2012. július 6., péntek

Higgy Istenben!

"Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban (egész lényetekkel való Rá támaszkodás, teljes bizonyossággal és bizalommal és az Ő erejében, bölcsességében és jóságában), és a szeretetet, a mellyel minden szentekhez vagytok." (Kol. 1:4)
A hit egész valónkkal való Istenre hagyatkozás, abszolút bizalom. Ez azt jelenti, hogy teljes lényeddel Istenre kell támaszkodnod, s hinni azt, hogy véghez tudja vinni akaratát és meg tudja valósítani célját az életedben. Neked csupán annyi a dolgod, hogy maradj Őbenne hit által.

A János 6:29 ezt mondja: "Ez az a munka (szolgálat), amit Isten kér tőletek: hogy higgyetek Abban, a kit ő küldött (hogy ragaszkodjatok Hozzá, bízzatok Benne, és legyen hitetek Benne)."

Amint csendben megállsz az Úr előtt, higgy, és egész lényeddel támaszkodj Rá, korlátlan bizalommal és bizonyossággal.

Írta: Joyce Meyer


0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More