2012. szeptember 25., kedd

Dunántúli Közgyűlés

D. Nagy Tamás, az ötödik körzet és a Dunántúli Kerület vezetője.
2012. szeptember 22-én tartották a Magyar Pünkösdi Egyház a Dunántúli Egyházkerületének első közgyűlését. A feladat az egyházkerület területi és személyi felépítésének meghatározása és elfogadása volt.

Az egyház székesfehérvári gyülekezete adott otthont a rendezvénynek. A Paksi Pünkösdi Gyülekezet összesen négy személlyel képviseltette magát. Ebből ketten állandó jellegű, megválasztott képviselők (ún. küldöttek) voltak, tanácskozási és szavazási joggal, ketten pedig a technikai kiszolgálásban segítettek, megfigyelőként vettek részt a rendezvényen.

A Közgyűlést az Elnökség vezette. A rendezvény elején egyházunk elnöke, Pataky Albert tartott áhítatot. Albert beszélt az egyházunkban bevezetése kerülő, az előbbitől jelentősen eltérő szervezeti struktúráról. Az egyház élete négy területi és egy etnikai kerületben fog folyni, melyhez a társult egyházak "virtuális" kerülete adódik. Ez utóbbi egyesíti egymással és az MPE-vel azokat a csoportosulásokat, akik korábban egyházak voltak, kérték a támogatást tőlünk az új törvényi szabályozás teremtette körülmények között, és az erre életre hívott bizottság alkalmasnak találta őket. Területi alapon négy egyházkerület áll fel a közeljövőben. Közülük elsőként a Dunántúli Egyházkerület kezdi meg munkáját. 

A dunántúli kerület határai nagyrészt egybeesnek a földrajzi tájegység határaival; vagyis egyik oldalról az országhatár, másik oldalról a Duna vonala, illetve a szomszédos Központi Egyházkerület (azaz a budapesti kerület) fogja közre. Szintén az Elnök beszélt arról, hogy a jövőben az országos közgyűlés funkcióját az egyházkerületi közgyűlések veszik át. A jelentősebb döntések itt születnek meg. A kerület tovább tagozódik kerületekre, melyeket leginkább együtt tevékenykedő, közösen szolgáló gyülekezetek alkotnak. Albert elmondta, hogy a Körzetek és a Kerületek létrehozására a missziói munka elősegítése illetve a döntések hatékonyságának növelése miatt van szükséges. Így lesz képes a Vezetőség arra, hogy egy-egy lokális szituációban segítséget nyújtson az országos vezetés által rájuk ruházott tekintély és a személyes tapasztalat segítségével. Vannak esetek, amikor az Elnökség nem tud ott lenni, hogy ténylegesen segítsen – még ha megoldási javaslata van is, a megvalósításban már ritkán tud részt venni. Ebben jelenthet nagy előrelépést az új rendszer.

A házigazda mind délelőtt mind délután Pintér Imre, egyházunk elnökhelyettese volt. Az ő segítségével még délelőtt meghatároztuk az egyházkerület körzeteit, az őket alkotó gyülekezeteket és a körzeteket vezető, azokért felelős lelkipásztorokat. A mi településünk kettő kerületben érintett: gyülekezetünk Gerjennel, Siófokkal és Tamásival együtt alkot egy egységet, melynek vezetője D. Nagy Tamás lelkipásztorunk lett. A másik helyi pünkösdi gyülekezet a székesfehérvári gyülekezettel együtt Simon István, korábbi szolgálónk vezetése alatt lett a kerület része.

A körzetek vezetői után megválasztottuk a Kerület vezetőjét és helyettes vezetőjét is. A kerület gyülekezeteinek ezután még többet fog segíteni D. Nagy Tamás. Az ő segítője, helyettese Földesi Tamás, zirci lelkipásztor lett. Mindkettejüket a körgyűlés választotta meg négy évre. D. Nagy Tamás  szerint a következő évek legfontosabb teendője, hogy a területi-szolgálati alapon összekapcsolódó gyülekezetek, és a szervezeti alapon egyesülő kerületek jó baráti kapcsolatot alakítsanak ki egymással. Ehhez, mint mondta, ismerkedésre, barátkozásra, és jó hozzáállásra van szükség. Tamás annak örülne leginkább, ha az évek még inkább a jó bizalmi kapcsolat kialakulása felé vezetnének a jövőben.

Az MPE Dunántúli Kerületének Vezetősége, a Vezetővel és az Elnökséggel.
A Közgyűlés ezután hamarosan véget ért. Az Elnökség megköszönte a helyi gyülekezet támogatását. Mi pedig kérjük és reméljük a körzetünk és kerületünk többi gyülekezetének folytatólagos támogatását az új rendszer és az új Vezetőség felé, legalább úgy, ahogyan mi jó példát igyekszünk mutatni. A többi kerületnek is kívánjuk, hogy Isten mutassa meg az akaratát egy-egy békés közgyűlés során, és bízunk benne, hogy kirendelj majd alkalmas és elfogadható vezetőket eléjük!

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More