2019. október 24., csütörtök

Tedd meg!


„Megszűnt bölcs lenni és jót cselekedni.” (Zsolt 36,4/b)

A bölcsesség cselekedetekben, életvitelben mutatkozik meg. „Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az õ cselekedeteit bölcsességnek szelídségével”, mondja Jakab (Jak 3,13). A Bibliában, és főleg a Példabeszédek könyvében, a bölcsesség, gyakorlati bölcsesség. Amikor teszem is azt, amiről tudom, hogy jó. Amikor a tudás, az ismeret, együtt jár a cselekedettel. Hitünk cselekedetek nélkül halott (Jak 2,17. 26).
Isten is „gyakorlatias”. Szeretetét tettekben, áldozathozatalban mutatta meg. Ez leginkább Jézus életében és halálában lett nyilvánvaló. „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói” (Jak 1,22). Ha Isten arra indít, hogy például beszélgess valakivel, hogy add tovább, amit kaptál az Úrtól, akkor tedd meg! A beszéd is lehet tett.
Aki az ige „tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete” (Jak 1,25). Tetteid miatt leszel boldog! J
„Mert a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije van”, mondja Jézus (Mát 13,12). Ha használod azt amit kaptál (talentumok, anyagi és szellemi javak, áldások…), tehát kezdesz vele valamit, teszel vele valamit, akkor gyarapodni fog, ha nem, akkor kifogysz belőle, elvétetik. Azért (is) kapunk áldást Istentől, hogy továbbadjuk, megosszuk másokkal.

A héberben a Zsolt 36,4/b, kissé magyartalanul, így hangzik, „abbahagyta, hogy bölcsességet mutasson azzal, hogy jót tesz”. Talán tetted a jót egy ideig, de most belefáradtál, leálltál. Ne állj le. Kezdj el újra cselekedni! Talán bizonytalan vagy abban, hogy valóban Isten hangját hallottad-e? Az ő hangja általában halkan és szelíden szól (1Kir 19,12). Kezdj el először kis lépéseket tenni. Csak így fog kiderülni, hogy valóban őt hallottad-e. Álló járművet nem lehet kormányozni. Isten csak akkor tud vezetni, ha elindulsz, és csinálsz valamit. A tétlenség sokkal rosszabb, mit a tévesztés.


0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More