Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2021. augusztus 17., kedd

Gyengeségeinkkel együtt

„Hiszen jól tudjátok, hogy először a betegségem miatt maradtam tovább, és hirdettem nektek az örömüzenetet. Bár a betegségem terhet jelentett számotokra, ti mégsem utáltatok meg…” (Gal 4,13-14/a, egyszerű ford.)
„Tudjátok pedig, hogy testem erőtlensége miatt hirdettem néktek az evangyéliomot először. És megkísértetvén testemben, nem vetettetek meg…” (Károli ford.)

Pál erőtlensége miatt, erőtlensége folytán hirdette az örömüzenetet a galáciabelieknek. Isten fel tudja használni gyengeségeinket, akár betegségeinket is céljai megvalósítására. Pál nem titkolja gyengeségét… sőt egy másik levelében egyenesen dicsekszik vele (2Kor 11,30; 12,5). Mi szeretnénk mindig erősek lenni, mert azt gondoljuk, hogy úgy jobban tudjuk szolgálni az Urat. Isten azonban erősségeinkkel és gyengeségeinkkel együtt akar kézbe venni és használni.
„Sebeid nem tűnnek el, ha begyógyítom őket, hanem szent sebekké lesznek, áldás árad belőlük… csak a sebeken keresztül áramlik ki a valódi fényesség.” (Lackfi János)


2021. május 14., péntek

Megértés

„Futni fogok (nemcsak járni) parancsolataid útján, ha készséges szívet adsz nekem” (Zsolt 119, 32 Amplified ford.).

„Futok, hogy engedelmeskedjek parancsaidnak, ha a szívem készségessé teszed.” (egyszerű ford.).

 

„Ha kiszélesíted, kitágítod szívem”, ez áll a vers második felében a héberben. Az ige mélyebb, kijelentés szerű megértésének hatására, kedvet, ösztönzést, és erőt kapunk a megcselekvésre. Először a szívünk mozdul meg, aztán az akaratunk is. Végül pedig tegyük meg amire Isten indít! Minél előbb annál jobb. Ne maradjon el a cselekvés. „Just do it”, ahogy a Nike szlogen mondja. Az eredmény szellemi előrehaladást, növekedés, gyümölcsözés lesz.


2021. május 10., hétfő

Szívedben és szádban

Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! 5Móz 6,6-7.

Fontos, hogy Isten szava ne csak „a felszínt súrolja”, hanem mélyre, a szívembe kerüljön. Fontos, hogy megérintsen, megszólítson, „szántson” a bensőmben. Az az ige lesz hatékony a számban, ami a szívemből jön ki. Annak lesz ereje, súlya. „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Mát 12,34)

Én is tehetek azért, hogy az ige a szívembe kerüljön. Például úgy, hogy nem töltöm meg minden mással csordultig a gondolataimat, hanem helyet biztosítok magamban az igének, és időt szánok rá, hogy meditáljak, gondolkodjak rajta.

2021. április 6., kedd

A vak meggyógyítása

„Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: "Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?" Jézus így válaszolt: "Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk - amíg nappal van - annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok." Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: "Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában" - ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért.” (Ján 9,1-7 egyszerű ford.)

 

Ha egy problémával, tragédiával találkozunk, természetes reakciónk, hogy rögtön keressük az okát. „Miért Uram?” Keressük a hibást. „Ki a hibás? Mi történt itt?” Ebben a történetben is ezt látjuk.

Jézus azonban azt mondja, hogy senki sem vétkezett. „Ti keresitek, hogy kit lehet okolni, de nem ez itt a kérdés. Inkább arra figyeljetek, hogy Isten mit akar cselekedni.” A bűnbak keresés, a vádaskodás sosem hoz megoldást… vakvágányra visz.

Jézus kilép az emberi gondolkodás kereteiből - felülemelkedik azon. A fókuszt más irányba tereli: Istenre, és az ő szándékára irányítja a figyelmet. Azért történt, ami történt, hogy Isten megmutathassa a hatalmát ezen az emberen!

Majd ezt mondja, „Nekünk - amíg nappal van - annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat”. Érdekes, hogy Jézus többes számot használ, „nekünk”. Egy szorult helyzetben nem jó, ha túl sok időt töltünk a „miértek”-nél. Ha egy idő után nem tudjuk Isten kezébe letenni nyitott kérdéseket, esetleg beleragadunk a vádaskodásba, keserűségbe.

Jézus mintha azt javasolná, hogy „meneküljünk előre”. Ne hátrafelé tekintgessünk, hanem induljunk előre, és kezdjük el tenni azt, amit Isten ránk bízott. Jézus is ezt tette. Akcióba lépett, és tette az Atya akaratát: meggyógyította a vak embert!

Életünk egy-egy kilátástalan helyzetében, Isten tud rólunk, és van elképzelése, terve velünk. Meg akarja mutatni rajtunk az ő hatalmát! Ha továbblépünk Vele, ha tesszük amit ránk bízott, gyógyulás, csoda történik – saját életünkben, és általunk mások életében is!


 2021. március 28., vasárnap

Elfogadom?

„Fedd meg a bölcset és szeret téged.” (Péld 9,8)
A feddés senkinek sem esik jól. Legalábbis az egónknak nem. Hogyan viszonyulok hozzá? Megállok, elgondolkodok? Megvizsgálom magam? Legyőzőm a büszkeségem, esetleges önigazultságom, sértettségem? Ha ingem, magamra veszem? Tudok rá úgy tekinteni, hogy az intő mögött Isten áll? Tudom elsősorban Tőle venni, fogadni a figyelmeztetést?
Igaz, hogy végső soron Istennek kell megfelelnem, nem embereknek. De Isten nagyon sokszor embereken keresztül szól, embereket használ a formálódásomra.
John Maxwell szerint a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, ha nem kérdezzük meg, milyen hibát követünk el.
2021. március 25., csütörtök

Jót tervezett

„Csalárdabb a szív mindennél” (Jer 17,9).
„Vedd észre, hogy nem minden, amit szeretnél, a legjobb számodra. Mondd el Istennek a kéréseidet, de mindig légy kész a változásra, ha észreveszed, hogy nem vagy összhangban Isten akaratával. Ha Isten akarata az, amit kérsz, akkor a kellő időben meglesz. Ha nem történik meg, akkor valami jobbat tervezett számodra.”
Joyce Meyer


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More