2012. december 14., péntek

Advent: Isten cselekszik

Emberi léptékkel mérve Erzsébet bőven túl idős volt ahhoz, hogy gyermeket szüljön. Teste már régen nem volt képes a reprodukció lehetőségére. Még fiatalon, élete teljes pompájában is meddő volt, nem volt képes a fogamzásra. Most, idős emberként, közel kilenc évtizednyi élettel a háta mögött, nem volt semmilyen emberi lehetőség arra, hogy valaha is saját gyermeke lehessen. A helyzet teljes mértékben reménytelen volt.

Isten azonban áttör minden emberi korláton. Az Ő útjai magasabbak a mi útjainknál; Ő mindent képes megtenni minden határon túl: bármilyen korláttal is találkozol saját erődre támaszkodva, számára az nem korlát.

Eljött Erzsébet szülésének az ideje, mondja a Biblia, és tudjuk, hogy ez az idő nem az az idő volt, amit Erzsébet választott volna magának. Istennél minden ima megválaszolásának megvan az ideje; megvan az ideje, amit kiválasztott, hogy akarata beteljesedjen, csodái megtörténjenek. Egyetlen másodpercre se hidd el, hogy Isten elfelejtkezett volna rólad, vagy nem hallotta volna meg az imádat. Amikor az Isten által kijelölt idő a maga teljességében eljön, akkor (pont akkor) meg fog születni az életedben, amit Isten számodra tervezett.

"Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele." (Lk 1:58)

Úgy gondolom, sok esetben Isten azt válaszolja kétségbeesett imáinkra, hogy "Várj még!". Nem az érzéseinkkel játszik ilyenkor – szeretné megmutatni rajtunk az Ő dicsőségét inkább, mint hogy az emberi bölcsesség vagy ügyesség magának tulajdoníthassa a megoldást. A legtöbb tinédzser és húszas nő képes gyermeket foganni és szülni, de egy nyolcvanas asszony számára isteni beavatkozásra van szükség a szülés csodájának megtapasztalásához.

El tudod képzelni a rokonok és szomszédok örömét? Magad elé tudod képzelni a nők körtáncát a falu poros utcáján? Látod a barátok felemelt kezét, amikor Jahvét imádták a csodáért?

Amikor János befészkelte magát édesanyja ölébe, és a közel száz esztendős Zakariás az újszülött fiára tekintett, Isten megdicsőült. Imák nyertek megválaszolást. Új történet kezdődött velük.

Erzsébet és Zakariás története kihívást állít elénk, hogy igaz életet éljünk, és bemutatja annak ígéretét, amire a kitartó ima képes. Isten több mint képes mindarra, ami miatt nyugtalankodsz. Az ő része, hogy megteszi a csodát, a te részed pedig, hogy feladás, meghátrálás nélkül imádkozol és igaz életet élsz, örömet szerezve Neki.
Magasztallak, URam, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad énekelek! Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, URam, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fogok az ÚR útjairól, mert nagy az ÚR dicsősége. Bár fenséges az ÚR, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem. Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait! (Zsolt 138:1-8)

Írta: Carol McLeod
©2012 Just Joy Ministries

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More