2014. április 11., péntek

Őszinte szeretet

„Mivel az igazságnak való engedelmességetekkel a Szentlélek által megtisztítottátok szíveteket testvéreitek iránti őszinte szeretetre, [ügyeljetek arra] hogy tiszta szívből egymást buzgón szeressétek” (1Péter 1:22. AMP).

1Péter 1:22 szerint a Szentlélek az, aki megtisztítja szívünket, hogy Isten őszinte szeretete rajtunk keresztül áradhasson mások felé. A Szentlélek célja, hogy eljuttasson bennünket arra a pontra, ahol Isten őszinte szeretete átáradhat rajtunk, s így „mindig telve legyünk Szentlélekkel” (Ef. 5:18). A keresztyénség végső célja, hogy Isten szeretetében járjunk, s ez kell legyen életünk fő törekvése is. Jézus iránti szeretetünket forrón kell tartanunk, és buzgó szeretettel kell lennünk egymás felé is (1Péter 4:8). Jézus maga mondja, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeret minket (János 15:12). Ez az új parancsolat, amit Ő jelentett ki. Minden más parancsolat abban a felhívásban foglalható össze, hogy szeressük Istent, és szeressük embertársainkat (János 13:34; Máté 22:37-40).

Ha arra gondolok, hogy mit tehetek magamért, vagy másoktól milyen áldást kaphatnék, akkor önmagammal leszek telve. Amikor másokra gondolok, és arra, hogy hogyan lehetnék áldás számukra, akkor azt veszem észre, hogy betölt a Szentlélek, aki a szeretet Lelke.

Joyce Meyer


0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More