2014. február 19., szerda

Bizonytalan jövő

Felkészülés

"Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel eléd készülök, és várlak." (Zsolt 5:3) Számíts rá, hogy Isten szólni fog hozzád ma!

©WordLive & istockphoto.com

Textus: Bír 6:1-24 (EFO)

Üzenet

Olyan világban élünk, ahol az élet néha nagyon bonyolult és sokszor bizonytalannak tetszik a jövő. Holnapunkat a klímaváltozás, a gazdasági válság, fegyveres konfliktusok és háborúk árnya fenyegeti.

Nemrégiben egy külföldi politikus a következőt nyilatkozta a televízióban: "Évtizedek múltán majd meg fogják állapítani a gyermekeink, hogy jó döntést hoztunk." A megnyugtatónak szánt üzenettel a kormánya döntését próbálta igazolni, ehelyett szerencsétlen módon éppen a nézők lelkében rejlő bizonytalanságot, a jövőtől való szorongást erősítette meg.

Hasonló körülmények között élt Gedeon is. Szavai lépten-nyomon a félelem, a bizonytalanság nyomait hordják magukon: elvesztette az Istenbe vetett hitét, és kétségei vannak Isten őbelé vetett hitében is.

Ezzel homlokegyenest ellenkezően Isten szavai teljes biztonságot és határozottságot hordoznak: "Az Örökkévaló veled van, bátor vitéz!... Téged küldelek, hogy szabadítsd meg Izráelt a midjániaktól... Én veled leszek... Le fogod győzni a midjániakat, mintha csak egyetlen embert kellene megverned."

Érdemes észrevenni, hogy Isten nem válaszolja meg egyenesben Gedeon konkrét kétségeit, de megerősíti Gedeon valódi személyiségét ("bátor vitéz") és tervét vele kapcsolatosan ("le fogod győzni a midjániakat"). Isten türelmébe belefért, hogy jelet adjon Gedeon számára, aki erre Isten magasztalásában tört ki.

Válasz 

Kérd Istent, hogy emlékeztessen téged is valódi személyiségedre, aki Krisztus által vagy! Adj hálát azért a biztonságért, hogy Ő a javadra dolgozik. (Lásd Róm 8:28)

Írta: Peter Holford

Bibliai alapismeretek: Ismerd meg Gedeont! 

  • Gedeon a Manassé törzséből származott (Bír 6:11), így az ország középső területén élt.
  • Isten elhívta, hogy szabadítsa meg Izraelt a midjániaktól; a midjániak a Jordántól keletre élő törzs tagjai voltak, akik kifosztották Izraelt. (Bír 6:1-6)
  • Amikor az angyal meglátogatta Gedeont, ő éppen a szőlőprés rejtekében csépelte a búzát, a midjániak elől bujkálva. Mivel a csépléshez szélre van szükség, a szőlőprés (melyet a földbe ástak) nem éppen ideális helyszín a munkához. Félelme miatt ironikus, hogy az angyal "bátor vitézként" szólítja meg őt. (Bír 6:12)
  • Gedeon első tette az angyali jelenés után az volt, hogy lerombolta Baál oltárát, amivel megmutatta elkötelezettségét Isten mellett. (Bír 6:25:32)
  • A képessége felőli kétségek és az hivatottság érzése ütköztek Gedeonban, ezért jelet kért Istentől. Amikor ezt megkapta, nem elégedett meg, hanem ellenpróbát is kért. (Bír 6:36-40)
  • Az ellenség elleni felvonulás során Isten fokozatosan csökkentette Gedeon hadseregének létszámát, mígnem mindössze 300 fő maradt. (Bír 7:1-12)
  • Egy katona álmán keresztül Isten megadta a végső megerősítést, majd megindult a csata. (Bír 7:13-16) Az irtózatos túlerő ellenére győztek. A győzelmet Gedeon Istennek tulajdonította. (Bír 6:17-8:2)
  • Gedeon visszautasította a nép próbálkozásait, hogy királlyá tegyék őt, mivel úgy hitte, Isten az egyetlen úr, aki uralkodhat a nép felett. (Bír 8:21-24)
  • A midjániaktól zsákmányolt aranyból azonban bálványt készíttetett, mely később bálványimádat tárgya lett. (Bír 8:23-27)
  • Kezdetben félelmei uralták, idővel azonban Isten bátor képviselője lett Gedeonból, aki mélyen bízott Istenben.


0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More