2012. december 2., vasárnap

Advent: a türelem leckéje

Vessünk egy pillantást karácsony valódi történetére, ahogyan az a Bibliában meg van örökítve! Töltsünk el néhány percet a betlehemi történttel ismerkedve! Bár jórészt Betlehem volt a cselekmény helyszíne, a Jézus születésének történelmi eseményéről szóló beszámoló nem Betlehemben, még csak nem is Názáretben indul. A megörökített történet egy idős házaspárral kezdődik. Egy házaspárral, akik tapasztalatból ismerték egy Istenért megélt élet teljességét.

A Biblia a legnagyobb kedvességgel, nyájasan tárja elénk Erzsébet és Zakariás történetét: "Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint." (Lk 1:6)

Erzsébet és Zakariás hosszú évek óta éltek együtt házastársként, de egész idő alatt nem született gyermekük. Megbénító, szívfacsaró lehetett az a fájdalom, melynek közepette ez a papfeleség és pap mégis megtalálta az erőt és a hitet ahhoz, hogy – a Biblia tanúsága szerint – feddhetetlenül éljék életük napjait az Istennel való kapcsolatuk minden területén.

Hadd tegyek fel egy elgondolkodtató kérdést! Te mivel felelsz a kudarcra? Úgy érzed, a csalódás felhatalmaz téged arra, hogy önsajnálatba merülj? Jogosnak tartod a zúgolódást, a panaszkodást? Habár Erzsébet és Zakariás nem nevelhettek gyermeket, és szétzúzott, szertefoszlott reményük elveszni látszott, mégis folytatták az Istennek való szolgálatot teljes szívükből és minden tehetségük szerint, míg az évek lassan múltak.

A Biblia szerint "nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének". (Jak 5:16) Mikor igaz életet élsz a körülmények nehézsége ellenére, és kitartasz az ima mellett, az imáid meghallgatásra fognak találni!

A Biblia azt is mondja, hogy "az igaz ember a hite által él". (Hab 2:4) Erzsébet és Zakariás nem a láthatókra nézett, hanem hit által élt, mégpedig éveken, talán évtizedeken át.

Erzsébet neve azt jelenti, "Isten az én fogadalmam". Erzsébet még akkor is hitt Isten ígéretében, miután mindenki más már feladta volna a csalódás miatt. Hitt benne, hogy Isten számon tartja az imáit, és nem adta fel a hitét annak láttán, hogy barátnői beszélni és járni tanították gyermekeiket, vagy akkor, amikor szeme előtt babusgatták unokáikat.

Remélem, hogy az egyik első dolog, amit megértesz és megtanulsz karácsony történetéből, az lesz, hogy türelmes legyél Istennel. Bízz Istenben a körülmények ellenére, a kihívást jelentő nehézségek közepette, amikor a dolgok a hited ellen látszanak működni! A csalódás, a kudarc sötét napjai során is folytasd és éld életed igazán; igaz, Istennek tetsző, feddhetetlen módon! Imádkozz, add bele lelkesedésed és elkeseredettséged, és hidd el: Isten meghallja és számon tartja szavaid! Légy derűs és hálás, állj jól hozzá a dolgokhoz akkor is, amikor nem a te elképzelésed valósul meg!

Emlékeztessen Erzsébet hűsége arra, hogy a hívő ember nem a látható dolgok alapján, hanem a hite által él!
Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. (Zsid 10:35-39)

Írta: Carol McLeod
©2012 Just Joy Ministries


0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More