2012. december 9., vasárnap

Advent: az engedelmesség ideje

A szinte még gyermek Mária, akit Isten kiválasztott, hogy Jézus Krisztus édesanyja legyen, az Írás egyik legbátrabb kijelentését fogalmazza meg. Az angyal néhány pillanattal korábban elhangzott szavaira reagálva, melyeken keresztül a Menny váratlanul belelépett Mária világába, a lány ezt válaszolta: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" (Lk 1:38)

A "szolgáló" vagy "szolgálólány" olyan személy volt a Bibliai kor társadalmában, akinek megvolt a lehetősége rá, hogy szabadon távozzon, mégis úgy döntött, hogy tovább szolgálja mesterét rabszolgához hasonló módon. Mária önként vállalta, hogy egy ideig otthont készít az életéből a világ Megváltója számára, mert ez volt Isten vágya. Amikor az ő világa összetalálkozott Isten tervével, Mária meghalt önmaga számára és alávetette magát az Atyának.

Mikor idézted utoljára a Lukács 1:38-at? Kért tőled Isten valami nehezet mostanában? Hogyan válaszoltál?

Amikor Isten arra kéri egy gyermekét, hogy mondjon le saját akaratáról az Ő jó terve érdekében, gyakran küzdelem kezdődik az isteni és az emberi akarat között. Sajnálatos, hogy sok esetben nem a fiatal Mária érettségével és bölcsességével reagálunk ilyen helyzetben, hanem sajnáljuk magunkat, sírunk és panaszkodunk. Néhányan talán még azt az arcátlanságot is vesszük magunknak, hogy megkérdőjelezzük, hogy Isten tudja, mit csinál.

Mit kér tőled Isten? Arra kér, hogy szeress egy nehezen tolerálható személyt? Talán azt kéri tőled, hogy fogyatékkal élő gyermeket nevelj vagy kérlelhetetlen főnöknek dolgozz. Isten szolgálókat és szolgálólányokat keres: férfiakat és nőket, akik hajlandóak szeretetből szolgálni Őt. Isten ma is keresi azokat, akik önként az Ő rendelkezésére állítják magukat, engedelmeskedve neki, egyszerűen azért, mert a szívük teljesen az övé. Isten vágyik olyan embereket találni, akik megengedik, hogy Isten beleszóljon alaposan átgondolt és gondosan megtervezett életükbe elképzelhetetlen tervével. Ezt értjük szolga alatt.

Mária tiszta szíve és igaz döntése utolsó szavaiban mutatkozik meg legjobban: "történjék velem a te beszéded szerint!" Ilyen a te szíved szándéka is? Amikor a te akaratod konfliktusba kerül Isten szavával, akkor jársz a legjobban, ha Isten szava minden felett győz. Mária példáját követve minél hamarabb te is döntsd el ezt a vitát az emberi akarat és Isten szavának tekintélye között! Ami engem illet, én kijelentem, hogy az én életemben Isten Igéje lesz a legfontosabb tekintély, és aszerint fogok élni, mert én az ő szolgálója vagyok.
Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet! Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha! Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, URam! Taníts meg rendelkezéseidre! Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. (Zsolt 119:1-16)

Írta: Carol McLeod
©2012 Just Joy Ministries

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More