2012. december 11., kedd

Advent: igazán élni

Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből." Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. (Mt 1:18-25)
József igaz ember volt. Egy jó ember, kedves ember. A Mt 1:19-ben olvasható "igaz" jelző, amivel az Írás Józsefet jellemzi, az eredeti görögben így értelmezendő: "olyan ember jellemzője, akinek a gondolkodása, érzelemvilága és tettei teljes mértékben átalakultak, átitatódtak Isten akaratával".

József nem saját érdekeit tartotta szem előtt, nem általuk vezérelve hozta meg döntéseit; azok Isten tökéletes és szent akaratáról való meggyőződésben születtek. József egy nagyon fontos leckét tanult az első karácsonyon: a Megváltó születésének ünnepe nem saját vágyainak, kívánságainak megelégítéséről szólt. A Megváltó születésének ünnepe arról szól, hogy mindent megteszel, ami csak szükséges, azért, hogy Krisztust az életedbe fogadhasd.

Erre a kijózanító tanulságra nekünk is emlékeznünk kell ezen a karácsonyon. A karácsony nem arról szól, hogyan érzem magam; nem is a körülményeimről, vagy a barátok, család nyújtotta biztonságról szól. A karácsony mindig arról szól, hogy helyet készítek Jézus számára életem csalódásaiban.

József bölcs és jó szándékú tervét, hogy csendben és titokban elbocsássa menyasszonyát, keresztülhúzta egy angyal érkezése. Mennyire jó tudni azt, hogy még amikor a tőlünk telhető legjobbat is tesszük, és meg vagyunk róla győződve, hogy az az elképzelhető legszentebb út, Isten megoldása még akkor is sokkal jobb a mi jó szándékunknál! A karácsony az egyik legszebb példája annak, ahogyan a Menny tökéletessége átírja a legjobb emberi számítást.

Beleszólt Isten az életedbe mostanában? Talán szükséges ezen a karácsonyon számba venned életedet, és megértened, hogy Istennek joga van megváltoztatni halandó életed folyását. Istennek joga van megmutatni, hogy jobb módon is lehet élni annál, ahogyan te teszed, hiszen legeslegjobb szándékaid pironkodva zsugorodnak össze, amikor összehasonlítod őket azzal, amit Isten tervez számodra.

József csak egy átlagos fiú volt, aki beleszeretett egy átlagos lányba, akit Máriának hívtak? Igen! És nem. Isten terve sosem átlagos, középszerű a kompromisszum nélküli igazak életében. Az Atya eszközként szeretne használni mindannyiunkat, hogy rajtunk keresztül mutassa be Fiát minden nemzedék számára.

Ha azt gondolod, hogy a karácsony csak Józsefről és Máriáról szólt, nem is tévedhetnél nagyobbat. Isten vágyik rá, hogy benned szülessen meg a karácsony a történelemnek ezen a pontján. Azért vagy éppen itt és éppen most, hogy megmutasd önmagadban Isten szívét és jellemét. Ez a célja az igaz életnek – nem csak karácsonykor, de az év 365 napján.

Írta: Carol McLeod
©2012 Just Joy Ministries

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More