2011. szeptember 24., szombat

Beköltözik az Erő


Mi történt Péterrel? Hét nappal ezelőtt még bujkált Jézus miatt; ma pedig ő áll elő, Jézus halálát hirdetve. A keresztre feszítés előtt megtagadta Krisztust; most pedig bemutatja őt.
Nyusziból harcos, ötven nap alatt. Mi történt?
Mi ütött Péterbe?

Isten Szelleme.
Tíz nappal Jézus Mennybe menetele után "mindnyájan megteltek Szentlélekkel" (ApCsel. 2:4). A tanítványok egy félelmetes nagyságú erő végtelen forrásának példátlan felfakadását tapasztalták meg. Elborította őket az erő. Ők lettek azok a fiak és lányok, az ifjak és a vének, a szolgák és szolgálólányok, akikről Jóel prófétált. (vö. ApCsel. 2:17-18) A Szent Szellem saját időzítése és szándéka szerint jött és töltötte be a tanítványokat természetfeletti hatalommal.

A Szent Szellem nem lelkesedés, nem együttérzés vagy hősködés. Előfordul, hogy ezekhez hasonló érzéseket kelt, de Ő maga egy személy. Útitervet határoz meg (ApCsel. 16:6), ajándékokat oszt szét (1Kor. 12:7-11), egyházi vezetőket választ (ApCsel. 13:2). Tanít (Jn. 14:26), vezet (Jn. 16:13) és vigasztal (Jn. 16:7 KJ).

"Nálatok lakik, sőt bennetek lesz" (Jn. 14:17). Alkalmi vendég? Ellenkezőleg. Állandó lakó gyermekeinek szívében. Ahogyan Isten története a mi történetünkké válik, az Ő ereje lesz a mienk.

Amikor Isten Szelleme vezet bennünket, akkor a Lélek szerint járunk (Gal. 5:25 KJ). Ő a dobos, mi pedig a menetelő sereg vagyunk. A parancsnok Ő, mi a közkatonák. Ő irányít, vezet, mi engedelmeskedünk. Nem mindig olyan könnyű megtenni, mint beszélni róla. Hajlamosak vagyunk a szakaszt elhagyva a magunk útját járni.

Isten indít valamire, te pedig reagálsz rá. Így jársz a Lélek szerint. Akár jobbra, akár balra fordulnál, "saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!" (Ézs. 30:21)

Ha Péternek és a többi apostolnak szüksége volt erre a segítségre, nekünk talán nincsen? Három éven át járták Izrael földjét a Messiással, hallgatták tanítását és látták csodáit. Látták Jézust megfeszítve és látták Őt feltámadva. Tanúi voltak megjelenésének a felső szobában, hallották kiküldő parancsát. Nem a lehető legjobb kiképzést kapták? Nem lettek volna mindenre felkészítve?

Jézus mégis azt mondta, nekik, várják meg a Szellem érkezését: "Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy ... nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg." (ApCsel. 1:4-5)

Tanulj meg várni, csendben lenni, hallgatni az Ő hangját! Értékeld a csendet, tedd magad érzékennyé az Ő érintésére! "Nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok" (1Kor. 1:7-8). Nem szükséges sietni vagy kapkodni. A Szellem által vezetett élet nem pánikol, hanem bízik.

A kéz, mely eltolta a sír szájából az azt lezáró követ, el tudja söpörni a te kételyed is. A hatalom, mely Krisztus élettelen szívét életre hívta, felpezsdíti a te lankadó hited is. Az erő, mely padlóra küldte a Sátánt, legyőzheti, és le is fogja győzni őt a te életedben is. Csak maradj az erőforrásra csatlakozva! Ki tudja, talán hamarosan tőled is megkérdik majd: Mi ütött beléd?

A cikk a God’s Story, Your Story című könyvből származik.
Írta Max Lucado, az Oak Hills Church pásztora.
Forrás: UpWords Weekly Devotional : The Centurion at the Foot of the Cross (archív)
©UpWords®, the Teaching Ministry of Max Lucado


0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More