2012. december 21., péntek

Advent: a boldogság forrása

A csillag a Világ Világosságához vezette a keleti bölcseket. Nem is volt igazán szükségük Heródes király és udvarának segítségére, hogy megtalálják – csak követniük kellett a csillagot.

Amikor a csillag az út végén megállt, a Biblia szerint ezeknek a tanult emberek "igen nagy volt az örömük". Milyen különleges ünnep volt akkor éjjel! Milyen gazdag jelentéssel bír ez öt szó: "igen nagy volt az örömük"! Ez a pár szó az Írás egyik legkifejezőbb része. Az angol fordítás szerint "rendkívül örvendeztek nagy boldogsággal".

Amikor valaki örvendezik, akkor a jövő áldásainak reménysége felet örül. Milyen kiváló reményégre ad okot ez az öröm! Ez a szó, hogy "örvendeztek", azt üzeni nekünk generációkon és történelmi korokon keresztül, hogy a jászolban született Gyermek miatt felemelhetjük a fejünket. Sem aggódnunk, sem rettegnünk nem kell, hanem reménykedhetünk, és várhatjuk a jót. Amikor Jézussal találkozol, van okod az örömre az áldások tömkelege miatt, amit Ő feléd irányít.

A "rendkívül" szó azt jelenti, hogy "nagyon", "erősen", de akár még "hevesen"-t is jelenthet. Az első századi tudósok nem összezárt ajkakkal, csendben hajoltak meg, remegő, papírtekercseket pergető ujjaikkal félve takarva el arcukat. Nem; az öröm, amit Jézus jelenlétében átéltek, robbanásszerű boldogság volt, ami lelökte tanult, magas homlokú koponyájukról a sisakot. Ezek a tiszteletre méltó urak ugráltak örömükben, mint János tette. Megtalálták az okot az ünneplésre, mert megtalálták az öröm forrását.

A rövid "nagy" szó arra utal, hogy amit ezek az emberek megtapasztaltak, az az értelem, a lélek érzéseinek és gyengédségének odaadó törekvése volt. Nem véletlenül foglalja magában a szó ilyen definíciója az értelmet. A kelet bölcsei az irattekercsek ismerői, az elme, a tudás mesterei voltak. Abban a pillanatban, hogy a csillag megállt Jézus jelenlétében, minden ismeretük, amit egész életükben magukévá tettek, a semmibe veszett a pillanat dicsőségében. Az univerzum teremtőjének jelenlétében lenni olyan jelentős, meghatározó élmény volt számukra, ami megváltoztatta azt, ahogyan gondolkodtak, ahogyan ismereteket alkottak, információkat fogadtak be – megváltoztatta azt, ahogyan az élethez egész addig hozzáálltak; megváltoztatta őket.

A "boldogság" szó a leggazdagabb talán az összes közül jelentéstartalomban, asszociációban. A jelentése annyit tesz, áldott állapot, amit az Úr jókedvében ad. Isten minden áldása (ami immár mind a tiéd) a karácsonyra mutat.
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. (1Pt 1:3-9)

Írta: Carol McLeod
©2012 Just Joy Ministries

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More