2015. június 6., szombat

Utasítsd vissza az elutasítást

"És meghallotta Eliáb az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszélt, és nagyon megharagudott Eliáb Dávidra és mondta, Miért jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet! Dávid pedig felelte: Ugyan mit cselekedtem én most? Hiszen csak szóbeszéd volt ez. És elfordult tőle..." (1Sám 17:28-30)
Dávid hitte, hogy Isten segítségével megölheti az óriást, Góliátot, de testvére, Eliáb, vakmerőséggel és álnoksággal vádolta. (1Sám. 17:28) Eliáb vádlása irigységből származott. Dávidban kisebbségérzést és az értéktelenség érzést próbált kelteni. Dávid bölcs fiatalember volt, és Eliábnak adott válasza fontos kulcs volt jövőjére nézve: "Dávid elfordult Eliábtól." (1Sám 17:30)

Amikor hittel kilépünk, hogy valamit tegyünk Istenért, vagy hogy bajba jutott embereken segítsünk, Sátán támadni kezd. Gyakran egy általunk szeretett személyt használ arra, hogy értéktelennek, elutasítottnak, alkalmatlannak, elégtelennek érezzük magunkat. Ellen kell állnunk ezeknek a támadásoknak, és Istenen, és az Ő útmutatásán kell tartanunk szemünket. Isten hitet támaszt szívünkben, hogy Ő tud használni minket, de Sátán félelemmel támad, és saját magunkkal és képességeinkkel kapcsolatos kétségekkel.

Dávid bátyja nem vonta be öccsét csapatának dolgaiba, mert azt gondolta, hogy Dávid túl fiatal, és talán irigykedtek is rá. Biztos vagyok benne, hogy emiatt Dávid elutasítottnak érezte magát. Isten sokszor elutasított, és kirekesztett embereket választ munkájára. Azokat választja, akiket a társadalom elutasít, hogy az Ő ereje mutatkozzon meg. És szándékosan azokat választja, akiket a világ "erőtlennek és bolondnak" tart, hogy senki ne dicsekedjen Őelőtte. (lásd 1Kor 1:26-29)

Ha téged is elutasítottak, vagy rosszul bántak veled, bátorítalak, hogy tégy úgy, mint Dávid. Fordulj el tőle! Bocsáss meg ellenségeidnek és ne engedj a sértődésnek! Ne arra figyelj, amit Sátán próbál tenni; szemedet Istenen tartsd, és az ő útmutatását kövesd! Igen, Isten tud használni téged nagy dolgokra. Isten nem tehetséges, hanem az Ő számára rendelkezésre álló embereket keres. Nem tökéletes tulajdonságú, hanem tökéletes szívű embereket keres. Tartsd tisztán szívedet, és ne engedd, hogy gyűlölet, viszály, botránkozás, keserűség, sértődöttség, vagy megbocsátatlanság helyet kapjon benne!

Inkább annak higgy, amit Isten mond rólad, mint amit saját érzéseid és mások mondanak rólad. Isten azt mondja, hogy te Hozzá tartozol. Ő szeret téged, és általad fog dolgozni, ha megengeded. Isten számára különleges vagy. Végtelenül értékes. Talán a világ nem gondolná, hogy Isten tud használni téged, de Isten másként látja a dolgokat, mint a világ. Mondd ezt: "Istenem, itt vagyok, használj engem!" – aztán figyeld, hogy Ő mit tesz!

Írta: Joyce Meyer


0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More