2013. április 19., péntek

Húsvéti bemerítés

2013. március 31-én gyülekezetünk bemerítési alkalmat tartott, ahol Polgár Judit és Váradi Gyöngyi döntött Jézus követése mellett. Ez a nap éppen egybeesett a húsvéttal is, ezért a kettős ünnepen nagyon sokan részt vettünk. Örömteli vasárnap volt ez mindannyiunknak!

Mindkét ünnep nagyon mély jelentéstartalommal rendelkezik, de talán akkor értjük meg teljesen, ha személyesen átéljük. Istent az őszinte szív találhatja meg.


Húsvétkor megemlékezünk arról a csodáról és ajándékról, amit Jézus Krisztus halálával és feltámadásával kaptunk. Mióta Jézus önként meghalt minden ember bűnéért, azóta hit által örök életünk lehet, és Isten családjához tartozhatunk. Ez hatalmas kegyelem és örömhír. Nem elég egyszer megérteni: újra és újra megköszönjük Jézusnak.

A bemerítkezéssel arról teszünk bizonyságot, hogy döntöttünk Jézus követése mellett, elhagyjuk régi önmagunkat, és egy teljesen új életet kezdünk. Ennek jelképe, hogy víz alá merülünk. Mi a hitvalló keresztséget gyakoroljuk: minden bemerítkező saját maga hozza meg a döntést.

Ennek fizikai megvalósulása a színpadra felállított melegvizes medencében zajlott. Előtte Judit és Gyöngyi lehetőséget kaptak, hogy elmondják bizonyságukat arról, miért szeretnének bemerítkezni. Már a medencében állva, megvallásként válaszoltak néhány egyszerű, de fontos kérdésre: hogy igen, önszántukból jöttek ide, és igen, hisznek Jézus Krisztusban. Ezután a pásztor teljesen alámerítette őket a víz alá, a következő másodpercben pedig új emberként vettek levegőt!

A gyülekezet felé D. Nagy Tamás szolgált igehirdetéssel, ami megtalálható a honlapunkon A rend evangéliuma címmel.

Hadd köszönjem meg Istennek, hogy elhozta ezt a napot Juditnak, Gyöngyinek és nekünk!

Az ilyen vasárnapok közösséggé formálnak minket, közelebb kerülhetünk Istenhez, és akár az életünket is formálhatja! Köszönjük, hogy Jézus halálával és feltámadásával számunkra is nyitva áll a Mennyország!


0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More