Üdvözlünk!

Jó, hogy megtaláltál bennünket! Ez a blog a Paksi Pünkösdi Gyülekezet életét mutatja be, és rajta keresztül Te is kapcsolatba léphetsz velünk. Gyülekezetünk nagy szeretettel vár Téged minden alkalommal, amikor felkeresel bennünket akár itt, akár bármelyik összejövetelünkön.

70 évesek vagyunk!

2014-ben 70 éves lett a Paksi Pünkösdi Gyülekezet a közösség 1944-es alapítása óta. Isten hűségét az alapítókra és szolgálóinkra hálával emlékezve ünnepeljük.

Magunkról

Mi is az a Paksi Pünkösdi Gyülekezet, hogyan és miként, de mindenekelőtt miért...

Találj meg bennünket!

A Gyülekezet elérhetőségei, rendszeres rendezvényei, és sok más hasznos információ.

Letöltések

Minden vasárnapi tanításunkat megtalálod itt meghallgatásra és letöltésre is. A gyűjtemény hetente frissül!

2014. február 25., kedd

Fejlesztő értékelés

Felkészülés

"Ha hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket." (Jak 1:3) Adj hálát, amiért Isten próbáit nem lehet elbukni, csak ismételni!

©WordLive & istockphoto.com

Textus: Bír 6:25-40 (EFO)

Üzenet

Tanárként gyakran töröm rajta a fejem, hogyan értékeljem a diákok valódi fejlődését. Amikor tanuló voltam, nagyon nagy hangsúly kaptak a tanegységenkénti tesztek.

Mára a tanárok jobban felismerték, hogy érdemes a diák előrehaladását szélesebb körűen figyelembe venni. A módszer divatos megnevezése a "fejlesztő értékelés" – hatással van a tanulás folyamatára azáltal, hogy hatékonyabb ösztönzőt jelent az egyéni és a csoportos fejlődésben.

Isten a legjobb tanár, aki értette és művelte a módszert már jóval a megnevezés megszületése előtt. Gedeont ezzel a módszerrel fejlesztette azzá a bátor vitézzé, akinek szánta.

Az előző szakaszban láttuk, hogy Gedeon személyesen találkozott Istennel, és a válasza dicsőítés volt; ez eddig jó. A mai feladat már kissé fogósabb: lerombolni a település fő bálványát.

Gedeon fél, mégis engedelmeskedik. Isten megmondta neki, hogy ne féljen, így ezen a teszten nem ér el 100%-os eredményt, de annyit már teljesített, hogy Bátor Vitéz 2. szintre léphessen. Új nevet, és ami még fontosabb, Szentlelket kap.

Annyi erővel indul el, amennyi van neki, és fegyverbe hívja Izraelt. Hitének hiányossága azonban még itt is megmutatkozik abban, hogy további megerősítést kér Istentől.

Válasz 

Hited hiánya, vagy a félelem soha ne legyen az engedelmesség akadálya! Bízz és engedelmeskedj!

Mélyebb víz

Gedeon megtanult engedelmeskedni annyi hittel, amennyi éppen volt neki, aztán kiteszi azt a bizonyos híres gyapjút. Helyes volt, hogy ezt tette? Nekünk is hasonlókat kellene csinálnunk? Nem volt ez Isten kísértése, és mint ilyen, bűn? Nem a hitetlenségbe való visszaesés jele volt ez?

Különbség van kétség és kétség között. Azt hiszem, legtöbbünk számára a kétség leggyakrabban önmagunkban való kételkedés, vagyis önbizalom-hiány. Nemrég egy hölgy megkérdezett a vonaton felszállás után, hogy jó szerelvényre szállt-e, ha Budapestre szeretne utazni. Nyilvánvalóan láthatta a jelzéseket, melyek egyértelműen mutatták, hogy ez a vonat Budapestre tart, mégis benne volt a jól ismert kétség. Nem megbízhatóbb információforrásra volt szüksége, hanem csak megerősítésre. Kételkedett önmagában.

Gedeon hitt Istenben, amit be is bizonyított azzal, hogy engedelmeskedett a parancsnak: lerombolta Baál oltárát és oltárt épített Jahvénak. Önmagában azonban nem bízott. "Jól csinálom? Jól értelmezem a helyzetet?" Így aztán kitette a gyapjút, és bizarr kéréssel fordult Istenhez. Úgy tűnik, Isten megértő volt vele. Türelmesen, kedvesen megtette, amit Gedeon kért tőle.

