2011. június 6., hétfő

Növeld a hited!

Javaslom, hogy szánj egy kis időt a 142. és 143. zsoltár elolvasására. Nagyon bátorító üzenetet találsz benne.

Az a mondat keltette fel az érdeklődésemet először, amit Dávid a Zsolt. 142:3-ban mond: "Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat". Ugyanez ismétlődik a Zsolt. 143:4-ben: "Lelkem elcsüggedt bennem, szívem megdermedt bensőmben". Dávid így panaszkodik Istenhez: "Fuldoklom a bajban. Minden ellenségem ellenem támad. Úgy érzem, fel fogom adni." Majd így folytatja: "Hozzád kiáltok, URam, és ezt mondom: Te vagy oltalmam. ... Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam!" (Zsolt. 142:6-7)

Szeretteim, ezek a mondatok miattunk írattak le, bátorításul Isten minden, bajjal és nyomorúsággal körülvett gyermekének. Talán nehézségeid vannak a pénzzel, talán ki sem látsz az adósságból. Talán napról napra vagy kénytelen élni, és alig marad valami a csekkek kifizetése után. Talán kevés a fizetés, talán kevés a nyugdíj.

Gyakran vádolnak engem azzal, hogy túlságosan komor, negatív vagyok. Azt mondják, senki sem szeret rosszt híreket hallani, és inkább nem hallgatnak olyan tanítót, aki szenvedésről, fájdalomról és bajokról prédikál. Pedig a valóság az, hogy legtöbbünk számára az élet időnként egyszerűen elviselhetetlen. Olykor Dávidhoz hasonlóan problémák egész áradatával kell dacolnunk, és még igaz emberként is alig éljük túl. Betegség, szeretteink halála, megtévesztés, összezavartság, bizonytalanság vesz körül bennünket, és úgy érezzük, az egész pokol a mi hitünket támadja.

Ezekben a megsemmisítő időkben tanuljuk meg igazán keresni és segítségül hívni Istent. Dávidhoz hasonlóan kiöntjük előtte panaszunkat, elmondjuk neki nyomorúságunkat. (vö. Zsolt. 142:3) Amikor úgy érzed, összeroppansz az élet terhe alatt, tedd, amit Dávid tett!

"Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld." (Zsolt. 143:6)
"Ne rejtsd el orcádat! ... Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem." (Zsolt. 143:7-8)
"Ments meg ellenségeimtől, URam, nálad keresek oltalmat! Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton! Tartsd meg életemet nevedért, URam, hozz ki engem a nyomorúságból a te igazságodért!" (Zsolt. 143:9-11)

Ne csüggedj el, Isten hatalma korlátlan! Be fogja tölteni a szükségedet a maga tökéletes idejében.

Ne is kételkedj ebben! Szükséges, hogy hittel kérd Istentől a szabadulást. A hit nélkül elmondott ima lehet szép is, lehet sok is, de teljesen hiábavaló. Sírhatok, böjtölhetek, közbenjárhatok, gyötrődhetek és vajúdhatok, miközben Istenhez fohászkodom, de mindez tökéletesen hasztalan és hatástalan marad, ha mindezt nem egyszerű, gyermeki hittel teszem.

Hit nélkül Isten nem cselekszik a javunkra. Az Ige szerint "Ne gondolja tehát az ilyen [kétkedő ember], hogy bármit is kaphat az Úrtól"! (Jak. 1:7)

Isten parancsa az, hogy bízzunk Benne. Gyakran mégis alig van bizalmunk benne, alig bízunk jó szándékában, és talán nem is igazán hisszük, hogy vágyik megválaszolni szívfájdalmunkat. A Mennybe érve meg leszünk döbbenve mindazzal az áldással, békességgel és erővel szembesülve, ami mindvégig rendelkezésünkre állt, de gyenge hitünk miatt mégsem lett sosem a mienk, mert nem éltünk vele.

A Szent Szellemmel együtt hívlak Téged, hogy növekedj a hitedben! Kérj bűnbocsánatot kishitűséged miatt, és kérd Őt, hogy árasszon el bátorsággal, ami ahhoz a hithez szükséges, hogy Isten vágyik túlteljesíteni szíved vágyát!

Szeretnéd növelni a hitedet? Amikor legközelebb csendességet tartasz, használd a következő Igeszakaszokat Isten megértéséhez! Ő pedig nem fogja megtagadni a szavát.

"Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten." (Zsolt. 62:8)
"Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége." (Zsolt. 91:4)
"Ha félek is, benned bízom!" (Zsolt. 56:4)
"Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek." (Péld. 30:5)
"Ezt mondja az ÚR: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem – így szól az ÚR –, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak – így szól az ÚR –, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. " (Jer. 29:10-14)

Tarts ki hittel! Hamarosan választ kapsz.

Írta: David Wilkerson, a Times Square Church alapító és vezető pásztora, a Teen Challenge és a World Challenge szolgálatok alapítója, a Kés és kereszt, és hasonló, nagy hatású művek szerzője volt.
Forrás: World Challenge : David Wilkerson Today : Greetings in the wonderful name of the Lord és World Challenge : David Wilkerson Today : May the peace of God rule in your heart

2 hozzászólás:

Köszönöm Barnabás, ez most engem is biztatott és bátorított!

Örülök neki! Én múlt héten olvastam először, és rám is hasonló hatást gyakorolt. :)

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More