2011. április 11., hétfő

Közgyűlés 2011

Közösségünk 2011. április 9-én, szombaton tartotta meg legfelső döntéshozó fórumának idei ülését Budapesten, a Dávid Sátora Gyülekezet imatermében. Az idei Közgyűlés beszámoló és választó funkciót is betöltött, hiszen az Elnökség négy éves mandátuma idén lejárt.


A Közgyűlésen Gyülekezeteink küldöttei, lelkipásztorai, a Közösség nyugalmazott lelkipásztorai, intézményeink és misszióágaink vezetői, az Elnökség és az Országos Presbitérium tagjai vettek részt, szavazati jogukkal 150-en éltek. Gyülekezetünket (a körzeti Gyülekezetekkel együtt) öten képviseltük szavazati joggal.

A Közgyűlés meghallgatta és elfogadta az elnöki, az alelnöki és a főtitkári beszámolót, elfogadta az idei költségvetési tervet, és meghallgatta nyolc országos misszióág, három országos intézmény, és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.

Ahogyan arról a központi honlap is beszámolt, a Közgyűlés kettő nagyobb horderejű kérdésben is döntést hozott.

Legjelentősebb feladatként a Választási Bizottság által kiírt elnökségi választást végeztük el, melynek során újra választottuk az Országos Presbitérium által jelölt Elnökséget, melynek tagjai a korábbival megegyeznek, s most további négy évre kaptak mandátumot. Így Közösségünk a 2011-2015 ciklusban Pataky Albert elnök (95,3%-os támogatottság), Pintér Imre alelnök (92,6%-os támogatottság) és Kecser István főtitkár (96%-os támogatottság) vezetésével működik tovább.

Az új Elnökség tagjai: (balról jobbra) Pataky Albert elnök, Pintér Imre alelnök és Kecser István főtitkár

További fontos döntésként a Közgyűlés elfogadta az OP névváltoztatási javaslatát. Ennek megfelelően az Evangéliumi Pünkösdi Közösség (EPK) új neve Magyar Pünkösdi Egyház (MPE). Az új jogi entitás a réginek jogfolytonosaként jön létre. A döntést praktikus okok motiválták, a Közösség életében, hitgyakorlatában és szervezeti felépítésében semmilyen változást nem okoz. Ahogyan az EPK, mely nevében közösség, törvényileg jegyzett és államilag elismert egyház (jogi kategória) volt, ugyanígy az MPE, mely nevében egyház, továbbra is Krisztust követő emberek közössége.

A döntés eredményeképpen Gyülekezetünk neve is megváltozik. A korábbi, bonyolult és félreértésekhez vezető Evangéliumi Pünkösdi Közösség Paksi Gyülekezete nevet az egyszerűbb, és a gyakorlatban már egyébként is előszeretettel használt Paksi Pünkösdi Gyülekezet névre cseréljük, immár szervezeti és jogi szinten is.

A 2011-es Közgyűlés jó hangulatban, a kölcsönös tisztelet, elfogadás és megbecsülés jegyében zajlott. Mindig nagy élmény olyan eseményen részt venni, ahol az egész Egyház vezetői és képviselői egyetértésben, szeretetben keresik együtt Isten akaratát, közbenjárva Gyülekezeteinkért, Egyházunk (és a magyar Eklézsia) jövőjéért és a magyar népért. Isten áldása legyen a Magyar Pünkösdi Egyházon 2011-ben, az általunk, vagy részvételünkkel szervezett országos rendezvényeken (pl. ImpactNow), és az Elnökség munkáján!

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More