2012. december 23., vasárnap

Advent: a dicsőítés ereje

Miután a bölcsek megérkeztek a Gyermekhez, megtapasztalták az imádat tiszta örömét, értékes ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Ezek tényleg királyhoz méltó ajándékok voltak a szent családnak.

"Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba." (Mt 2:12)

Mennyire könnyen meghalljuk Isten hangját, miközben szívünk mélyéből dicsőítjük Őt és felajánljuk ajándékainkat a királyok Királyának! Ezt az élményt megelőzően a tudósoknak is a földi tudományok segítségére kellett támaszkodniuk, ismeretek bőségét kellett felhasználniuk útmutatásért. Ezzel szemben, miután megismerték Jézust, miután személyesen találkoztak Vele, porig alázták magukat Előtte őszinte hódolatban, és azt adták Neki, ami számukra értéket képviselt, Isten vezetése kristálytisztán hallhatóvá, könnyedén megérthetővé vált számukra. A hívő ember életében a dicsőítés mindig felhangosítja a Menny adását.

A keleti bölcselők ahhoz szoktak egész karrierjük során, hogy ismereteiket a csillagok állásából, a bennük felfedezni vélt mintákból nyerték. Koruk nagy koponyáinak bölcsessége és a papírtekercsekben rejlő titkok voltak az ismeret forrása. A Mindenható egészen máshogyan kommunikált velük ezután: fülükkel hallották az időtlen Isten hangját. A könyvtárhoz és asztalhoz szokott tudósok egyenesen Istentől kaptak irányítást. Nem csak hallották az Ő hangját, ennél sokkal többet tettek: engedelmeskedtek neki! Milyen gyökeres változást jelez ez olyan emberek életében, akik olyan nagyra becsülték az emberi tudást, a tanulást.

Isten álomban figyelmeztette őket, hogy más úton térjenek haza saját földjükre, mint amelyiken érkeztek. Heródes szándéka az volt, hogy megöli az újszülöttet, a zsidók királyát, és arra várt, hogy a keleti bölcsektől megtudja a család tartózkodási helyét, amikor azok ismét áthaladnak Jeruzsálemen. A dicsőítés nem csak arra tesz képessé, hogy meghalljuk Isten hangját, de gyakran arra is késztet bennünket, hogy irányt változtassunk.

A dicsőítés új távlatokat, új irányt, új perspektívát nyújt, új értelmet ad küldetésednek, és meghatározza az utat, amin keresztül eljutsz oda, ahova Isten vezetni szeretne.Soha ne becsüld le a dicsőítés és az őszinte adakozás erejét, amiken keresztül megnyílik az út előtted Isten akarata felé.

Isten szeretne, hogy a bölcsekhez hasonlóan te is meghalld az Ő hangját és annak megfelelően változtasd meg életed irányát. A te szereped az élet egyenletében, hogy teljes odaadással imádod Istent és áldozatkészen adakozol Neki. A dicsőítés és az adakozás a karácsony központi elemei kétezer éve.

Írta: Carol McLeod
©2012 Just Joy Ministries

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More