Az önbizalomhiány nem bűn. Vezethez bűnhöz is, de ha azt eredményezi, hogy jobban függünk Istentől, akkor még jó is származhat belőle. Ha többünkre jellemző lenne, lehet, hogy többet is imádkoznánk. Ne keverjük össze a hitet és az önbizalmat! "Higgyetek Istenben!" – mondta Jézus. (Mk 11:22) Hinni akár szinte bénító önbizalomhiánnyal is lehet. Kérdezd meg bármelyik gyülekezetvezetőt!

Írta: Peter Holford


2014. február 19., szerda

Bizonytalan jövő

Felkészülés

"Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel eléd készülök, és várlak." (Zsolt 5:3) Számíts rá, hogy Isten szólni fog hozzád ma!

©WordLive & istockphoto.com

Textus: Bír 6:1-24 (EFO)

Üzenet

Olyan világban élünk, ahol az élet néha nagyon bonyolult és sokszor bizonytalannak tetszik a jövő. Holnapunkat a klímaváltozás, a gazdasági válság, fegyveres konfliktusok és háborúk árnya fenyegeti.

Nemrégiben egy külföldi politikus a következőt nyilatkozta a televízióban: "Évtizedek múltán majd meg fogják állapítani a gyermekeink, hogy jó döntést hoztunk." A megnyugtatónak szánt üzenettel a kormánya döntését próbálta igazolni, ehelyett szerencsétlen módon éppen a nézők lelkében rejlő bizonytalanságot, a jövőtől való szorongást erősítette meg.

Hasonló körülmények között élt Gedeon is. Szavai lépten-nyomon a félelem, a bizonytalanság nyomait hordják magukon: elvesztette az Istenbe vetett hitét, és kétségei vannak Isten őbelé vetett hitében is.

Ezzel homlokegyenest ellenkezően Isten szavai teljes biztonságot és határozottságot hordoznak: "Az Örökkévaló veled van, bátor vitéz!... Téged küldelek, hogy szabadítsd meg Izráelt a midjániaktól... Én veled leszek... Le fogod győzni a midjániakat, mintha csak egyetlen embert kellene megverned."

Érdemes észrevenni, hogy Isten nem válaszolja meg egyenesben Gedeon konkrét kétségeit, de megerősíti Gedeon valódi személyiségét ("bátor vitéz") és tervét vele kapcsolatosan ("le fogod győzni a midjániakat"). Isten türelmébe belefért, hogy jelet adjon Gedeon számára, aki erre Isten magasztalásában tört ki.

Válasz 

Kérd Istent, hogy emlékeztessen téged is valódi személyiségedre, aki Krisztus által vagy! Adj hálát azért a biztonságért, hogy Ő a javadra dolgozik. (Lásd Róm 8:28)

Írta: Peter Holford

Bibliai alapismeretek: Ismerd meg Gedeont! 

  • Gedeon a Manassé törzséből származott (Bír 6:11), így az ország középső területén élt.
  • Isten elhívta, hogy szabadítsa meg Izraelt a midjániaktól; a midjániak a Jordántól keletre élő törzs tagjai voltak, akik kifosztották Izraelt. (Bír 6:1-6)
  • Amikor az angyal meglátogatta Gedeont, ő éppen a szőlőprés rejtekében csépelte a búzát, a midjániak elől bujkálva. Mivel a csépléshez szélre van szükség, a szőlőprés (melyet a földbe ástak) nem éppen ideális helyszín a munkához. Félelme miatt ironikus, hogy az angyal "bátor vitézként" szólítja meg őt. (Bír 6:12)
  • Gedeon első tette az angyali jelenés után az volt, hogy lerombolta Baál oltárát, amivel megmutatta elkötelezettségét Isten mellett. (Bír 6:25:32)
  • A képessége felőli kétségek és az hivatottság érzése ütköztek Gedeonban, ezért jelet kért Istentől. Amikor ezt megkapta, nem elégedett meg, hanem ellenpróbát is kért. (Bír 6:36-40)
  • Az ellenség elleni felvonulás során Isten fokozatosan csökkentette Gedeon hadseregének létszámát, mígnem mindössze 300 fő maradt. (Bír 7:1-12)
  • Egy katona álmán keresztül Isten megadta a végső megerősítést, majd megindult a csata. (Bír 7:13-16) Az irtózatos túlerő ellenére győztek. A győzelmet Gedeon Istennek tulajdonította. (Bír 6:17-8:2)
  • Gedeon visszautasította a nép próbálkozásait, hogy királlyá tegyék őt, mivel úgy hitte, Isten az egyetlen úr, aki uralkodhat a nép felett. (Bír 8:21-24)
  • A midjániaktól zsákmányolt aranyból azonban bálványt készíttetett, mely később bálványimádat tárgya lett. (Bír 8:23-27)
  • Kezdetben félelmei uralták, idővel azonban Isten bátor képviselője lett Gedeonból, aki mélyen bízott Istenben.


