2012. február 15., szerda

Próba alatt

"És emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajon megtartod-e az ő parancsolatait vagy nem?" 5Móz. 8:2
A Biblia azt mondja, hogy Isten 40 évig vezette Izrael népét a pusztában, hogy alázatra tanítsa, és próbára tegye őket, hogy meglássa, vajon megtartják-e a parancsolatait. A nehéz időkben mi is meg vagyunk próbálva. Nem mindig könnyű az, amit Isten kér tőlünk. Azért próbál meg, hogy lássa, készek és képesek vagyunk-e dolgokra, mielőtt a felelősség egy újabb szintjére emelne. Egy nap annyi minden ér minket; s ez nem más, mint próba.

Például ha egy étteremben várni kell szabad asztalra, s aztán rossz ételt kapunk, az próba. Máskor, amikor kinéztünk már egy üres parkolóhelyet, és valaki bevágja magát előttünk, az is próba. Néha a főnök olyan munkát ad, amit nem akarunk megcsinálni, s ez is próba. A Jakab 1:2-4 azt mondja, hogy a próbák kihozzák belőlünk azt, ami bennünk van. A próbák idején ismerjük meg igazán magunkat, és azt, hogy mire vagyunk képesek. Péter nem gondolta volna magáról, hogy megtagadja Jézust, de amikor próba alá került, mégis megtette. Istent nem hatják meg az ígéreteink; Őt az hatja meg, amit a nyomások alatt teszünk.

Attól nem fogunk magasabb szintre lépni a szolgálatban, ha a Bibliánkban két színnel is aláhúzzuk az Igéket, de azzal igen, hogy mélyre ásunk, és ha próba alá kerülünk, kiálljuk azt, még ha kemény is. Jakab írja, hogy "Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek." (Jak. 1:12).

Írta: Joyce Meyer

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More