Vezetőség

D. Nagy Tamás és Gyöngyi

lelkipásztor

Tamás szolgálatát 2011 óta élvezi a gyülekezet, mely során különleges áldást hozott életünkbe a közös munka élménye. Egyben körzeti lelkipásztor is, valamit a frissen alakult Dunántúli Egyházkerület vezetője.
Tamás 15 éven keresztül pásztorolta a Pünkösdi Egyház péceli Kármel Gyülekezetét, miközben 2002 és 2006 között az MPE missziós alelnöke is volt. 2009 óta utazó szolgálóként látogatja Magyarország és a Balkán gyülekezeteit. Jelenleg Pécelen él feleségével, Gyöngyivel. Három gyermek édesapja.
D. Nagy Tamás és Gyöngyi

Weller István és Marianna

István 1996-ban költözött Paksra családjával, azóta tagja a Gyülekezetnek és a Gyülekezet Vezetőségének. 2004 és 2010 között a Gyülekezet megbízott vezető presbitereként elsőszámú szolgáló volt a Vezetőség támogatásával. Ebben az időszakban a Gyülekezet közösségi szintű képviselője is ő volt. Presbiter, a Vezetőség tagja, és gitáron játszik a dicsőítésben.
Weller István és Marianna

Weller István és Erzsébet

István 1974 óta a Gyülekezet, 1987 óta a Vezetőség tagja. 1999-ben lett diakónus, azóta a Gyülekezet gondnoka. István a gazdasági munkacsoport tagja, a Gyülekezet hivatalos képviselője.
Weller István és Erzsébet

Feltóti Sándor és Angéla

Sándor feleségével, Angélával 2009-ben költözött (újra) Paksra. A Vezetőség 2010-ben hívta meg soraiba.
Feltóti Sándor és Angéla

Korvin Edit

Edit a Vezetőség tagja és a gazdasági munkacsoport vezetője. Pénzügyi tapasztalatainak az Egyház számviteli ellenőrző bizottságában is nagy hasznát látják. Jó szervezőképességével rendkívül hasznos tagja Gyülekezetünknek.
Korvin Edit

Korvin Hedvig

Hédi a Vezetőség tagja és a női misszió vezetője. Teológusi diplomáját a Pünkösdi Teológiai Főiskolán szerezte. Tolmácsolással szerte az országban, Gyülekezetünkben alkalomvezetéssel, igei tanítással, lelkigondozással is szolgál. Imafelelős, a média munkacsoport munkatársa és a blog szerkesztője.
Korvin Hedvig

Weller Barnabás

Barnabás 2009-től a Vezetőség tagja. 2009 és 2021 között dicsőítésvezető, 2021-től a technikai szolgálat vezetője, a honlap  szerkesztője és adminisztrátora.
Weller Barnabás

Korábbi lelkipásztoraink:


Korvin János

János a Gyülekezet alapítása, 1944 óta tagja a Gyülekezetnek. Három ízben, először 1953 és 1991 között, aztán 1996 és 2001 között újra, végül 2003 és 2004 között volt a Gyülekezet pásztora.
János Pakson él feleségével, Katalinnal. Isten nagy családdal áldotta meg őt: 3 fia és 4 lánya után 20 unokának és 9 dédunokának örvend.

Szentesi Zoltán

Zoltán 1993-ban költözött családjával Paksra. Többek között ifjúsági vezetőként, majd 2001 és 2003 között pásztorként szolgált. Jelenleg az Újbudai Omega Gyülekezet pásztora.

Durkó Albert

Albert 1991 és 1996 között volt a Gyülekezet pásztora. Jelenleg az MPE Országos Cigánymissziójának vezetője és a Keresztény Népfőiskola elnöke.

Korvin Henrik

A Gyülekezet alapító lelkipásztora 1944-től 1953-ig pásztorolta a paksi testvériséget. Ebben az időben a Gyülekezet – különösen az abban elöljáróságot vállaló férfiak – tevékenységét, hitéletét a kor politikai hatalma nehezen tolerálta. Henriket egy alkalommal egy teljes évig eltávolították családja, és a Gyülekezet közeléből. Mire 1953-ban a Gyülekezet vezetését fiára, Jánosra bízta, a politikai szigor már enyhült.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More