2014. február 14., péntek

Életünk egy lecke a szeretetből

"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat." (Mt 22:36-39)
Ha azt szeretnéd, hogy értékes legyen az életedet, a fontos dolgokra kell fókuszálnod. Nincs időd mindenre, és nem minden dolog ugyanolyan fontos az életben. A Máté 22:6-39 ezt mondja: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat."

Jézus azt mondja, hogy két dolog van az életben, ami fontosabb, mint bármi más: szeretni Istent, és szeretni egymást. Eltűnődtél már azon valaha, hogy Isten vajon miért nem vitt fel a Mennybe azonnal, amikor megalkotott Téged, és miért helyezett ide a Földre? Legfeljebb 100 évig leszel itt a Földön, és utána az örökkévaló életedet fogod élni a Mennyben vagy a Pokolban. Miért nem visz mindenkit Isten egyből a Mennybe? A Biblia világosan kijelenti, hogy Isten két dolog miatt helyez minket ide a Földre: megtanulni szeretni Istent és az embereket. Az élet nem a vagyongyűjtésről, a teljesítményről vagy a sikerekről szól, és nem azokról a dolgokról, amelyeket a világ közvetít feléd manapság. Nem fogod a karrieredet a Mennybe vinni magaddal. Az autódat és a házadat sem. Viszont a személyiségedet igen. Önmagadat fogod vinni magaddal.

Isten 80-100 évre helyez erre a Földre, hogy megtanuld szeretni Őt teljes szívedből, és hogy megtanuld szeretni az embertársaidat is. Az élet nem más, mint egy óriási lecke szeretetből.

Írta: Rick Warren


2014. február 5., szerda

Mit jelent a név? Mindent!

Életetek legyen az ő [Jézus Krisztus] nevében! (Az által, aki ő.) Jn 20:31 AMP
Jézus neve mindazt képviseli, aki Ő maga. Képviseli az igazságát, tökéletességét, kegyelmét, szeretetét. Ez a név egy erőteljes név. A te nevedben, vagy az enyémben nincs erő, de hatalmas erő van Jézus nevében. Az ő neve képviseli mindazt, aki Ő.

Gondolkodjunk el ezen egy kicsit, gyakorlati fogalmakban! Az én nevem nem volt mindig Joyce Meyer. Csak házasság után vettem fel Dave második nevét. Az ő vagyonából semmi sem volt az enyém, csak miután törvényes házassági kapcsolatra léptünk. Mikor megházasodtunk, nekem nem volt kocsim, de Dave-nek volt. Amikor felvettem a nevét, hirtelen kaptam egy kocsit. Nem volt sok pénzem, sőt valójában adósságom volt. Dave-nek volt pénze, és amikor hozzámentem, nekem is lett pénzem, és ki tudtam fizetni a számláimat. Nem jutottam hozzá semmihez, ami Dave-é volt, míg meg nem házasodtunk, és fel nem vettem a nevét. Amikor Mrs. Meyer lettem, minden, ami az övé volt, az enyém is lett. Míg együtt jártunk, a lánykori nevemet viseltem, megvolt az adósságom, és nem volt kocsim.

Nem várhatjuk el, hogy élvezzük mindazt a kiváltságot, amit egy őszinte odaszánás hoz, ha csupán "együtt járunk" Jézussal. Ez alatt azt értem, hogy nem elég csupán alkalmanként időt tölteni Vele, és csak az áldásai miatt fenntartani Vele a kapcsolatot. Csak akkor tudjuk a Vele való kapcsolat teljes áldásait élvezni, ha a szívünk valóban odaszánt. Isten tudja, milyen a Vele való kapcsolatunk: hogy csak "együtt járunk" Vele, vagy teljes elkötelezettséggel átadtuk magunkat Neki. Ha elkötelezett kapcsolatban vagyunk Vele, akkor biztosak lehetünk, hogy mindazt megkapjuk, és élvezhetjük, ami a nevével együtt jár.

Írta: Joyce MeyerTwitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More