2013. március 15., péntek

A Biblia történelmileg megbízható

Lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. (Zsid. 6:18)
Megbízhatsz a Bibliában, mert doktrinálisan helyes. Megbízhatsz a Bibliában, mert teológiailag helyes. Megbízhatsz a Bibliában, mert erkölcsi, etikai szempontból is korrekt. Megbízhatsz a Bibliában, mert történelmileg helyes.

És mit számít mindez?

A Biblia a Zsid 6:18-ban azt mondja, hogy "lehetetlen, hogy az Isten hazudjon". Az egyetlen oka annak, hogy az univerzum működik, hogy Isten igaz mindenkor. Ha a Bibliában egyetlen hazugság is lenne, akkor nem lenne Isten szerinti könyv. Akkor nem Istentől származna, mert Isten nem tud hazudni. Zsolt 33:4 mondja, "Az Úr szava helyes, és igaz" (NLT). Ez azt jelenti, hogy amit a Biblia mond a megváltásról, és amit feljegyez a történelemről, az mind helyes és igaz.

Honnan tudhatjuk, hogy a Biblia történelmileg megbízható? Ugyanúgy alávethetjük vizsgálatnak, mint ahogy más történelmi forrásokat megvizsgálunk.

A Biblia első kézből származó beszámolók alapján íródott. Egy történész azt vizsgálja, hogy a történelmi információt a szemtanú jegyezte-e le, vagy másodkézből származik, vagy pedig egy több száz évvel később keletkezett mese. A Biblia jórészt szemtanúk beszámolója. Mózes ott volt, amikor a Vörös Tenger kettévált. Józsué ott volt, amikor Jerikó falai leomlottak. Jézus tanítványai ott voltak a felházban, és látták a feltámadt Jézust megjelenni.

A bibiai történelem rendkívüli gondossággal lett lejegyezve. Amikor az Ószövetség másolói – az írástudók – a tekercseket másolták, úgy dolgoztak, mint egy fénymásoló! Szabályok hosszú listáját használták, hogy biztosan pontos legyen a másolás. Az Ószövetségben végig meghatározott számú oszlopok voltak, s ezeknek mindig egyezniük kellett. Tudták minden egyes könyvről, hogy hány darab betűt tartalmaz. Például tudták azt, hogy a "mint" szó 1653-szor fordul elő az adott könyvben. Ha 1654 ilyen szó szerepelt, akkor eldobták a tekercset, és újra kezdték írni.

A régészet alátámasztja, hogy a Biblia megbízható. A régészek feltárták azokat a helyeket, melyekről a Biblia beszél. Például megtalálták Siloám tavát, ahol a vak ember meggyógyult, és Heródes templomának maradványait. A Hettita birodalom fényes példája annak, hogy az archeológia miként bizonyítja, hogy a Biblia történelmileg megbízható. A történészek generációkon keresztül nem találtak más feljegyzést a Biblián kívül arra, hogy hettiták léteztek volna. Az 1900-as évek elején egy régész azonban 10.000 agyagtáblát talált a hettita fővárosban. Ma mindenki tudja, hogy léteztek hettiták.

Rick Warren


0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More