesen neked. A rendeltetésed egyszerűen az, hogy dicsőítsd Istent, és örvendezz benne! Ezt négy fal közé zárva is megteheted...
Pál apostol évekig házi őrizetben volt, és sok időt töltött börtönben is… Tudod mit tett? Négy dolgot. Imádkozott. Dicsőítette Istent. Leveleket írt. És hirdette az evangéliumot az őreinek, akik össze voltak zárva vele.” (Sara Willoughby, részlet)2020. október 13., kedd

Ne dolgozz hiába

Isten azt a tevékenységet támogatja, és áldja meg, ami összhangba van az ő akaratával.

Ha az Örökkévaló nem építi a házat, hiába dolgoznak rajta építői!
Ha az Örökkévaló nem védelmezi a várost, hiába virraszt a falon az őr!
Hiába dolgozol kora reggeltől késő estig, hogy küszködve megkeresd kenyered!
Még álmukban is gondoskodik az Örökkévaló azokról, akiket szeret!” (Zsolt 127,1-2. egyszerű ford.)

Ezért a legfontosabb, hogy kerüljünk Istennel egy hullámhosszra, és Vele összhangban tegyük a dolgainkat. Ez úgy tud megvalósulni, ha van egy olyan kapcsolat közte és köztem, melyben meghallom az ő hangját.

A kemény munka magában – nem ez, ami számít… hanem a kapcsolatunk Istennel. Ő legyen az első helyen! A vele való viszonyunk az áldás alapja, nem a saját kemény munkánk.


2020. szeptember 11., péntek

A szavak hatnak

A szavak belénk hatolnak, mint egy lenyelt falat, és hatnak – pozitívan vagy negatívan. Akár amit mi mondunk ki, de azok is, amiket nekünk mondanak. Érdekes gondolat ez, de többször is olvasunk róla a Bibliában:

· „Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia.” (Példabeszédek 18,20)
·  „Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.” (Péld. 16,24)
· „A rágalmazó szavai, mint a válogatott falatok, behatolnak a test belsejébe (legbensőbb részekbe).” (Péld. 18,8) ... stb.

Ezért nem mindegy mit „eszünk”. Ügyeljünk saját szavainkra, és arra is, hogy mire figyelünk oda, mit hallgatunk meg.

Jézus ezt mondta, „Nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is” (Máté ev. 4,4). The Message fordítás szerint, „Hogy életben maradjunk, nemcsak kenyérre van szükségünk, hanem a szavak állandó folyamára, mely Isten szájából származik”. A lelkünket Isten beszéde élteti, táplálja. Minden nap olvassuk, és gondolkodjunk rajta. Szükségünk van rá!
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More