2016. február 23., kedd

Lásd a nagyobb képet


Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja (Fil 1,12)

Ha boldog szeretnél lenni, minden problémát Isten szemszögéből kell látnod. A boldog embereknek szélesebb a perspektívájuk. Látják a nagyobb képet. Ha nem Isten szemszögéből nézed a dolgokat, csüggedt, frusztrált és boldogtalan leszel.

Nem számít mi történik veled – jó, rossz, vagy csúnya dolgok – Isten egy terven dolgozik. Pál tudta ezt. Fil 1:12-ben mondja, „Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja.”

Mióta Pál megtért a damaszkuszi úton, volt egy nagy álma: Rómában, az akkori világ középpontjában, akart prédikálni. A világ legfontosabb városában akarta az evangéliumot hirdetni.

De Istennek más terve volt. Ahelyett hogy Pált evangélizációs körútra küldte volna Rómába, a császár foglya lett, aki abban az időben Néró volt. Néró a lehető leggonoszabb és legrosszabb uralkodó volt.

Mint császári fogoly, Pál egy királyi őrhöz volt láncolva 2 éven keresztül, napi 24 órában, és 4 óránként volt őrváltás. Két év alatt a börtönben, 4380 őrnek tett bizonyságot. Ki itt az igazi fogoly?   

Pál terve nem ez volt, de Isten terve végig ez volt. Ennek két eredménye is lett, amiről biztosan tudunk. Fil.4-ben azt olvassuk, hogy két év alatt, Pál bizonyságtételére többen is megtértek a császár udvarában, Néró családjából.

Másodszorra, egy olyan fickót mint Pál, kissé nehéz megállítani. A börtönben csendben kellett maradnia, és ennek eredményeként megírta az Újszövetség nagy részét. Nem tudom, mi fejtett ki nagyobb hatást: prédikálása a Kolosszeumnál, vagy könyvei, mint pl. a Rómabeliekhez-, Korinthusbeliekhez (1-2)-, Galácziabeliekhez-, Efézusbeliekhez-, Filippibeliekhez- és a Kolossébeliekhez írt levelek. Ez a hét könyv az évek során emberek millióinak jelentette ki Jézust.

Pál tudta, hogy Isten terve nagyobb, és bizonyára örült mikor látta, hogy Isten mit tesz a problémája által.

Valahányszor van egy problémád, mely le akar húzni, tedd azt, amit Pál is tett: tanuld meg Isten szemszögéből látni a helyzetet. Kérdezd meg, „Mit akar elvégezni Isten általa? Mi a nagyobb kép? Mi a szélesebb perspektíva?” Így képes leszel majd hittel szembenézni a problémával.

Írta: Rick Warren 
0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More